Følg os

Vold

Bedre beskyttelse af ofre for vold overalt i EU

DEL:

Udgivet

on

20141125PHT80319_originalFra denne søndag (11. januar) vil ofre for vold – især dem, der har været udsat for vold i hjemmet eller stalking – være i stand til at garantere sig selv bedre beskyttelse i ethvert medlemsland. De nye regler betyder, at fastholdelses-, beskyttelses- og spærringsordrer udstedt i ét medlemsland nu hurtigt og nemt kan genkendes i hele EU gennem simpel certificering.

"Voldsofrenes rettigheder vil nu også blive garanteret uden for deres eget land, uanset hvor de befinder sig i Europa," sagde Věra Jourová, kommissær for retsvæsen, forbrugere og ligestilling. "I EU anslås hver femte kvinde at blive udsat for vold på et tidspunkt i deres liv, og desværre kommer denne fysiske vold oftest fra nogen tæt på personen, såsom deres partner."

En borger, der har været udsat for vold i hjemmet, vil nu kunne føle sig tryg ved at rejse uden for deres hjemland - ved blot at overføre den ordre, der beskytter dem mod gerningsmanden. Tidligere skulle ofre gennemgå komplekse procedurer for at få deres beskyttelse anerkendt i andre medlemslande – og gå ind i en anden procedure for certificering i hvert land. Nu vil sådanne beskyttelsesordrer let kunne genkendes i ethvert medlemsland, hvilket betyder, at en borger, der har været udsat for vold, kan rejse uden at skulle gennemgå byrdefulde procedurer.

"Den nye procedure vil betyde, at kvinder eller mænd, der bliver udsat for vold, kan få den beskyttelse, de fortjener, og fortsætte med deres liv. De vil kunne vælge at bo i et andet EU-medlemsland eller at rejse på ferie uden at frygte for deres sikkerhed." " tilføjede Jourová.

Den nye mekanisme består af to separate instrumenter: Forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civile sager og Direktiv om den europæiske beskyttelsesordre. Sammen vil de to instrumenter sikre, at alle ofre for vold har mulighed for at få deres beskyttelsesordrer anerkendt i enhver EU-medlemsstat. Mekanismerne afspejler forskellene i medlemsstaternes nationale beskyttelsesforanstaltninger, som kan være af civil, strafferetlig eller administrativ karakter. Reglerne vil tilsammen sikre fri bevægelighed for de mest almindelige former for beskyttelsesforanstaltninger inden for EU.

Der er brug for mere støtte til ofrene

Behovet for støtte og beskyttelse af ofre bakkes op af en rapport offentliggjort i dag (9. januar) af EU-agenturet for grundlæggende rettigheder (FRA), som konkluderer, at der er behov for mere målrettede ofrestøttetjenester i EU. Trods forbedringer er der stadig udfordringer for ofrestøtte i mange medlemslande. Specifikke forslag til forbedringer omfatter sikring af ofre har adgang til målrettede støttetjenester - herunder traumestøtte og -rådgivning, fjernelse af bureaukratiske forhindringer for ofre til retshjælp og sikring af, at folk har information om deres rettigheder og de tilgængelige tjenester.

reklame

Europa-Kommissionen er forpligtet til at forbedre rettighederne for de 75 millioner mennesker, der hvert år bliver ofre for kriminalitet. I 2012 blev et EU-direktiv, der fastsætter minimumsstandarder for rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre i hele EU, lov (IP / 12 / 1066) og bliver bindende for medlemslandene den 16. november 2015. Med foranstaltninger som EU-dækkende beskyttelsesordrer, der gælder fra søndag, og minimumsrettigheder for ofre, arbejder Europa-Kommissionen på at styrke rettighederne for personer, der bliver ofre til kriminalitet, uanset hvor de kommer fra, og hvor end i EU de skulle blive ofre for kriminalitet.

Baggrund

Forordningen om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civile sager fik støtte fra Europa-Parlamentet i maj 2013 (MEMO / 13 / 449) og af ministre i Justitsrådet i juni 2013 (IP / 13 / 510), der supplerer direktivet om den europæiske beskyttelsesordre, vedtaget i december 2011. Begge instrumenter træder i kraft den 11. januar 2015. I overensstemmelse med Lissabontraktaten deltager Danmark ikke.

For at styrke eksisterende nationale og EU-foranstaltninger vedrørende ofres rettigheder foreslog Europa-Kommissionen den 18. maj 2011 en pakke af foranstaltninger (IP / 11 / 585) at sikre et minimumsniveau af rettigheder, støtte og beskyttelse for ofre i hele EU. Det omfattede direktivet om ofres rettigheder, forordningen om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civile sager og en Kommunikation præsentation af Kommissionens nuværende og fremtidige indsats i forhold til ofre.

Mere information

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending