Europa-Kommissionen glæder sig over den positive vurdering af, hvordan den har styret #EUBudget

| Oktober 9, 2019

I sin seneste rapport om forvaltningen af ​​EU-budgettet bekræftede Den Europæiske Revisionsret - den uafhængige revisor for EU's udgifter - at Juncker-Kommissionen havde forbedret den måde, den administrerede EU-budgettet betydeligt på. Revisorerne gav EU's årsregnskaber en ren sundhedsregning for en 12th år i træk og en kvalificeret udtalelse om 2018-betalingerne for tredje år i træk. Dette er en høj vurdering af Juncker-kommissionens målrettede bestræbelser på at sikre, at hver euro fra EU-budgettet bruges i overensstemmelse med reglerne og skaber merværdi for vores borgere.

Kommissionær for budget og menneskelige ressourcer Günther H. Oettinger sagde: ”Europa-Kommissionen arbejder hårdt for at sikre, at hver euro fra EU-budgettet bruges til gavn for vores borgere og skaber en EU-merværdi. Vi sørger for, at reglerne overholdes fuldt ud, og at fejl bringes til et minimum. Vi er glade for, at vores indsats bærer frugt, og vores uafhængige revisorer har endnu en gang bekræftet, at vi har gjort et godt stykke arbejde. ”

EU-medlemslande - vigtige partnere i forvaltningen af ​​EU-budgettet

Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af ​​EU-budgettet sammen med en række forskellige partnere - den forvalter omkring 75% af EU's udgifter sammen med EU-medlemslandene. De spiller en nøglerolle på områder som samhørighed og landbrug, hvor det meste af budgettet kanaliseres gennem de nationale og regionale forvaltningsmyndigheder. Kommissionen har strenge regler for god og effektiv forvaltning af midlerne. Vi arbejder hånd i hånd med medlemslandene for at garantere, at budgettet bruges i overensstemmelse med disse regler, og at hver euro fra EU-budgettet går, hvor det er mest nødvendigt.

Oettinger tilføjede: ”Både EU's samhørighedspolitik og vores fælles landbrugspolitik har bevist deres evne til at levere gode resultater. Samtidig er samhørighed og udvikling af landdistrikter fortsat den mest udfordrende at styre på grund af de mange involverede aktører. Kommissionen hjælper medlemsstaterne og de forskellige forvaltningsmyndigheder med at gøre det bedre, når det er nødvendigt. Vores indsats indtil videre viser, at vi er på rette vej, vi vil fortsætte med at arbejde i samme retning. ”

Få mest muligt ud af hver euro

Det er vigtigt for Kommissionen at sikre, at hver euro ud af EU-budgettet opnår de bedst mulige resultater på tværs af politikområder. Derfor har vi sat en masse bestræbelser på at sikre, at EU-budgettet ikke kun bruges i overensstemmelse med reglerne, men også finansierer projekter, der tager fat på EU-dækkende udfordringer og gør en forskel for et stort antal mennesker. På fx området forskning, takket være verdens største offentligt finansierede program for forskning og innovation, Horizon 2020, støtter EU mere end 300,000-forskere, inklusive siden i går 18 nobelprisvindere, og innovatører. Når det kommer til grænsebeskyttelse og migrationsstyring - et område af central betydning for EU-borgere - siden 2015 har EU-finansierede initiativer været med til at redde næsten 760,000 liv i Middelhavet og har ført til et fald på 92% i ankomsterne i 2018 sammenlignet med toppen af ​​migrationskrisen i 2015.

Fokus på EU's merværdi er også kernen i Kommissionens forslag til det langsigtede budget for 2021-2027. Den søger at sætte klarere mål og fokusere mere på præstationer. Målet er at gøre det lettere at overvåge og måle resultater - og foretage ændringer, når det er nødvendigt. Dette forventes at forbedre forbedringen af ​​EU-budgettet yderligere.

Enklere regler for at øge effektiviteten af ​​EU-finansiering

I de senere år har Kommissionen arbejdet for yderligere at forenkle reglerne, som EU-budgettet bruges til, da enklere regler betyder lettere adgang til midlerne og færre forvaltningsfejl.

Gendannelse af EU-midler brugt forkert

Kommissionen som leder af EU-budgettet sigter mod at sikre, at når et program er afsluttet og al kontrol er gennemført, er den resterende risiko for EU-budgettet under 2% - det niveau, som Retten betragter som væsentligt.

Til dette formål overvåger Kommissionen gennemførelsen af ​​EU-budgettet på stedet. Hvis det konstateres, at medlemsstater eller endelige modtagere bruger EU-penge forkert, kan Kommissionen muligvis inddrive midler til beskyttelse af EU-budgettet. I 2018 anslår Kommissionen, at den resterende risiko for fejl for EU-budgettet efter sådanne korrektioner og inddrivelser er under 1%.

Baggrund

Offentliggørelsen af ​​Den Europæiske Revisionsrets årsberetning starter den årlige "dechargeprocedure" på EU-budgettet. For at forberede jorden til processen offentliggjorde Kommissionen i juli 2019 oplysninger om EU's indtægter, udgifter, budgetstyring og resultater i rapporterne i den integrerede rapportering om finansiel og ansvarlighed. Denne rapportering bekræfter, at EU-budgettet i 2018 har leveret konkrete resultater, hjulpet med at nå EU's politiske prioriteringer, skabt merværdi for EU-borgere og blev brugt i overensstemmelse med EU-regler.

Det estimerede fejlniveau er ikke et mål for svig, ineffektivitet eller spild. Det er ganske enkelt et skøn over de penge, der allerede er betalt fra EU-budgettet til trods for manglende overholdelse af visse regler.

Mere information

- Faktaark - Nøglefunktioner ved implementering af 2018 EU-budgettet

- 2018 Årlig styrings- og resultatrapport

- Integreret finansiel rapportering og ansvarlighed

- Kommissionens forslag til den næste flerårige finansielle ramme

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , , ,

Boligtype: En forsiden, EU, EU-budgettet, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret

Kommentarer er lukket.