#Brexit beredskab: Europa-Kommissionen bifalder hurtig vedtagelse af Europa-Parlamentet af flere "no-deal" -foranstaltninger

| Marts 19, 2019

Kommissionen bifalder Europa-Parlamentets hurtige vedtagelse af en række "uforudsete" beredskabsforanstaltninger. Dette vil bidrage til at sikre, at EU er fuldt klar til et ikke-scenario på 29 marts. De vedtagne forslag omfatter: i en begrænset periode at sikre grundlæggende luft-, vej- og jernbaneforbindelse i et "no-deal" -scenarie samt tillade fortsat gensidig adgang til fiskeri i EU og UK-fiskeriet indtil slutningen af ​​2019 og for levering af kompensation til fiskere og operatører i et sådant scenario.

Andre vedtagne forslag omfatter videreførelse af Peace-programmet på øen Irland indtil slutningen af ​​2020 samt beskyttelse af Erasmus + -deltagernes rettigheder i tilfælde af et "no-deal" -scenarie og visse sociale sikringsrettigheder for disse mennesker der udøvede deres ret til fri bevægelighed inden Storbritanniens tilbagetrækning.

Der blev også vedtaget tekniske foranstaltninger vedrørende skibsinspektioner og ompasning af kernekorridoren mellem Nordsøen og Middelhavet. Yderligere oplysninger om alle beredskabsplaner findes på denne hjemmeside. Den Europæiske Union har forberet sig på et "no-deal" scenario siden december 2017. Indtil nu har Kommissionen fremsat lovforslag om 19. 17-forslag er vedtaget eller godkendt af Parlamentet og Rådet. Formell vedtagelse af alle disse filer af Rådet vil finde sted inden for kort tid. To forslag er stadig under behandling.

Som skitseret i Kommissionens Brexit Preparedness CommunicationsEU's beredskabsforanstaltninger vil ikke - og kan ikke - begrænse den generelle virkning af et "no-deal" -scenarie, og de kompenserer heller ikke på nogen måde for manglende beredskab eller replikere de fulde fordele ved EU-medlemskab eller de gunstige betingelser for enhver overgangsperiode som fastsat i tilbagetrækningsaftalen. Disse forslag er midlertidige, begrænsede og vil blive vedtaget ensidigt af EU.

De er ikke "mini-tilbud" og er ikke blevet forhandlet med Storbritannien. Ud over dette lovgivningsarbejde har Kommissionen også intensiveret sit arbejde med proaktivt at informere offentligheden om betydningen af ​​at forberede sig på en "no-deal" Brexit. Kommissionen har offentliggjort 88-beredskabsmeddelelser sammen med 3 detaljerede Brexit Preparedness Communications. Kommissionen har også intensiveret sin "no-deal" -opsigelse til EU-virksomheder i denne uge inden for området told og indirekte beskatning.

Kommissionen fortsætter med at holde tekniske drøftelser med EU-27-medlemslandene både om generelle spørgsmål om beredskab og beredskabsarbejde og om specifikke sektorspørgsmål, juridiske og administrative beredskabsspørgsmål. Kommissionens vicegeneralsekretær, Céline Gauer og et team af Kommissionens tjenestemænd har besøgt alle hovedstæder i 27 EU-landene for at give de nødvendige præciseringer om Kommissionens beredskabs- og beredskabsforanstaltninger og at drøfte nationale forberedelser og beredskabsplaner. Besøgene hidtil har vist en høj grad af forberedelse af medlemsstaterne for alle scenarier.

Alle oplysninger vedrørende Kommissionens igangværende beredskabs- og beredskabsarbejde er tilgængelige her.

tags: , , , ,

Boligtype: En forsiden, Brexit, EU, Europa-Kommissionen, UK