Følg os

EU

Ligestilling mellem mænd og kvinder: EU-aktionen udløser stadige fremskridt

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

køn equality2I 2013 fortsatte Europa-Kommissionen med at gribe ind for at forbedre ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder skridt til at lukke kønsforskellene i forskelle i beskæftigelse, løn og pension, bekæmpe vold og fremme ligestilling i beslutningsprocessen.

Indsatsen lønner sig: der er gjort konkrete fremskridt inden for at tackle kønsbestemte lønforskelle - især gennem et initiativ fra Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden i lønningerne (IP / 14 / 222) - eller øge antallet af kvinder i selskabsbestyrelser (se bilag). Dette er de vigtigste konklusioner i Kommissionens årlige ligestillingsrapport, der offentliggøres i dag sammen med den årlige rapport om grundlæggende rettigheder. Men udfordringer er fortsat: under de nuværende fremskridt vil det tage næsten 30 år at nå EU's mål om 75% af kvinderne i beskæftigelse, 70 år for at gøre lige løn til virkelighed og 20 år for at opnå ligestilling i de nationale parlamenter (mindst 40 % af hvert køn).

"Europa har fremmet ligestilling mellem mænd og kvinder siden 1957 - det er en del af Den Europæiske Unions 'DNA'. Og den økonomiske krise har ikke ændret vores DNA," sagde vicepræsident Viviane Reding, EU's justiskommissær. "For os europæere er ligestilling ikke en mulighed, det er ikke en luksus, det er en bydende nødvendighed. Vi kan være stolte af, hvad Europa har opnået i de senere år. Ligestilling mellem kønnene er ikke en fjern drøm, men i stigende grad en europæisk virkelighed. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan lukke de resterende huller i løn-, beskæftigelses- og beslutningsprocesser. "

reklame

Den årlige ligestillingsrapport afslører, at kønsforskellene er væsentligt faldet i de senere år, men at fremskridtene er ujævne mellem medlemslandene, og at der fortsat eksisterer uoverensstemmelser på forskellige områder - til skade for Europas økonomi.

EU-handling fremskynder fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene

  1. Forøgelse af kvindernes beskæftigelsesfrekvens: kvinders beskæftigelsesfrekvens i EU er steget til 63% fra 58% i 2002. EU-finansiering har hjulpet: i finansieringsperioden 2007-2013 blev der anslået 3.2 mia. EUR fra strukturfondene til at investere i børnepasningsfaciliteter og fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, hvilket havde en betydelig løftestangseffekt (se bilag).
  2. Reduktion af lønforskellen, der stadig stagnerer på 16.4% i hele Europa: Europa-Kommissionen intensiverede sin indsats ved at øge bevidstheden om den resterende kønsbestemte lønforskel og markere en europæisk ligedag (IP / 14 / 190) og overvåge anvendelsen af ​​lovgivning om ligebehandling af kvinder og mænd (IP / 13 / 1227). Kommissionen pressede også på for yderligere fremskridt i marts 2014 og anbefalede medlemslandene at forbedre gennemsigtigheden i lønningerne og dermed tackle lønforskellen (IP / 14 / 222).
  3. Sprængning af glasloftet: Kommissionens forslag til et direktiv om at have 40% af det underrepræsenterede køn blandt ikke-bestyrelsesmedlemmer inden 2020 gjorde gode fremskridt i lovgivningsprocessen og fik stærk tilslutning fra Europa-Parlamentet i november 2013 (IP / 13 / 1118). Som et resultat har der været en kontinuerlig stigning i antallet af kvinder i bestyrelser lige siden Kommissionen meddelte muligheden for lovgivningsmæssige handlinger i oktober 2010: fra 11% i 2010 til 17.8% i 2014; fremskridt har været fire gange højere end mellem 2003 og 2010 (se bilag).
  4. I 2013 tog EU skridt til at beskytte kvinder og piger mod kønsbaseret vold gennem lovgivning, praktiske foranstaltninger til ofres rettigheder og en omfattende politikpakke mod kønslemlæstelse af kvinder (IP / 13 / 1153). Det medfinansierede også 14 nationale regeringskampagner mod kønsbaseret vold (med 3.7 mio. EUR) samt projekter ledet af ikke-statslige organisationer (med 11.4 mio. EUR).
  5. Børnepasning: Siden 2007 steg andelen af ​​børn, der blev passet i formelle børnepasningsfaciliteter, markant (fra 26% i 2007 til 30% i 2011 for børn under tre år og fra 81% til 86% for børn mellem tre og obligatorisk skolealder (IP / 13 / 495) Kommissionen vedtog en omfattende rapport i 2013 om opnåelsen af ​​'Barcelona-målene' om levering af børnepasning.

Hvilke udfordringer er der tilbage?

reklame
  1. På trods af at 60% af universitetsuddannede er kvinder, får de stadig 16% mindre løn end mænd pr. Times arbejde. Derudover er de mere tilbøjelige til at arbejde deltid (32% mod 8.2% af mændene, der arbejder deltid) og afbryde deres karriere for at tage sig af andre. Som et resultat ligger kønsforskellen i pensioner på 39%. Enker og enlige forældre - primært mødre - er en særlig sårbar gruppe, og mere end en tredjedel af enlige forældre har utilstrækkelig indkomst.
  2. Selvom kvinders beskæftigelsesfrekvens er steget, ligger den stadig på 63% mod 75% for mænd. Dette er hovedsageligt resultatet af den økonomiske krise, der har set, at mænds beskæftigelsessituation forværres.
  3. Kvinder bærer stadig tyngden af ​​ulønnet arbejde inden for husstanden og familien. Kvinder bruger i gennemsnit 26 timer om ugen på pleje og husholdningsaktiviteter sammenlignet med ni timer for mænd.
  4. Kvinder er stadig mindre tilbøjelige til at have ledende stillinger. De tegner sig for et gennemsnit på 17.8% af medlemmerne af bestyrelser i de største børsnoterede selskaber, 2.8% af administrerende direktører, 27% af højtstående regeringsministre og 27% af medlemmerne af de nationale parlamenter.
  5. Resultaterne af den første EU-brede undersøgelse om vold mod kvinder, udført af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og baseret på interviews med 42,000 kvinder viser, at en ud af tre kvinder (33%) har oplevet fysisk og / eller seksuel vold siden en alder af 15 år.

Baggrund

Rapporten, der blev offentliggjort i dag, giver en oversigt over de vigtigste EU-politikker og den juridiske udvikling inden for ligestilling mellem kønnene i det sidste år samt eksempler på politikker og handlinger i medlemslandene. Den analyserer også nylige tendenser på baggrund af videnskabelig dokumentation og nøgleindikatorer, der former debatten om ligestilling mellem kønnene, og indeholder et statistisk bilag med flere detaljer om nationale resultater.

Rapporten er struktureret omkring de fem prioriteter i Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015: lige økonomiske uafhængighed lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi ligestilling i beslutningstagning værdighed, integritet og afslutning af kønsbaseret vold, ligestilling inden for politik for ekstern handling og horisontale spørgsmål.

Mere information

MEMO / 14 / 284
Pressepakke: Grundlæggende rettigheder og ligestillingsrapporter
Faktaark om Fremme ligestilling mellem kønnene og på Kønsbalance på bestyrelser
Hjemmeside for vicepræsident Viviane Reding
Følg Vice President Reding på Twitter: VivianeRedingEU

Følg EU-Domstolen på Twitter: EU_Justice
Europa-Kommissionen - Ligestilling mellem kønnene

Bilag 1: Beskæftigelsesfrekvens for kvinder stigende

EU-28 mandlig og kvindelig beskæftigelsesfrekvens (%) og kønsforskel i beskæftigelsesfrekvensen, mennesker i alderen 20-64 år, 2002-2013Q3; Kilde: Eurostat, Labor Force Survey

Men der er stadig mangler i beskæftigelsen

Kvindelige og mænds beskæftigelsesfrekvenser (i%) og kønsforskellen i beskæftigelsesfrekvensen, mennesker i alderen 20-64, 2013Q3; Kilde: Eurostat, AKU

Bilag 2: Knækning af glasloftet til kvinder på brædder

Bilag 3: Lønforskellen mellem kønnene og pensionsforskellen fortsætter

Kilde: Kønslønstal baseret på Eurostats indtægtsdatabase for 2012 med undtagelse af Grækenland (2010). Kønsforskellen i pensionsindkomst er baseret på data fra EU-SILC 2011 og beregnet af det europæiske netværk af eksperter om ligestilling mellem kønnene.

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending