Rapport om status for EU og #Algeria: Gennemførelse af et partnerskab rig på udfordringer og muligheder

Mellem marts 2017 og april 2018 demonstrerede EU og Algeriet deres ønske om at uddybe deres politiske dialog og samarbejde på alle partnerskabsområder.

Det er konklusionen af statusrapport om status for forbindelserne mellem EU og Algeriet af Europa-Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil med henblik på 11th Associeringsrådet EU-Algeriet i Bruxelles om 14 May 2018.

Dialogen er blevet styrket gennem mange besøg på højt niveau og er blevet forstærket, især inden for sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme og energi. Der er også sket betydelige fremskridt på mange områder lige fra retfærdighed, landbrug og fiskeri til forskning og civilbeskyttelse, i en bilateral eller regional ramme.

Den højtstående repræsentant / næstformand Federica Mogherini sagde: "Siden associeringsrådet i marts 2017 er vores forbindelser blevet styrket på både bilaterale og regionale spørgsmål. Vores partnerskab skrider frem og konsoliderer. Baseret på den forfatningsmæssige revision af 2016 er reformen af ​​det politiske styringssystem i Algeriet fortsat kernen i vores partnerskab og har EU's støtte til gennemførelsen, især inden for retfærdighed og deltagelsesdemokrati. Vi bygger også et tillidsforhold med hensyn til sikkerhed med henblik på regional stabilitet og bekæmpelse af terrorisme til gavn for vores borgere. "

Den europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger kommissær Johannes Hahn tilføjede: "EU er parat til at fortsætte med at støtte reformer, især dem, der sigter mod at sprede den algeriske økonomi. Vi er overbeviste om, at EU-støtte vil bidrage til at forbedre erhvervsklimaet og udvikle iværksætteri. Det er i Algeriens interesse og også i EU's interesse. Vi håber, at dette samarbejde, der tager sigte på at styrke den algeriske økonomi, vil hjælpe os med at overvinde vores handelsforskelle og bane vej til flere europæiske investeringer, der vil skabe job i landet. "

Rapporten identificerer de fremskridt, som Algeriet og EU har gjort på områder af fælles interesse, der er identificeret ved deres partnerskabsprioriteter siden de blev vedtaget i marts 2017: i) regeringsførelse og grundlæggende rettigheder; ii) socioøkonomisk udvikling og handel iii) energi, miljø og klimaændringer iv) strategisk og sikkerhedsdialog og v) den menneskelige dimension, migration og mobilitet.

Med denne rapport gentager EU sin vilje til at styrke partnerskabet mellem EU og Algeriet yderligere og støtte Algeriet på disse mange områder.

Mere information

Den fulde rapport

Partnerskabsprioriteter mellem EU og Algeriet

EU-delegation til Algeriet

GD NEAR - Algeriet

tags: , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Europa-Kommissionen