EU støtter landdistrikterne elektrificering i #Tanzania

Under et officielt besøg i Tanzania underskrev International Cooperation and Development Commissioner Neven Mimica (billedet) et € 50 million program til støtte for landdistrikternes elektrificering i landet.

Den nye finansieringsaftale vil støtte de tanzaniske borgers adgang til overkommelig og bæredygtig energi gennem udvidelse af energinettet samt udvidelse af distributionsnet.

Under undertegnelsen sagde kommissær Mimica: "Vores vigtige program for € 50 millioner vil bidrage til at fremskynde Tanzanias adgang til moderne energi. Det vil give elektricitet til over 3600 landsbyer i landdistrikterne i Tanzania, som i det væsentlige nyder 1 millioner mennesker. Og denne adgang til energi er afgørende: det vil øge livskvaliteten i landdistrikterne, forbedre sundhed og uddannelsesmæssige ydelser og skabe klare fordele, især for kvinder og børn. "

Under sit besøg i Tanzania mødte kommissær Mimica regeringens repræsentanter, internationale og nationale udviklingspartnere, civilsamfundet og ikke-statslige organisationer.

I sine udvekslinger med de tanzaniske myndigheder og andre lokale interessenter vil han også diskutere fremskridt og udfordringer vedrørende landets National Development Plan, samt samarbejdet mellem EU og Tanzania inden for jobskabelse, socioøkonomisk udvikling, bæredygtigt landbrug og energi, landdistriktsveje, styring og menneskerettigheder.

Under hans besøg og hans forskellige møder har kommissær Mimica desuden lagt særlig vægt på ungdommens vigtige rolle. Han diskuterede især dette vigtige emne, når man møder civilsamfundets aktører, der arbejder for at støtte børn og unge såvel som unge. Dette kommer forud for den kommende Afrikanske Union - EU-topmødet på 29 og 30 november afholdes under det overordnede tema for "Investering i ungdommen til accelereret inklusiv vækst og bæredygtig udvikling".

Baggrund

EU's støtte til Republikken Tanzania fokuserer primært på tre sektorer: god regeringsførelse og udvikling, energi og bæredygtigt landbrug. Dagens program finansieres gennem 11th European Development Fund (EDF), hvorunder 626 millioner tildeles Tanzania for perioden 2014-2020.

Mere information

Internationalt samarbejde og udvikling oversigt i Tanzania

tags: , , ,

Boligtype: En forsiden, EU, Europa-Kommissionen, Tanzania