Følg os

EU

Trafiksikkerhed: Andet godt år i træk sætter Europa godt på vej mod målet

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

European_Charter2013 er andet år i træk, der oplevede et imponerende fald i antallet af dræbte på Europas veje. Ifølge de foreløbige tal er antallet af trafikdræbte faldet med 8% i forhold til 2012 efter faldet på 9% mellem 2011 og 2012. Det betyder, at EU nu er i en god position til at nå det strategiske mål om at halvere vejdød mellem 2010 og 2020. Vej sikkerhed er en af ​​Europas store succeshistorier. Faldet på 17% siden 2010 betyder, at omkring 9,000 liv er reddet.

Vicepræsident Siim Kallas, kommissær for mobilitet og transport, sagde: "Transportsikkerhed er et varemærke for Europa. Derfor er det ekstremt vigtigt, at de gode resultater fra 2012 ikke var en engang. Jeg er stolt over at se, at EU er helt tilbage på sporet for at nå vejsikkerhedsmålet for 2020. Der er dog stadig 70 mennesker, der dør på Europas veje hver dag, så vi kan ikke være selvtilfredse. Vi må fortsætte vores fælles bestræbelser på alle niveauer for yderligere at forbedre sikkerheden på europæiske veje. "

Land for land-statistik (se nedenstående tabel) viser, at antallet af trafikdræbte stadig varierer meget i EU. I gennemsnit var der 52 trafikdræbte pr. Million indbyggere i EU. De lande, der har det laveste antal trafikdræbte, forbliver Storbritannien, Sverige, Holland og Danmark og rapporterer omkring 30 dødsfald pr. Million indbyggere. Især Spanien, Tyskland og Slovakiet har forbedret deres positioner på listen og flyttet ind blandt de traditionelle topkunstnere.

reklame

For kun få år siden, i 2011, faldt fremskridtene med at skære trafikdræbte til skuffende 2%. En reduktion på 9% i 2012 og 8% i 2013 betyder imidlertid, at medlemslandene er tilbage på sporet mod det strategiske mål.

De medlemsstater, der har gjort fremskridt, men hvis tal for dødsfald i trafikken stadig er meget højere end EU-gennemsnittet (Polen, Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen og Grækenland) opfordres til at styrke deres indsats. Situationen i Letland, hvor trafiksikkerhedssituationen desværre ikke forbedredes overhovedet i det forløbne år, kræver særlig opmærksomhed; antallet af trafikdræbte steg også i Malta og Luxembourg, selv om det samlede antal i disse lande er så lille, at de store udsving fra det ene år til det andet ikke er statistisk signifikante.

Et andet bekymrende træk ved statistikken er sårbare vejbrugeres situation: Antallet af dræbte fodgængere falder i mindre grad end forventet, og antallet af dræbte cyklister er for nylig endda steget. Dette skyldes delvis, at flere og flere mennesker cykler; udfordringen for medlemslandene er at tilskynde folk til at bruge deres cykler i stedet for deres biler oftere, men at sikre, at skiftet fra bil til cykel er sikkert.

reklame

EU's handlingsprogram for trafiksikkerhed 2011-2020

Det europæiske handlingsprogram for trafiksikkerhed 2011-2020 (se MEMO / 10 / 343) opstiller udfordrende planer om at reducere antallet af trafikdræbte på Europas veje med halvdelen på ti år. Den indeholder ambitiøse forslag med fokus på forbedringer af køretøjer, infrastruktur og vejbrugeres adfærd.

F.eks. Inkluderer nylige nøgleinitiativer det nye europæiske kørekort (IP 13 / 25) og ikrafttrædelsen af ​​det grænseoverskridende håndhævelsesdirektiv til forfølgelse af trafikforseelser på tværs af grænserne (1). Et forslag til forbedret teknisk kontrol af biler er vedtaget af Europa-Parlamentet (MEMO 14/637), og der er taget et stort skridt hen imod en strategi for at reducere antallet af mennesker, der er alvorligt såret i vejtrafikken (IP 13 / 236).

Efter gennembruddet sidste år med en ny fælles EU-definition af alvorlige trafikskader er medlemsstaterne nu begyndt at indsamle de første data efter den nye definition. De data, der blev indsamlet i løbet af 2014, skulle være tilgængelige i begyndelsen af ​​2015, og forberedelserne kan derefter starte på et mål for at reducere antallet af alvorligt sårede i vejtrafikken.

Fra 2015 forventes et strategisk mål for reduktion af alvorlige trafikskader at blive vedtaget.

Mere information

MEMO / 14 / 245

EU-varemærke for trafiksikkerhed

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Land for land statistik over trafikdræbte for 20132

  Dødsfald pr. Million indbyggere (dødsfald på vej) Udviklingen af ​​det samlede antal dødsfald
2001 2010 2012 2013 2010 - 2013 2011 - 2012 2012 - 2013
Belgique / België 145 77 70 65 -15% -11% -7%
България (Bulgarien) 124 105 82 82 -22% -8% 0%
Tjekkiet 130 77 71 63 -19% -4% -12%
Danmark 81 46 30 32 -30% -24% 8%
Tyskland 85 45 44 41 -9% -10% -7%
Eesti 146 59 65 61 3% -14% -7%
Éire / Irland 107 47 35 42 -11% -13% 19 %
Ελλάδα (Elláda) 172 112 92 81 -28% -10% -12%
Spanien 136 53 41 37 -30% -8% -10%
Frankrig 134 62 56 50 -19% -8% -11%
Hrvatska 146 99 91 86 -14% -7% -6%
Italia 125 70 62 58 -17% -5% -6%
Κύπρος (Kypros) 140 73 61 53 -28% -28% -14%
Latvija 236 103 85 86 -17% -1% 1%
Lietuva 202 95 99 85 -11% 2% -15%
Luxembourg 159 64 66 87 36 % 3% 32 %
Ungarn 121 74 61 59 -20% -5% -2%
Malta 41 36 27 54 50 % -48% 100 %
Holland 62 32 34 - 6% 3% -
Østrig 119 66 63 54 -19% 2% -15%
Polska 145 102 93 87 -15% -15% -6%
Portugal 163 80 68 62 -23% -19% -9%
România 109 117 101 92 -21% 1% -9%
Slovenija 140 67 63 61 -10% -8% -4%
Slovensko 114 69 55 42 -39% -9% -24%
Suomi / Finland 84 51 47 48 -5% -13% 3%
Sverige 66 28 30 28 -1% -11% -7%
Storbritannien 61 30 29 29 -4% -8% -1%
EU 113 62 56 52 -17% -9% -8%

Læs
reklame

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending