MEP'er ønsker en ambitiøs finansiering af #CrossBorderProjects for at forbinde folk

| December 6, 2018

Økonomisk og social samhørighed og samarbejde i naboregionerne bør få maksimal støtte, ifølge Regionaludviklingsudvalget.

I afstemningen i denne uge anbefalede MEP'erne at tilføje en ekstra € 2.73 mia. For at øremærke et samlet beløb på € 11.16bn for europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der skal finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond ESF +) og Samhørighedsfonden for programmeringsperioden 2021-2027.

Udvalget anbefaler at tildele:

  • € 7.5 bn (67.16%) til grænseoverskridende samarbejde;
  • € 1.97bn i alt (17.68%) til tværnationalt samarbejde
  • € 357.3 millioner i alt (3.2%) for samarbejde i fjernområderne;
  • € 365m i alt (3.27%) til interregionalt samarbejde, og
  • € 970m (8.69%) til det nye initiativ om interregionale innovationsinvesteringer.

Særlig opmærksomhed på små og mellemstore virksomheder og små projekter

Ansøgninger til People2people og småskala projekter, der involverer SMV'er, bør tilskyndes ved at fjerne administrative hindringer og forenkle adgangen til finansiering.

Den maksimale samfinansieringsrate for projekter bør fastsættes til 80% - 10% mere end hvad Europa-Kommissionen oprindeligt havde foreslået.

"Interreg er et vigtigt symbol på isolationsbegrebet og for samarbejde mellem naboer. Vi ønsker at fjerne hindringer for grænserne - herunder især dem i folks sind. Borderregioner bør blive kommunale rum, hvor Europa bliver en konkret virkelighed i hverdagen. Dette er, hvad Interreg-programmet gør det muligt for os at gøre, "sagde Parlamentets ordfører Pascal Arimont (PPE, BE).
Næste skridt

Teksten blev vedtaget med 23 stemmer til 0 og ingen hverken for eller imod, og vil blive fremlagt til en plenarforsamling i januar for at få mandat til forhandlinger med Rådet.

Baggrund

Den Europæiske Regionaludviklingsfonds rolle (EFRU) skal bidrage til at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de forskellige regioner og støtte de mindst begunstigede regioner, herunder særlig opmærksomhed på grænseoverskridende regioner, landdistrikter, områder, der er ramt af industriel overgang, områder med lav befolkningstæthed, øer og bjergområder. Formålet med beslutningen er at fastlægge de specifikke bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af EFRU og eksterne finansieringsinstrumenter for perioden 2021-2027.

Mere information

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Europa-Parlamentet

Kommentarer er lukket.