#Kazakhstan står for effektiv brug af EU-CA-relationerne i lyset af den nye EU-strategi for regionen

| Juli 12, 2019

Казахстан устпупает за эффективное использование отношений по линии ЕСЦА свете новой Стратегии ЕС

Kasakhstan foreslår at fokusere på den effektive anvendelse af forbindelsesforbindelsen mellem Den Europæiske Union og Centralasien samt at sikre, at et sådant samarbejde er integritet, visualisering og synlighed i lyset af den nye EU-strategi for samspil med regionen, udenrigsministeren Beibut Atamkulov sagde i sine bemærkninger på den 15th årlige Europæiske Union - Centralasiens ministerkonference, der blev afholdt i hovedstaden i Kirgisistan.

Det årlige forum blev også deltog af udenrigsministrene i Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, en uafhængig udenrigsminister i Turkmenistan og næstformand for Europa-Kommissionen - Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini.

Konferencens centrale arrangement var den officielle præsentation af den nye EU-strategi for Centralasien. Federica Mogherini uddybede i sine bemærkninger om, hvordan og i hvilken form processen med at gennemføre de vigtigste bestemmelser i strategien vil finde sted.

Den kazakhiske udenrigsminister udtrykte tilfredshed med inddragelsen i strategien af ​​en række Kasakhstans forslag til udvikling af privat iværksætteri, herunder kvinders initiativ, små og mellemstore virksomheder, transport- og logistikinfrastruktur, energieffektivitet, miljøbeskyttelse, klimaforandringer rationel brug af vandressourcer, uddannelse, digitalisering mv.

"Kasakhstan bemærker vigtigheden af ​​tilbagesendelsen af ​​bilaterale EU-projekter til Kasakhstan, samt muligheden for at gennemføre fælles EU-CA-programmer med tredjelande", sagde ministeren i hans bemærkninger. Under debatten udvekslede deltagerne synspunkter om de centrale spørgsmål i samarbejdsaftalen mellem EU og CA og dens fælles gennemførelse.

Den kasakhiske delegation foreslog at anvende potentialet i EU's mekanisme Investeringsfacilitet for Centralasien (IFCA) og Den Europæiske Investeringsbanks muligheder (EIB) til finansiering af regionale projekter samt at gennemføre "virtuel institutionalisering" af EU-CA-samarbejdet for at øge effektiviteten og den offentlige bevidsthed om de politiske beslutninger i dette format.

Der blev lagt særlig vægt på regionale sikkerhedsspørgsmål, herunder fortsættelse og udvidelse af det fælles grænseforvaltningsprogram i Centralasien (BOMCA) med EU, Centralasiens Drug Action Program (CADAP) og intensiveringen af ​​samarbejdet gennem centralasiatisk regional information og Koordinationscenter (CARICC).

Som et resultat af arrangementet vedtog udenrigsministrene og EU's højtstående repræsentant finalen kommuniké "EU og Centralasien: Etablering af et stærkere partnerskab." I teksten hedder det, at EU har til hensigt at anvende alle tilgængelige instrumenter til støtte for de centralasiatiske landes nationale bestræbelser, den vellykkede integration af regionen i verdenshandelssystemet og fremme af interregionalt samarbejde.

"Under den nye strategi foreslår Kasakhstan at fokusere på den effektive brug af EU-CA værktøjssæt, samt på integriteten og sikring af visualisering og visuel opfattelse af samarbejdet mellem EU og CA," sagde ministeren. Parterne glædede sig også over holdningen af ​​det første EU-Central Asia Forum, der blev afholdt i juli 5-6, 2019 i Bishkek og rettet mod deltagelse af den offentlige og private sektor, civilsamfundet i EU og Centralasien i gennemførelsen af strategien.

Parterne støttede også det tidligere forslag fra Kasakhstan og andre parter om oprettelse af en europæisk union - Centralasiatiske økonomiske forum, som skal danne grundlag for et praktisk samarbejde mellem den europæiske og centralasiatiske virksomhed og glædede sig over Kirgisistans forslag om at holde den første et sådant forum i dette land.

Den Kommuniké fremhævede også Federica Mogherini's rolle i styrkelsen af ​​forbindelserne mellem EU og Centralasien under hendes arbejde som leder af EU's udenrigspolitik. Det næste ministermøde mellem EU og USA forventes at finde sted i Bruxelles i 2020.

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , , , , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Kasakhstan, Kasakhstan, Kirgisistan

Kommentarer er lukket.