#Ombudsmand tredobbelt undersøgelse: Uigennemsigtig national regering EU beslutningstagning

| Maj 15, 2019
Den Europæiske Ombudsmand Emily O'Reilly går tre separate henvendelser til manglen på gennemsigtighed i beslutningstagningen af ​​nationale regeringer på EU-plan.

Disse undersøgelser følger hendes 2017-forespørgsel om Rådets lovgivningsmæssige proces med det formål at øge ansvaret for de nationale regeringer, når de drøfter og accepterer EU-lovgivningen.

UNDERSØGELSE 1) Ny undersøgelse af, hvordan EU håndterer Eurogruppedokumenter og gør dem offentlige eller ej, undersøger de tre tekniske udvalg bestående af nationale embedsmænd, der forbereder ministermøderne i Eurogruppen. Dokumenter, der viser, hvornår disse udvalg (Økonomiske og Finansielle Udvalg, Eurogruppen Arbejdsgruppen og Udvalget for Økonomisk Politik) mødes og de, de diskuterer, ikke er offentlige, hvilket gør det yderst vanskeligt for borgerne at overvåge styringen i euroområdet.

"Finanskrisen viste virkningen af ​​eurogruppebeslutninger på millioner af liv. Dette vil stige ved indførelsen af ​​et euroområdets budget. Jeg vil gerne give borgerne en synlig tråd at følge, når EU-beslutninger træffes af deres nationale ministre, og på hvilket grundlag, "sagde O'Reilly.

UNDERSØGELSE 2) Ny undersøgelse af manglen på gennemsigtighed om grundlaget for nationale ministre årlige beslutninger om fiskekvoter.

"De berømte helhedsmøder i ministre i Bruxelles ligger helt bag lukkede døre og gør dog vigtige beslutninger for bæredygtigheden af ​​fiskebestande og job i fiskerisamfundene rundt omkring i Europa", sagde fru O'Reilly.

UNDERSØGELSE 3) I en særskilt løbende forespørgsel fra Kommissionen udstedte fru O'Reilly i dag en fejlinformation om afslag på at give offentligheden aktindsigt i de stillinger, der blev truffet af nationale myndigheder på risiko for pesticider til bier.

"I 2013 udarbejdede EFSA retningslinjer for pesticidernes indvirkning på bier. Nogle nationale myndigheder blokkerer imidlertid deres gennemførelse af Kommissionen. Dette er helt deres beslutning, men når de gør det, har de europæiske borgere ret til at kende den holdning, deres egen regering tog, ligesom de skulle på medlemsland. Biodiversitet er et særligt vigtigt spørgsmål, "sagde O'Reilly.

Årsrapport 2018

I dag lancerer ombudsmanden også sin årsrapport for 2018. Bekymringer om gennemsigtighed i EU-administrationen tegnede sig for den største andel af ombudsmandens sager (24.6%) i 2018.

Året så også antallet af klager stiger igen (+ 17%) markering borgernes øgede bevidsthed om kontoret.

I 2018 udstedte ombudsmanden a Særberetning til Europa-Parlamentet og opfordrede det til at støtte sine forslag om forbedring af gennemsigtigheden i Rådet for EU (det gjorde det så overvældende i januar 2019) og udført en offentlig høring om EU-institutionernes brug af sprog.

Ombudsmanden udgav også en række af forslag at styrke reglerne for drejedør i EU-institutionerne og udarbejdede en liste over bedste praksis for at forhindre seksuel eller psykisk chikane i EU-administrationen.

Den komplette årsrapport 2018 er tilgængelig her.

Eurogruppedokumenter forespørgsel (LINK)

Forespørgsel om gennemsigtighed i de nationale ministrers beslutningstagning om fiskekvoter (LINK)

Findelse af fejl eller forsømmelser i forbindelse med offentlighedens adgang til dokumenter vedrørende stillinger truffet af de nationale myndigheder om risikoen for pesticider til bier (LINK)

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , , , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Europæiske Ombudsmand

Kommentarer er lukket.