Følg os

Forretning

Intellektuelle ejendomsrettigheder

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Forældede_CD'erBy Laure de Hauteclocque

Europa-Kommissionen siger, at intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) har brug for bedre beskyttelse i EU, og foreslår, at levering af bedre data, styrkelse af interessenternes engagement og tilskyndelse til tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er måderne til at opnå dette.

Kommissionens mål er beskrevet i to meddelelser - en Handlingsplan om IPR i EU og a Strategi om IPR i tredjelande - offentliggjort i denne måned.

reklame

Begge kommunikationer sigter mod at tackle de stigende overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, som til dels skyldes de seneste teknologiske ændringer. Stramning af IPR-overholdelse er afgørende for at beskytte EU's industrielle konkurrenceevne, mener Kommissionen.

Strategi for beskyttelse og håndhævelse

Teknologisk ændring har prioriteret en gennemgang af 2004-strategien. Den fortsatte vækst i internetøkonomien og den voksende rolle, som de nye økonomier spiller, kræver en "smartere tilgang" til brug af tilgængelige handelspolitiske værktøjer til at beskytte og håndhæve intellektuel ejendomsret i tredjelande. Disse inkluderer handelsaftaler, lovgivningsmæssig handling og bilæggelse af tvister, helpdesks og teknisk bistand.

Den nye strategi fremsætter seks nøgleudfordringer og tilbyder mulige løsninger til hver.

reklame
1) Forbedring af interessenternes engagement

Den offentlige mening er ikke taget tilstrækkeligt med i IP-politikken. For at tackle dette ønsker Kommissionen at tilskynde til en bredere dialog med interessenter, herunder offentlige myndigheder, civilsamfundet og Europa-Parlamentet for at øge bevidstheden og lede politikken.

2) Levering af bedre data

Visse data, såsom omfanget og virkningen af ​​IPR-overtrædelse, er vanskelige at få takket være rettighedshavernes tilbageholdenhed med at videregive detaljer. Sådanne data er dog nødvendige for at understøtte evidensbaseret politikudformning og for at kvantificere mere præcist rollen og virkningen af ​​IP- og IPR-overtrædelse.

Flere initiativer, som oprettelsen af ​​et europæisk observatorium for krænkelse af intellektuel ejendomsret, er allerede taget for at forbedre dataindsamlingen og rapporteringen. Ifølge Kommissionen bør dataindsamling og rapportering forbedres yderligere og regelmæssige undersøgelser af 'prioriterede lande' gennemføres.

3) Bygger på EU-lovgivning

Harmonisering er nødvendig for at skabe en enklere og mere forudsigelig ramme for forbrugere og industri og for at lette forhandlinger med tredjelande. Når man forhandler med lande uden for EU, kan manglen på harmonisering i nogle IPR-områder begrænse EU's evne til at tackle IP-spørgsmål. Der er foreslået et direktiv om forretningshemmeligheder, der har til formål at forbedre betingelserne for innovativ forretningsaktivitet. Desuden insisterer meddelelsen på behovet for harmonisering ved anvendelse af internationale traktater. Eksisterende relevante IPR-traktater bør ratificeres af alle medlemsstater, siger Kommissionen.

4) Styrkelse af samarbejdet inden for EU

Samarbejdet mellem medlemslandene og EU bør forbedres for at sikre en mere strategisk og sammenhængende tilgang til IP-spørgsmål i tredjelande. Dette skal f.eks. Gøres ved at bruge partnerskaber, der er oprettet til at gennemføre strategien for markedsadgang.

5) Forbedring af beskyttelse og håndhævelse i tredjelande

Selv om Kommissionen anerkender, at der kun er gennemført nogle få vigtige multilaterale IPR-aftaler, bør bestræbelserne på at forbedre den internationale IPR-ramme fortsættes. Dette inkluderer f.eks. Bedre beskyttelse af geografiske betegnelser i Verdenshandelsorganisationen.

Bilaterale aftaler er en anden nyttig mulighed for at løse specifikke spørgsmål. Flere for nylig indgåede handelsaftaler har integreret kapitler om håndhævelse af IP-beskyttelse, og dette bør tilskyndes. 'IP-dialoger' eller 'IP-arbejdsgrupper' kan også være nyttige til at involvere regelmæssige interaktioner mellem EU og tredjelande, levering af teknisk bistand til udviklingslande og overvågning af IPR-situationen i tredjelande.

I lande, der vedvarende bryder internationale forpligtelser med hensyn til IP-regler, kan EU-finansiering begrænses. Dette påvirker dog ikke programmer, der finansieres af de europæiske udviklingsfonde eller instrumenter til udviklingssamarbejde.

6) Ydelse til EU-rettighedshavere i tredjelande

Kommissionen har allerede oprettet tre IPR-Helpdesks til at yde bistand til EU-virksomheder (Stor-Kina, Sydøstasien og Sydamerika), og tilgængeligheden af ​​IP-ekspertise i nøgleregioner bør øges.

En liste over prioriterede lande, hvor EU-rettighedshavere lider af utilstrækkelig IPR-beskyttelse, opdateres hvert andet år. Målet er at hjælpe virksomheder og især SMV'er ved at gøre dem mere opmærksomme på potentiel IP-risiko, når de handler med visse tredjelande.

EU-handlingsplan for håndhævelse

Den nye handlingsplan fokuserer på håndhævelse af intellektuel ejendomsret inden for EU. Det lægger særlig vægt på bekæmpelse af intellektuel overtrædelsesaktivitet i kommerciel skala, som Kommissionen betragter som en nøgletrussel.

Kommissionen fremsætter ti aktioner og foreslår nye håndhævelsespolitiske værktøjer. Disse aktioner er opdelt i tre hovedkategorier: (1) implikationen af ​​alle aktører langs IP-værdikæden, (2) samarbejdet mellem offentlige myndigheder og (3) forbedring af overvågning og målretning af IP-håndhævelsespolitikken.

1) En rolle for alle aktører langs IP-værdikæden

Kommissionen mener, at forbrugere, medarbejdere og virksomheder ikke altid er opmærksomme på omfanget af økonomisk skade, som IP-krænkelsesaktivitet kan forårsage. Kommissionen ønsker derfor at lancere og overvåge en ny generation af målrettede kommunikationskampagner for at øge bevidstheden og fremhæve fordelene ved at vælge produkter, der respekterer IPR.

Nye teknologier har medført fordele - mere effektive forsyningskæder, reducerede lageromkostninger og stigninger i direkte leverancer - som undertiden bruges af IP-krænkende kommercielle operatører. Kommissionen vil iværksætte en række høringsaktioner med henblik på at udvikle en EU-due diligence-ordning og vil tilskynde til frivillig optagelse af initiativet.

For at opdage og afbryde IP-krænkende aktiviteter i kommerciel skala er aftaler mellem rettighedshavere og forretningspartnere, som de stoler på for at købe, promovere, distribuere og sælge deres produkt, vigtige. Interessentdialoger er indledt af Kommissionen med det formål at lette udviklingen af ​​Memoranda of Understanding (MoUs), hvor målet er at fratage IP-krænkere deres indtægtsstrømme. I denne sammenhæng er Kommissionens mål at lette udviklingen af ​​yderligere frivillige aftalememorandum for at reducere overskuddet ved intellektuel overtrædelse i kommerciel skala online.

Hjælp til SMV'er med at håndhæve deres IP-rettigheder: Direktivet fra 2004 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder giver harmoniserede regler om et civilt IP-klagesystem. De høje omkostninger og kompleksiteten ved retssager kan imidlertid afholde SMV'er fra at håndhæve deres IP-rettigheder. Kommissionen har derfor til formål at høre interessenter om behovet for fremtidig EU-indsats for at hjælpe SMV'er med at håndhæve deres rettigheder.

Chargeback-systemer: Chargeback-ordninger gør det muligt for forbrugere at konkurrere og ikke betale for en tjeneste eller et produkt, som de ikke ville have ønsket at købe, hvis de allerede vidste, at det ikke var ægte. Ifølge Kommissionen kan disse ordninger spille en rolle i begrænsningen af ​​IP-krænkende operatører. Kommissionen vil derfor høre interessenter om virkningen af ​​tilbageførsel og vil undersøge behovet og muligheden for at tage konkrete skridt på dette område.

2) Samarbejde mellem offentlige myndigheder

Den tværnationale karakter af organiseret kriminalitet, der er involveret i IP-krænkelse, kræver øget samarbejde mellem nationale myndigheder. Dette er grunden til, at Kommissionen har foreslået, at der oprettes en ekspertgruppe i medlemsstaterne om IP-håndhævelse, hvor medlemslandene kan dele bedste praksis.

Uddannelse af nationale myndigheder i IP-krænkelsesaktiviteter foregår stort set på nationalt plan. Kommissionen mener, at der er behov for at udvikle et grænseoverskridende uddannelsesprogram for IP-håndhævelsesmyndighed. Det vil derfor støtte udviklingen af ​​et omfattende sæt af IP-håndhævelsesrelaterede uddannelsesprogrammer for nationale myndigheder inden for rammerne af det indre marked.

Offentlige entreprenørers ansvar for at screene offentlige indkøb for IP-krænkende produkter: Brug af offentlige indkøbskontrakter kan resultere i, at tjenester fra den offentlige sektor infiltreres med IP-krænkende produkter. For at løse dette problem sigter Kommissionen mod at udvikle, fremme og offentliggøre en vejledning om bedste praksis for offentlige myndigheder for at undgå at købe forfalskede produkter.

3) Bedre overvågning og målretning af IP-håndhævelsespolitik

For at målrette IP-håndhævelsespolitikker mod aktiviteter, der mest sandsynligt vil skade investering i innovation og økonomisk vækst, vil Kommissionen offentliggøre en toårig rapport om de økonomiske virkninger af EU's IP-politik. Dette ville ifølge Kommissionen fungere som et mere effektivt overvågningsværktøj for EU's nye IP-håndhævelsespolitik.

Næste skridt

Foranstaltningerne i de to meddelelser vil blive lanceret og gennemført i 2014 og 2015. På baggrund af resultaterne af disse aktioner vil Kommissionen overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger.

 

Forretning

Betting softwareudbyder til en succesrig virksomhed

Udgivet

on

NuxGame er en iGaming -løsning og produktudbyder, der tilbyder nye operatører mulighed for hurtigt at lancere deres casino/sportsbook -websted. Løsningen giver øjeblikkelig adgang til en bred vifte af casino- og væddemålsprodukter, herunder en problemfri tegnebog-API, færdiglavet nøglefærdig platform og sportsspilmotor. Med NuxGame kan du starte et online gambling casino på 48 timer. Operatører har adgang til alle væsentlige funktioner og de bedste produkter fra topbedømte udbydere. Hvad mere er, NuxGame partnere med mange respekterede spiludbydere, så kasinoer kan tilbyde en imponerende samling af spil i deres lobbyer.

NuxGame Solutions

NuxGame har tre førende løsninger til dem, der ønsker at starte et online casino og en sportsbook, som vist herunder.

 1. turnkey

Turnkey er en platform i høj klasse designet til at tilbyde et slankt, moderne spilwebsted på 48 timer. Den færdige løsning giver håbefulde casinooperatører mulighed for at lancere deres platform med alle nødvendige værktøjer og funktioner. Udover den hurtige opsætning tilbyder Turnkey alle større spil, udbydere, personlig branding og et væld af universelle betalingsmetoder. Pakken indeholder også alle afgørende integrationer, herunder sportsbetting -software, videoslots, live casinoer, bordspil, videosport osv. Alt du skal gøre er at kontakte NuxGame, diskutere vilkårene med repræsentanten og lancere din platform.

reklame
 1. Problemfri API'er

Operatører får enten casino- eller sportsbetting -API'er. Et brugervenligt dashboard forbinder NuxGame og klientens websted, så du nemt kan tilføje og fjerne funktioner. Det brugervenlige iFrame-instrumentbræt har forskellige nyttige værktøjer, der gør det muligt hurtigt og nemt at administrere indholdet. F.eks. Kan operatører bruge sportsodds -API'en til at levere konkurrencedygtige odds, så spillerne kan begynde at oddse uden yderligere handling.

 1. Sport motor

NuxGame sportmotoren er en enkel og brugervenlig løsning, der gør det muligt at tilføje et sportsvæddemodul til dit websted eller at starte en egen sportsbog fra bunden. Det tillader 100% tilpasning og er ideel til operatører af enhver størrelse - store veletablerede mærker og private iværksættere, der kun kommer ind på bettingmarkedet. Du får et pålideligt kerneprodukt, der giver dig mulighed for at opbygge en unik bettingportal med faste odds før kampen, live kampe, multi-væddemål (indsatskombinationer), risikostyring og brandkontrol. Dine spillere får også øjeblikkelig adgang til tusindvis af markeder på tværs af populære sportsgrene som fodbold, basketball, tennis, golf, hockey osv.

NuxGame -produkter

NuxGame en række førsteklasses iGaming-produkter til fordel for deres kunder. Nedenfor er en oversigt over de fem store produkter, vi anbefaler dig at bruge i stedet for at bygge et websted fra bunden.

reklame
 1. Online Casino - NuxGame -platformen giver øjeblikkelig adgang til populære casinospil. Du kan begynde at tilbyde videoslots fra topbedømte udbydere, herunder klassiske frugtmaskiner, jackpots, megaways, standardspil med fem hjul og mange flere. Ud over slots har løsningen bordspil som blackjack, roulette, baccarat og poker. Du får spil fra Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch og mere.
 2. Odds - NuxGame er bredt anerkendt for sin sportsmotor, som giver adgang til alle former for sportsspil. Online bookie -løsningen leveres med forskellige værktøjer og funktioner til en mindeværdig spiloplevelse. Bemærkelsesværdige attributter omfatter realtidsfeeds om kunder og væddemål, spilhåndteringsværktøjer, hurtig integration, risiko/ulige styring og flere betalingsmetoder. Spillere har adgang til din sportsbook inden for 48 timer og får adgang til væddemål på store verdensomspændende turneringer og konkurrencer.
 3. Live-spil - Live betting er en integreret del af ethvert online bettingwebsted. De fleste operatører tilbyder faste odds før kampen og livebetting for spillere, der ønsker at drage fordel af flydende liveodds. NuxGame har pålidelig livebetting -software, der giver dig mulighed for at levere en komplet sportsspiloplevelse. Du får ulige justeringer i realtid for at tilfredsstille den stigende efterspørgsel efter fleksible odds i spillet.
 4. Live Dealer Casino -Live dealer casinoer tilbyder spillerne noget tættere på den klassiske landbaserede spiloplevelse, komplet med virkelige croupiers. NuxGame giver dig mulighed for at tilføje de bedste live -spil fra de mest velrenommerede studier i branchen. Du kan tilbyde Live Blackjacks, Roulettes, Baccarat og Poker. Du får også andre populære live -forhandlerprodukter, såsom Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice og mange flere. Den banebrydende live dealer-løsning tilbyder topbedømte studier med streams i HD-kvalitet, multi-kamera og intuitive afspillerindstillinger.
 5. Virtuel sport - Virtuel sport har oplevet en enorm vækst i løbet af de sidste par år. Når der ikke er nogen aktuel sport i virkeligheden at satse på, kan dine spillere altid lede efter noget interessant i dette afsnit, da livssportsarrangementer er meget hyppige. NuxGame Turnkey leveres med virtuel sportsoftware, der tilbyder RNG-baserede simuleringer af populære spil, såsom fodbold, basketball, hestevæddeløb og mere. I modsætning til almindelige sportsspil og eSports er virtuelle sportsgrene tilgængelige døgnet rundt, hvilket er en stor fordel.

Fordele ved NuxGame

Fordelene ved at bruge NuxGame er ret ligetil, især for operatører, der ønsker at lancere deres spilwebsteder. Uden løsninger som nøglefærdig skulle du bygge alt fra bunden og fuldføre alle nødvendige integrationer, hvilket er tidskrævende, dyrt og overvældende. Her er nogle fordele ved at bruge NuxGame til din spilvirksomhed.

 • Stort udvalg af spil - NuxGame har indgået et partnerskab med førende casino spiludviklere som Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero og mange andre. Du får en imponerende spillobby med alle fanfavoritter (slots, blackjacks, roulettes, poker, live dealer osv.).
 • Massiv sportsbog - Sportsmotoren giver adgang til tusindvis af markeder på tværs af alle former for sport og større turneringer verden over. Du kan spille på fodbold, hockey, tennis, cricket, badminton, rugby, golf, racing, cykling, svømning, eSport og mere.
 • 24 / 7 Support - Alle NuxGame -klienter får support døgnet rundt, så du kan løse ethvert problem for at give dine spillere den bedste spiloplevelse. Løsningen leveres også med en personlig manager, der hjælper dig med at navigere i problemer i realtid og en Amazon Cloud-infrastruktur.
 • Hurtig implementering - En af de største fordele ved at bruge NuxGame og nøglefærdig løsning er muligheden for at implementere din virksomhed inden for 48 timer. Du får en færdiglavet platform med sportsbook-software, casinosoftware, software til livebetting, virtuelt sportsspil og mere.
 • Mobil-Friendly - NuxGame -løsningen og produkterne er fuldt optimeret til mobil effektivitet og fungerer på tværs af Android- og iOS -enheder. Du kan starte et mobilvenligt casino og en sportsbook, der er kompatibel med moderne telefonbrowsere. Løsningen er også optimeret inden for dedikerede mobile casino -apps.

Resumé

NuxGame er en effektiv løsning for nye iværksættere, der overvejer at starte en online gambling/betting virksomhed. Løsningen tilbyder en platform, der er klar til at blive lanceret, klar til at begynde at acceptere registreringer og spil med rigtige penge. Det er også utroligt sikkert og indeholder personlige kontoadministratorer og kundesupport døgnet rundt. Dine spillere får adgang til de bedste casinospil og populære bettingmarkeder og sport.

Læs

Den Europæiske Investeringsbank

EIB styrker det globale udviklingsfokus og støtter 4.8 mia. € ny finansiering til energi, transport, COVID -vacciner og erhvervsinvesteringer

Udgivet

on

Bestyrelsen for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har godkendt planer om at styrke sit globale udviklingsengagement. Det godkendte også 4.8 mia. Euro i ny finansiering til 24 projekter til støtte for klimaindsatser, COVID -vacciner og økonomisk modstandsdygtighed, bæredygtig transport og uddannelse.

”I juni bad Ministerrådet EU -banken om at øge sit bidrag til Unionens udviklingsindsats gennem dedikerede strategier, stærkere tilstedeværelse på jorden globalt og bedre koordinering med partnere i en ægte Team Europe -tilgang. I dag reagerede vi på Rådets opfordring ved at foreslå oprettelse af en afdeling af EIB med fokus på udviklingsfinansiering, og bestyrelsen godkendte dette forslag. Som følge heraf vil EU -banken kunne yde et stærkere bidrag til at styrke Europas strategiske autonomi ved at placere flere eksperter på stedet og være en mere effektiv partner for andre multilaterale og nationale udviklingsbanker. Og vi vil være bedre i stand til at forfølge vores globale ambition med hensyn til kampen mod klimaændringer, ”sagde EIB's præsident Werner Hoyer.

Styrkelse af EIB's udviklingseffekt

reklame

EIB's bestyrelse godkendte bankens forslag om at oprette en udviklingsfilial for at øge virkningen af ​​dens aktiviteter uden for EU. Det understøtter EIB's svar på opfordringen til handling udtrykt i "Rådets konklusioner om den forbedrede europæiske finansielle arkitektur for udvikling (2021)", der blev vedtaget den 14. juni 2021. EIB vil gennem sin udviklingsgren omorganisere sine aktiviteter uden for Den Europæiske Union og øge sin tilstedeværelse på stedet og udvikle mere målrettede strategier og tjenester i tæt samarbejde med partnere.

Banken vil forstærke repræsentationer uden for EU og oprette en række regionale knudepunkter, der intensiverer komplementaritet og samarbejde med multilaterale udviklingsbanker, nationale udviklingsfinansieringsinstitutioner og lokale partnere i en Team Europe -tilgang. Knudepunkterne vil fokusere på tematiske sektorer, produktkompetencer og tjenester, der svarer til behovene i den region, hvor de er placeret. Det første regionale knudepunkt, der styrker EIB -arbejdet i Østafrika, vil blive placeret i Nairobi.

En ny rådgivende gruppe rådgiver EIB om dens aktiviteter uden for EU. Det vil omfatte

reklame

EU's udviklingspolitiske beslutningstagere udpeget af medlemsstaterne, Europa -Kommissionen og EU -Udenrigstjenesten.

€ 2.2 mia. Til klimaindsats, ren energi og energieffektive hjem

EIB godkendte ny finansiering for at øge vind- og solenergiproduktion i Spanien og Portugal, opgradere nationale energinet i Polen og forbedre energieffektiviteten og reducere varmeregninger i Ungarn og Finland.

Målrettede finansieringsordninger til fremskyndelse af investeringer i småskala vedvarende energi og klimaprojekter i Østrig og Polen og i Latinamerika og Afrika blev også godkendt.

€ 647 millioner til implementering af COVID -vaccine, sundhed og uddannelse

Baseret på Den Europæiske Investeringsbanks opbakning til udvikling af COVID-vaccine og implementering af nye programmer til finansiering af køb af COVID-19-vacciner til distribution i Argentina og i hele Sydasien, herunder Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka og Maldiverne, blev bekræftet.

Bestyrelsen besluttede at støtte udbygningen af ​​langtidspleje til handicappede patienter i Holland, udrulning af digital læringsteknologi i folkeskoler og gymnasier og opgradering af videnskabelig forskning i Kroatien blev også aftalt.

€ 752 mio. Til bæredygtig by-, regional-, luft- og søtransport

Sporvognspassagerer i den slovakiske by Košice og pendlere i de polske byer Gdansk, Gdynia og Sopot og på tværs af Moldova vil drage fordel af nye EIB -støttede investeringer til modernisering og forbedring af transportforbindelser.

De italienske havne i Genova og Savona vil modtage EIB -finansiering til at opgradere jernbaneadgang og bedre beskytte havnene mod oversvømmelser og mere ekstremt vejr gennem opførelsen af ​​en ny molo.

EIB indvilligede også i at finansiere udskiftning og opgradering af lufttrafikstyring og navigationsudstyr for at opretholde sikkerhedsstandarder i det ungarske luftrum.

€ 500 mio. Til investeringer i den private sektor og økonomisk modstandsdygtighed mod COVID-19

EIB's bestyrelse godkendte også nye finansieringsprogrammer, der forvaltes af lokale bank- og investeringspartnere, for at støtte investeringer fra virksomheder i hele Spanien, Polen og Sydøstasien, der står over for COVID-19-udfordringer.

Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er Den Europæiske Unions langsigtede udlånsinstitution, der ejes af dens medlemsstater. Det stiller langsigtet finansiering til rådighed for sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål.

Oversigt over projekter godkendt af EIB's bestyrelse.

Læs

Forretning

EU -reporter under angreb

Udgivet

on

I sidste uge påstod en artikel i publikationen Politico Europe, at EU Reporter havde engageret i "EU -lobbyarbejde klædt ud som journalistik", fordi vores marketinglitteratur siger: "Brug EU Reporter til at påvirke".

EU Reporter afviser fuldstændig denne beskyldning om undercover lobbyvirksomhed, som var et angreb fra Politico Europe på en mindre, men vellykket rivaliserende publikation og dens udgiver.

Vi fik kun timer til at reagere på disse dårligt funderede anklager, hovedsagelig baseret på en trawl gennem historier, vi har offentliggjort i løbet af de sidste ti år, for at forsvare vores velfortjente gode navn.

reklame

For at berolige vores publikum har vi spurgt den uafhængige nyhedsovervågningsorganisation NewsGuard, for at overvåge vores output fra nu af og for at gøre dets resultater offentligt tilgængelige.

EU Reporter mener Politisk EU's angreb på os er et kynisk forsøg på at opnå markedsdominans og inviterer vores læsere til at se dagens Politico Brussels Playbook, der tilbyder:

“POLITICO Media Solutions giver mærkerne løsningerne til at skabe, indkalde og forbinde med power -spillere. Vi skaber muligheder for mærker for at få forbindelse til vores indflydelsesrige publikum ”

reklame

Et tilfælde af mennesker i glashuse, der måske kaster sten?

Læs
reklame
reklame
reklame

trending