Anmærkninger fra udenrigsministeren for #Kazakhstan #RomanVassilenko på International Conference on #Afghanistan

| December 11, 2018
Anmærkninger fra udenrigsminister Kazakhstan Roman Vassilenko på den internationale konference om Afghanistan
Kasakhstan er ligesom alle lande i regionen interesseret i staldet, økonomisk bæredygtigt og sikkert Afghanistan.Den spændte militærpolitiske situation i Afghanistan, truslen om terrorisme og ekstremisme og narkotikahandel påvirker Centralasien, da vi har fælles grænser, kultur, historie, tilstedeværelsen af ​​diasporaer samt aktive grænseoverskridende handelsforbindelser.

I den henseende mener Kasakhstan, at det er nødvendigt at danne en regional model baseret på fred, sikkerhed og samarbejde mellem staterne i Centralasien og Afghanistan. Og det er netop den tilgang, som Kasakhstan anvender under vores medlemskab i FN's Sikkerhedsråd.

En af hovedprioriteterne i Kasakhstans arbejde i FN's Sikkerhedsråd i de sidste to år har ydet omfattende bistand til Afghanistan i økonomisk og social udvikling for at imødegå trusler mod fred og sikkerhed. I særdeleshed indledte Kasakhstan under vores formandskab i FN's Sikkerhedsråd i januar i januar en debat på ministerplan om opbygning af et regionalt partnerskab i Afghanistan og Centralasien som en model for udvikling og sikkerhedsindbyrdes afhængighed, hvilket resulterede i en enstemmigt godkendt præsidenterklæring.

At styrke kvinder i Afghanistan er en anden faktor for at opnå langsigtet fred og bæredygtig udvikling i Afghanistan.

I den henseende har Kasakhstan i samarbejde med Japan og UNDP afholdt seminarer for afghanske kvinder de seneste to år. I år blev seminaret afholdt i Astana med deltagelse af ca. 30 afghanske kvinder.

I september i Astana arrangerede vi en regional konference om "Empowering Women in Afghanistan", der fokuserede på bæredygtig økonomisk vækst i det pågældende land ved at gøre det muligt for afghanske kvinder, herunder i erhvervslivet, gennem regionalt samarbejde med vægt på uddannelse og viden. Hvad angår resultaterne, skal EU, Kasakhstan og Usbekistan lancere næste år et fælles projekt for at uddanne afghanske kvinder i kasakhiske og uzbekiske universiteter og bygge videre på succesen med Kasakhstans eget 50-million dollar program til at uddanne 1,000 afghanere i vores land .

Vi tror på langsigtet stabilitet og velstand i vores region, som i enhver anden region, bør styres af en integreret tresidet strategi baseret på følgende søjler.

Den første er anerkendelsen og styrkelsen af ​​sikkerhedsudviklingsnexus. Det betyder investeringer i handel, transitruter, transport og infrastrukturudvikling bør ses som stabiliseringsaktiver. I den henseende er vi overbeviste om, at de projekter, som de asiatiske lande støttede til Afghanistan - som f.eks. TAPI-rørledningen, CASA Electricity Transmission and Trade Project og andre planlagte jernbaner og veje, kunne føre til økonomisk vækst og velstand, øge regional sikkerhed, tilslutning og stabilitet i Centralasien og Afghanistan.

Den anden søjle er fornyet regional tilgang. Regionalt samarbejde er afgørende, da trusler påvirker alle lande i regionen.

Den tredje søjle er en "helhedssystem" -tilgang fra De Forenede Nationer i hovedkvarteret og på jorden. Strømlinede operationer under FN er vigtige i lyset af den faldende udviklingsbistand. Vi gentager vigtigheden af ​​at forbedre effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvaret for FN's arbejde i Afghanistan og Centralasien, herunder gennem øget koordinering.

Vi opfordrer også donorer til at øge deres bidrag til fred og udvikling i og omkring Afghanistan. Kasakhstan arbejder på at oprette et regionalt knudepunkt i Almaty, der er ledet af FN, for at bidrage til at levere koordineret støtte til landene i regionen for at nå SDG.

I den forbindelse opfordrer vi FN og landekontorerne til at deltage i denne regionale udviklingsstrategi til fordel for Afghanistan og regionen.

Det er også nødvendigt at inddrage landene i regionen i udviklingen af ​​handel, økonomi, transit og transport og humanitære forbindelser med Afghanistan ved at yde dem passende tilskud. Det er afgørende at gennemføre udviklingsprogrammerne ved at udvide handel, styrke den økonomiske integration og øge samspillet, herunder ved at etablere FN's regionale centrum i Almaty.

Som konklusion støtter Kasakhstan at løse problemerne i Afghanistan på grundlag af gensidig fordel og er parat til at fortsætte med at samarbejde med regionale og internationale partnere for at styrke stabiliteten i regionen.

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , , , ,

Boligtype: En forsiden, afghanistan, Kasakhstan, Kasakhstan

Kommentarer er lukket.