Følg os

EU

Bekæmpelse af hiv / aids: Lancering af udvidet handlingsplanen i EU og nabolandene til 2014-2016

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

verdens-hjælpemidler-dagI dag (14 marts) fremlagde Europa-Kommissionen en handlingsplan for hiv / aids, som forlænger og udvider eksisterende EU-indsats på dette område og bygger videre på handlingsplanen 2009-2013.

Den nye handlingsplan lægger større vægt på at holde hiv / aids højt på den politiske dagsorden, tackle hiv-relateret stigma og diskrimination og opnå bedre adgang til frivillig testning. Foranstaltninger til forebyggelse af hiv og bevidstgørelse for at tackle risikoadfærd samt tidlig behandling og pleje forbliver prioriterede, ligesom forebyggelsesstrategier og foranstaltninger, der fokuserer på prioriterede grupper, som mænd, der har sex med mænd, indvandrere og indsprøjtede stofmisbrugere .

Sundhedskommissær Tonio Borg sagde: "Dagens handlingsplan viser, at kampen mod hiv / aids fortsat er en prioritet for EU's sundhedspolitik. Vi er nødt til at tackle den bekymrende stigning i hiv / aids i nogle dele af EU. For at gøre dette skal vi nå ud til de borgere, der er mest udsatte, bekæmpe alle former for diskrimination og fremme adgang til diagnose og behandling. Jeg er fuldt ud engageret i denne sag og opfordrer alle aktører - sundhedsmyndigheder, ngo'er, internationale organisationer - til at slutte sig til os sætte denne plan i aktion. "

reklame

Andre behov, der er identificeret i handlingsplanen, er målrettet støtte til yderligere udsatte befolkningsgrupper - f.eks. Fanger og sexarbejdere, forbedret samarbejde med østeuropæiske medlemsstater og nabolande og håndtering af komorbiditeter såsom tuberkulose og hepatitis. Civilsamfundsorganisationer vil fortsat spille en afgørende rolle i gennemførelsen af ​​den forlængede handlingsplan sammen med medlemslande, Verdenssundhedsorganisationen (WHO), UNAIDS, Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotika Afhængighed (EONN).

HIV / AIDS i stigningen i EU og nabolandene

I modsætning til den globale tendens, der viser et generelt fald i nye hiv-infektioner, er antallet af nyligt rapporterede tilfælde stigende i Europa. I 2012 blev der rapporteret mere end 131,000 nye hiv-infektioner i Europa og Centralasien - op 8% fra 2011. Af disse nye tilfælde blev 29 000 rapporteret i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU / EØS) - 1% mere end året før.

reklame

EU-strategi for bekæmpelse af hiv / aids i EU og nabolandene

Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv / aids i EU og nabolandene 2009-2013 er et politisk instrument på EU-niveau, der supplerer medlemsstaternes politikker for hiv / aids. Meddelelsens overordnede mål er at bidrage til at reducere hiv-infektioner i hele EU, forbedre adgangen til forebyggelse, behandling, pleje og støtte og forbedre livskvaliteten hos mennesker, der lever med hiv / aids i EU og nabolandene.

For at nå disse mål suppleres meddelelsen med en operationel handlingsplan, der oprindeligt løber fra 2009 til 2013 og nu forlænget op til 2016. Handlingerne i denne plan er opbygget på følgende seks hovedområder: (1) Politik, politikker og inddragelse af civilsamfundet, bredere samfund og interessenter, (2) Forebyggelse, (3) Prioriterede regioner, (4) Prioriterede grupper, ( 5) Forbedring af viden, og (6) Overvågning og evaluering. Kommissionen arbejder sammen med civilsamfundet og medlemsstaterne gennem hiv / aids civilsamfundsforum og tænktanken om hiv / aids for at lette planlægningen og gennemførelsen af ​​svaret på hiv / aids.

Finansieringsinstrumenter

Finansiering til gennemførelse af kommunikations- og handlingsplanen sker gennem en række mekanismer og instrumenter. Disse inkluderer EU-sundhedsprogrammet, programmet for forskning og innovation - Horisont 2020, den globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria - som EU er en væsentlig bidragsyder til, samt EU's strukturfonde, udviklingssamarbejdsinstrumentet og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument.

Næste skridt

En uafhængig ekstern evaluering af Kommissionens 2009-kommunikations- og handlingsplan for bekæmpelse af hiv / aids i EU og nabolande er undervejs. Resultaterne, der skal betales før sommeren 2014, vil bidrage til overvejelsen af ​​muligheder for en mulig fremtidig EU-politisk ramme for hiv / aids.

For mere information om EU's politik for hiv / aids, klik her.
Kommissær Borgs websted
Følg os på Twitter: @EU_Health

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending