Følg os

Ministerrådet

Nøglefakta små investorer skal fortælles: Europa-Parlamentets / Rådets aftale

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

small_investors_parliamentDraft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on 1 April. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Easy-reading KIDs

Before signing a contract, all small (non-professional) investors should be given three-page A4 standard format KIDs to help them to understand and compare packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs), estimate the total cost of their investment as well as be aware of its risk-reward profile.
KIDs should be clearly separate from advertising materials, consistent with any binding contractual documents and prepared by a clearly identifiable entity that created the product.

Parliament's negotiators ensured that where applicable investors will also be informed whether their investment will contribute to any projects with environmental or social aims.
Where applicable, the KID should also include a “comprehension alert” warning that "you are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand”.

reklame

Investment products covered...
The new rules would apply to all investment products intended for small investors.

...and not covered
However, they would not apply to: non-life insurance products, life insurance contracts where the benefits under the contract are payable only on death or in respect of incapacity due to injury, sickness or infirmity, or deposits other than structured deposits and securities.

Officially recognized pension schemes, pension products which, under national law, are recognised as having the primary purpose of providing the investor with an income in retirement and individual pension products for which a contribution from the employer is required would also be exempted from the scope of the legislation.
Liability for losses

reklame

KIDs must not be misleading. If a small investor could show that a loss was caused by the information in a KID, or was inaccurate or inconsistent with any binding contractual documents, then the investment product manufacturer could be liable under national law.
Næste skridt

To take effect, the new rules must be approved by Parliament as a whole during the April II plenary session and endorsed by member states.

Ministerrådet

Beskyttelse af migranters, flygtninges og asylansøgende kvinders og pigens rettigheder

Udgivet

on

52% af migranterne, der kom til Europa i 2017, var kvinder i henhold til De Forenede Nationers internationale migrationsrapport 2017. Sammen med børn er kvinder og piger de andre mest sårbare grupper, der er mest udsat for alle former for overgreb, herunder menneskehandel, tvangsægteskab eller seksuel udnyttelse. Op til 94% af dem blev handlet for seksuel udnyttelse i 2016.

Af disse grunde kræver kvinder specifik beskyttelse, som bør sikres gennem en kønsfølsom tilgang i migrations- og asylpolitikker, der tager hensyn til den særlige skade eller forfølgelse, som kvinder kan opleve.

Europarådet har udviklet en række juridiske instrumenter til at håndtere beskyttelsen af ​​vandrende kvinder. Den mest betydningsfulde er ''Konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen)'. Dets betydning ligger i det faktum, at statspartier skal undersøge beskyldninger om kønspecifik vold og retsforfølge gerningsmændene. På trods af alle de eksisterende lovbestemmelser, overvåger organer imidlertid GREVIO-gruppen af ​​eksperter om handling mod kvinder og vold i hjemmet rapportere, at mange kvinder og piger, der vandrede i de senere år, udsættes for forskellige former for vold i indkvarterings-, modtagelses- og tilbageholdelsescentre, der lider af mangel på sanitære faciliteter, kønsseparerede rum, sikre rum eller specialiserede rådgivningstjenester.

reklame

Publikationen Beskyttelse af migranters, flygtninges og asylansøgende kvinders og pigens rettigheder beskriver trusler mod og huller i beskyttelsen af ​​kvinder, der rejser til og inden for Europa, og fremhæver udfordringer og muligheder for integration af disse kvinder og bemærker, at de udgør den største overkvalificerede og underbeskæftigede gruppe i Europa. Dokumentet analyserer yderligere kønsstereotyper og understreger, at vandrende kvinder ofte udsættes for dobbelt diskrimination: på grund af kulturelle koder i deres egne samfund og også på grund af stereotyper og institutionelle barrierer i deres værtslande.

Papirkopier af denne publikation tilgængelig på engelsk og fransk kan bestilles via [e-mail beskyttet]

 

reklame

Læs

Ministerrådet

Stop blokerende reformer og åbne juridiske kanaler for #migrants og #refugees

Udgivet

on

S & D- og De Grønne / EFA-grupper i Europa-Parlamentet har sendt et fælles åbent brev til Det Europæiske Råds formand, Donald Tusk, og stats- og regeringscheferne inden det næste møde i Det Europæiske Råd den 22.-23. Juni og beder om øjeblikkelig handling at reformere Dublin-systemet og åbne juridiske kanaler for migranter og flygtninge.

Den fulde tekst af brevet kan findes her.

reklame

Ska Keller, Medformand for De Grønne / EFA-Gruppen, bemærkninger:

"Vi opfordrer stats- og regeringscheferne til at overvinde solidaritetskrisen i Europa. Det er dybt skuffende, at Rådet ikke kan blive enige om de mindste fremskridt for en mere retfærdig fordeling af ansvaret for asylansøgere blandt medlemsstaterne. Efter at have manøvreret den presserende nødvendige revision af Dublin-systemet i et dødvande, forlader de fortsat Italien og Grækenland alene for at reagere på et stort antal asylansøgere, der ankommer til Europa.

"Vi opfordrer stats- og regeringscheferne til at ophæve den presserende reform af Dublin-systemet. De skal være enige om en permanent og bindende mekanisme for tildeling af asylansøgere blandt alle medlemsstater baseret på retfærdig fordeling. Medlemsstaterne skal også øge deres indsats for at flytte flygtninge fra Grækenland og Italien og fortsætte med denne solidaritetsforanstaltning, indtil målet om 160,000-flytninger er opfyldt. 

reklame

”Vi er dybt foruroliget over, at Rådet endnu en gang kun kan blive enige om at lukke dørene for flygtninge og flytte ansvaret til lande uden for EU. Vi opfordrer medlemsstaterne til at blive enige om et ambitiøst EU-genbosættelsesprogram og en fælles tilgang til humanitære visa, der vil sikre sikker overførsel af flygtninge til Europa. Europa-Parlamentet har konsekvent stræbt efter solidaritet, både inden for EU og internationalt. Det er nu tid for Rådet at levere. "

Socialdemokraternes præsident, Gianni Pittella, kommentarer:

"Det er skammeligt, at EU-kommissionens forslag om reformen af ​​Dublin-systemet samler støv på Rådets bord. Denne nødsituation har trukket i årevis nu, og vi bærer allerede på vores samvittighed død af de hundreder af migranter, der har druknet i Middelhavet. Alligevel undlader Rådet ikke kun at leve op til deres forpligtelser i henhold til den aftalte flytningsordning, men det blokerer også skammeligt enhver mulig reform af Dublin-systemet. Dette system er fuldstændig forældet og skal reformeres, ved at fremlægge en ny automatisk, permanent og centraliseret mekanisme til flytning af flygtninge.

"Desuden opfordrer vi Rådet til at blive enige om at åbne lovlige kanaler for migranter. Dette er den eneste vej fremad for at garantere lovlige og sikre strømme og for at forhindre yderligere årsager, der kan undgås. Vi ønsker en mere ambitiøs og effektiv Blue Card-ordning og et system for lavtuddannede arbejdere.

"Alle disse foranstaltninger risikerer at være palliativer på lang sigt, medmindre Europa endelig forpligter sig til at skabe en langsigtet strategi for Afrika baseret på investeringer, uddannelse og bæredygtig udvikling. Jo hurtigere Europa investerer i et solidt perspektiv for Afrika for at udrydde de grundlæggende årsager af tvungen migration, jo hurtigere vil vi garantere en fremgangsrig fremtid for de kommende generationer af europæere. "

Læs

Landbrug

#Farming: Europa-Kommissionen aktiverer ekstraordinære foranstaltninger til yderligere at støtte de europæiske landmænd i krise

Udgivet

on

afgrøde landbrug høst

"Dette er en pakke af foranstaltninger, som kan have en væsentlig og positiv indvirkning på de europæiske landbrugsmarkeder, og den skal nu have chancen for at få succes."

Europa-Kommissionen meddelte på 14 marts en ekstra pakke af ekstraordinære foranstaltninger ved hjælp af alle de værktøjer, der stilles til rådighed i den fælles landbrugspolitik (CAP) at støtte EU landmænd og samtidig sikre det indre marked EU.

reklame

Kommissionen anerkender dybden og varigheden af ​​den nuværende landbrugs krise samt de betydelige bestræbelser på medlemsstatsniveau for at støtte deres landmænd og reagerer med en yderligere meningsfyldt pakke af foranstaltninger.

Den række foranstaltninger, der er skitseret af kommissær Hogan over for Den Europæiske Unions landbrugsministre, supplerer støttepakken på 500 mio. EUR fra september sidste år og viser Kommissionens vilje til at spille sin fulde rolle i at hjælpe europæiske landmænd.

"Af hensyn til EU-landmænd er jeg parat til at bruge alle de instrumenter, som lovgiverne har stillet til vores rådighed, både som en kortsigtet og langvarig foranstaltning. Vi skal bruge de passende instrumenter og handlinger for at gøre det muligt for landmændene at være modstandsdygtige i udsat for volatilitet, samtidig med at de yder øjeblikkelig hjælp. Dagens svar er omfattende og tager så mange af forslagene med som muligt, inden for de juridiske og budgetmæssige begrænsninger, der gælder for os alle. Jeg mener, at dette er en pakke af foranstaltninger, som, når de træffes med den fulde gennemførelse af solidaritetspakken fra september, kan have en væsentlig og positiv indvirkning på de europæiske landbrugsmarkeder, og den skal nu have chancen for at lykkes. Kommissær Hogan sagde i Rådet for landbrugsministre.

reklame

"I tider med adskillige kriser og budgetmæssige begrænsninger har Kommissionen mobiliseret mere end 1 mia. EUR over to år, inklusive støttepakken på 500 mio. EUR fra september 2015. Vi står ved vores landmænd og leverer gennem den daglige gennemførelse af den fælles landbrugspolitik og brug af ekstraordinære foranstaltninger, fuld støtte og hjælp til at beskytte vores landbrugsmodel. "

De aktiverede foranstaltninger er meget justerbare, så medlemslandene kan bruge dem bedst muligt, afhængigt af deres specifikke nationale situation. Mejeri, svinekød og frugt og grøntsager er hovedfokus for denne støttepakke. Følgende er et resumé af de forslag, der blev fremsat på mødet mandag (14. marts).

Anvendelse af frivillig ledelse forsyning (artikel 222)

Kommissionen vil aktivere, for en begrænset periode, at muligheden aktivere producentorganisationer, brancheorganisationer og kooperativer i mejerisektoren at etablere frivillige aftaler om deres produktion og levering. Dette er den såkaldte artikel 222 fra den fælles markedsordning (CMO), som er specifik for landbrugssektoren og kan anvendes i tilfælde af svær uligevægt på markedet. Kommissionen har konkluderet, at de strenge betingelser for anvendelsen af ​​denne artikel til mejerisektoren er opfyldt under de nuværende omstændigheder. Dette er en ekstraordinær foranstaltning, som også skal beskytte det indre marked i EU og blev inkluderet af lovgiverne i reformen af ​​den 2013 fælles landbrugspolitik, men aldrig brugt før.

Midlertidig stigning i statsstøtten

Kommissionen vil give sin fulde overveje en midlertidig accept af statsstøtte, der ville tillade medlemsstaterne at give til et maksimum på € 15,000 per landmand om året, og ingen nationale loft ville gælde. Dette kan gøres med det samme, og meget hurtigere end en stigning i de minimis-loftet.

Fordobling interventions- lofter for skummetmælkspulver og smør

Kommissionen vil øge mængden lofter for skummetmælkspulver og smør sat til intervention fra 109,000 tons og 60,000 tons til 218, 000 tons og 100,000 tons. Denne måde, vi klart forpligte sig til at støtte den faste interventionsprisen.

Styrkelse af producenten i forsyningskæden

Rolle og producenternes i fødevareforsyningskæden fortsat af stor bekymring. Den Landbrugsprodukter Taskforce, der blev lanceret som en del af 500 millioner € støttepakke i september 2015, vil levere i efteråret konklusioner og lovgivningsmæssige henstillinger for at forbedre balancen i kæden. Det blev besluttet i dag, at High Level nationale repræsentanter mødes med Landbrugsprodukter taskforcen med henblik på specifikt at se på mejerisektoren.

Støtte til svinekødssektoren

Som reaktion på forslagene til en ny privat oplagring af svinekød, vil kommissær Hogan overveje indførelsen af ​​en ny ordning. Detaljerne i ordningen, herunder timingen for dens indførelse, bliver nødt til at blive bekræftet.

Etablering af et observatorium Meat Market

Medlemsstaterne anerkendte og roste alle Kommissionens arbejde med at overvåge markedet og dele værdifuld information om tendenser. Efter stierne fra Milk Market Observatory, der blev sat i 2014, oprettes et Meat Market Observatory, der dækker oksekød og svinekød.

International Handel

I forhold til forhandlinger om TTIP og Mercosur, Kommissionen er godt klar over de landbrugsprodukter følsomheder. kommissær Hogan ved siden af ​​kollegiet af kommissærer er fast besluttet på at fremme EU's interesser og åbne nye markeder for EU-produkter, mens man forhandler om en differentieret behandling af følsomme produkter. Mens nye markeder er afgørende for europæisk landbrug, er en differentieret behandling af følsomme produkter også.

Tilbud

Reklamekampagner er et vigtigt instrument til at finde nye markeder og over € 110 millioner er tilgængelige for 2016 kun at støtte fremme af EU landbrugsprodukter i EU og på tredjelande. Over 30 millioner € er øremærket til sektorerne svinekød og mejeriprodukter, en forpligtelse i september sidste år. Et yderligere beløb er tilføjet i dag til 30 mio € for at afspejle de markedsforstyrrelser i disse sektorer.

Russisk / SPS Bans

Kommissionen som helhed ubønhørligt fortsætter sine bestræbelser på at løfte den plantesundhedsmæssige russiske forbud. Trods vores bestræbelser på at forsøge at sikre en hurtig genoptagelse af handel mellem EU og Rusland, er meget lidt skete. Men der er gjort i ophævelse af uberettigede eller uforholdsmæssige plantesundhedsforanstaltninger fra tredjelande, som kan bidrage til væsentligt forøget samhandel, vigtige fremskridt. Dette omfatter fremskridt i de amerikanske, japanske, brasilianske og ukrainske markeder.

Finansielle instrumenter / Den Europæiske Investeringsbank / Den Europæiske Fond for strategiske investeringer

Kommissionen vil prioritere sit engagement med EIB, med henblik på at udvikle passende finansielle instrumenter til at hjælpe landbrugere og forarbejdningsvirksomheder til at investere i deres virksomheder til at forbedre konkurrenceevnen for de virksomheder eller til at investere i at gøre de nødvendige strukturelle tilpasninger.

Medlemsstaterne opfordres også til at gøre fuld brug af de muligheder, som Den Europæiske Fond for strategisk investering til investering i landbrugssektoren og til at undersøge mulighederne for etablering af dedikerede platforme for EFSI finansiering.

Eksport kredit

Kommissionen undersøger muligheden for en eksportkredit ordning, som kunne supplere de ordninger, som medlemsstaterne opererer på et nationalt grundlag ordning. I den forbindelse er det Generaldirektoratet for Landbrug optrappe sine kontakter med EIB og de relevante organer i medlemsstaterne.

Frugt og grøntsagssektor

Kommissionen overvejer en forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger for frugt og grøntsager, som følge af russiske forbud som udløber den 30 juni måned.

Udvikling af Landdistrikterne

Kommissionen vil arbejde sammen med medlemsstaterne for at se, hvor og hvordan landdistrikterne udviklingsprogrammer kan justeres for at gøre dem mere lydhøre over for den aktuelle krise.

Yderligere information:

For at læse hele tale, som kommissær Hogan i Rådet

For mere information om den 500 millioner € støttepakke fra 2015 September

Læs
reklame
reklame
reklame

trending