EU-ret fastsætter november 27-høring om #Brexit-omvendt tilfælde

| November 8, 2018

Dommere ved Den Europæiske Unions højesteret vil høre en sag om Brexit-processen på 27 november, hvorvidt Storbritannien kan ensidigt trække sin beslutning om at forlade EU, udtalte Domstolen i en erklæring tirsdag (6 november) skriver Alastair Macdonald.

Sagen blev rejst til luxembourgske justitser af en skotsk domstol, hvor folk modsatte Brexit anmodede om en afgørelse, der ville klarlægge fortolkningen af ​​artikel 50 i EU-traktaten, hvorunder London gav to års varsel om afrejse.

Det er ikke klart, hvornår Domstolen kan afgive en endelig afgørelse.

Den britiske premierminister Theresa May insisterer på, at Storbritannien vil forlade EU i marts, men står over for en kamp i parlamentet i de kommende uger for at godkende en potentiel traktat, der skal lette landets afgang og begrænse forstyrrelsen fra farten.

tags: , , ,

Boligtype: En forsiden, Brexit, EU, UK