Følg os

Landbrug

Rapporterede resultater af EU-kontrol landbruget udgifter udført af medlemslandene ikke pålidelige, siger EU-Revisionsretten

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

527766_8ee34dafEn rapport offentliggjort i dag (17. marts) af Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) afslører, at resultaterne af medlemsstaternes kontrol af landbrugsudgifter og rapporteret til Kommissionen ikke er pålidelige. Kommissionen bruger disse oplysninger til at estimere resterende fejlprocent, som præsenteres for Europa-Parlamentet og Rådet i forbindelse med dechargeproceduren. ”Medlemsstaterne spiller en nøglerolle i at sikre, at EU-landbrugsstøtte distribueres til modtagere i overensstemmelse med EU-lovgivning,” sagde Rasa Budbergytė, ECA-medlem med ansvar for rapporten.

"De skal således give Kommissionen pålidelige oplysninger om resultaterne af deres kontrol for at give Kommissionen mulighed for bedre at estimere virkningen af ​​uregelmæssigheder i de foretagne betalinger."

Europa-Kommissionen deler ansvaret for gennemførelsen af ​​den fælles landbrugspolitik (CAP) med medlemsstaterne. Støtte til EU-landmænd administreres og udbetales af nationale eller regionale betalingsorganer, der rapporterer tilbage til Kommissionen. Uafhængige certificeringsorganer, der er udpeget af medlemslandene, bekræfter over for Kommissionen pålideligheden af ​​betalingsorganernes årsregnskab og kvaliteten af ​​de kontrolsystemer, som disse agenturer har indført.

reklame

De udbetalende organer foretager kontrol af landbrugers støtteansøgninger for at kontrollere, om de er berettigede. De foretager også kontrol på stedet af en stikprøve af ansøgere. Fejl, der er opdaget gennem denne kontrol, giver anledning til nedsættelse af det støttebeløb, der kan udbetales til ansøgeren. Medlemsstaterne rapporterer årligt resultaterne af denne kontrol til Kommissionen gennem statistiske rapporter. Disse udgør byggestenene til Kommissionens skøn over en restfejlprocent, der anses for at repræsentere den økonomiske virkning udtrykt i procent af betalingsbeløbet af uregelmæssighederne i betalinger, der er foretaget, efter at alle kontroller er udført.

Revisionsretten konkluderede, at medlemsstaternes statistiske rapporter ikke er pålidelige på grund af både kompileringsfejl og systemerne til administrativ kontrol og kontrol på stedet kun delvis til at afsløre uregelmæssige udgifter. Derudover giver certificeringsorganernes arbejde ikke tilstrækkelig sikkerhed hverken for tilstrækkeligheden af ​​kontrol på stedet eller om pålideligheden af ​​de statistiske rapporter. Endelig anser EU-revisorerne ikke Kommissionens justeringer af fejlprocenten som følge af rapporterne for at være statistisk gyldige.

Denne særlige rapport (SR 18/2013) - med titlen Pålideligheden af ​​resultaterne af medlemsstaternes kontrol af landbrugsudgifterne - vurderede pålideligheden af ​​medlemsstaternes statistiske rapporter indeholdende resultaterne af deres administrative kontrol og kontrol på stedet samt den statistiske gyldighed af Kommissionens restfejlrate baseret på disse rapporter. Denne og tidligere revision foretaget af Revisionsretten samt Kommissionens revisioner viser, at de systemer, der findes til administrativ kontrol og kontrol på stedet, kun er delvist effektive, hvilket alvorligt undergraver pålideligheden af ​​de oplysninger, som medlemsstaterne giver Kommissionen.

reklame

Kommissionen udsteder retningslinjer for udarbejdelsen af ​​de statistiske rapporter. Revisionen viste imidlertid, at disse retningslinjer ikke altid implementeres korrekt. De fleste betalingsorganer sikrer ikke nøjagtigheden af ​​rapporterne, før de sendes til Kommissionen. Revisionsretten konkluderede også, at det arbejde, der i øjeblikket udføres af certificeringsorganerne, ikke giver tilstrækkelig sikkerhed hverken for tilstrækkeligheden af ​​kontrol på stedet eller om pålideligheden af ​​de statistiske rapporter. Den begrænsede gennemgang af medlemsstaternes statistikker fra Kommissionen kan heller ikke sikre deres pålidelighed. På grund af de svagheder, der er beskrevet i rapporten, giver de tilgængelige oplysninger ikke Kommissionen et pålideligt grundlag for at estimere den resterende fejlprocent. Derudover er Kommissionens tilpasninger af fejlprocenten fra de statistiske rapporter ikke statistisk gyldige og er heller ikke den resulterende restfejlprocent.

Baseret på sine fund anbefalede Revisionsretten at:

  • Den administrative kontrol og kontrol på stedet udføres strengere af betalingsorganerne, og kvaliteten af ​​databaser for identifikationssystemer for jordpakker forbedres.
  • de retningslinjer, der er udstedt af Kommissionen til gennemførelse af passende kontrolsystemer og udarbejdelse af statistiske rapporter, præciseres og deres gennemførelse overvåges mere strengt
  • de retningslinjer, som Kommissionen har udstedt til certificeringsorganerne, ændres for at øge størrelsen af ​​prøver af testede kontroller på stedet, kræve genudførelse af kontroller og verificere udarbejdelsen af ​​statistiske rapporter nærmere
  • Kommissionen bør genoverveje det nuværende rapporteringssystem, som betalingsorganer udsættes for for at sikre, at det på det mest passende tidspunkt modtager komplette og relevante oplysninger, som den kunne bruge i dechargeproceduren. Derudover bør Kommissionen også øge effektiviteten af ​​sit skrivebord og kontrol på stedet af medlemsstaternes statistiske rapporter, og
  • Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at nå frem til et statistisk gyldigt skøn over uregelmæssigheder i betalinger baseret på betalingsorganernes arbejde og certificeringsorganernes udvidede rolle, forudsat at der foretages tilstrækkelige forbedringer i disse organers arbejde.

Landbrug

Landbrug: Kommissionen godkender ny geografisk betegnelse fra Ungarn

Udgivet

on

Kommissionen har godkendt tilføjelsen af ​​'Szegedi tükörponty ' fra Ungarn i registret over beskyttede geografiske betegnelser (BGB). 'Szegedi tükörponty' er en fisk af karpearten, produceret i Szeged -regionen, nær Ungarns sydlige grænse, hvor der blev oprettet et system med fiskedamme. Damernes alkaliske vand giver fisken en særlig vitalitet og modstandsdygtighed. Det flakende, rødlige, smagfulde kød af fisken, der opdrættes i disse damme, og dets friske aroma uden bismag kan direkte tilskrives det specifikke saltvand.

Fiskens kvalitet og smag påvirkes direkte af den gode iltforsyning ved søbunden i de fiskedamme, der er skabt på salt jord. Kødet fra 'Szegedi tükörponty' er højt proteinindhold, fedtfattigt og meget smagfuldt. Den nye betegnelse vil blive føjet til listen over 1563 produkter, der allerede er beskyttet i eAmbrosia database. Mere information online på kvalitetsprodukter.

reklame

Læs

Landbrug

Vil MEP'er styrke strategien Farm to Fork?

Udgivet

on

Denne torsdag og fredag ​​(9-10. September) stemmer Europa-Parlamentets AGRI- og ENVI-udvalg om deres reaktion på EU Farm-to-Fork-strategien. Europa-Parlamentets landbrugsudvalg (AGRI) og miljø (ENVI) stemmer om deres fælles initiativbetænkning om Farm to Fork-strategien, der beskriver, hvordan EU har til formål at gøre fødevaresystemet "fair, sundt og miljøvenligt" . Ændringerne til betænkningen bliver stemt om torsdag.

Derefter forventes det, at parlamentsmedlemmer fra begge udvalg godkender deres fælles Farm to Fork -strategirapport på fredag ​​og sender den til plenarmødet til en endelig afstemning, der er planlagt til begyndelsen af ​​oktober. De videnskabelige beviser viser, at EU's fødevaresystem i øjeblikket ikke er bæredygtigt, og at der er behov for store ændringer i, hvordan vi producerer, handler og forbruger mad, hvis vi skal respektere vores internationale forpligtelser og planetariske grænser. Farm to Fork-strategien, der blev fremlagt af Europa-Kommissionen i 2020 som et centralt element i den europæiske grønne aftale, er en potentiel game-changer på dette område. Det skyldes, at det bryder igennem siloer og samler flere politiske initiativer, der har til formål at gøre fødevaresystemet mere bæredygtigt.

Ikke desto mindre har landbrugets interessenter og landbrugsministre givet strategien Farm to Fork en lunken modtagelse. Det skyldes, at de støtter den fortsatte brug af syntetiske pesticider, gødning og antibiotika i EU -landbruget - på trods af den miljøskade, de gør - og strategien sætter spørgsmålstegn ved den udbredte anvendelse af disse landbrugskemikalier. Nu er det over til Europa -Parlamentet at fastlægge sin holdning til strategien, som vil sende et stærkt politisk signal til Europa -Kommissionen. Dette er især betimeligt med FN's Food Systems Summit, der finder sted om to uger og den anden udgave af Farm to Fork Conference i oktober.

reklame

"MEP'erne kan ikke gå glip af denne gyldne mulighed for at styrke strategien Farm to Fork og gøre den central for at nå EU's klima-, biodiversitets- og bæredygtige udviklingsmål for 2030," sagde Jabier Ruiz, Senior Policy Officer for Food and Agriculture i WWF's European Policy Office. ”Strategien har et stort potentiale til at gøre vores fødevaresystemer mere bæredygtige, hvis de implementeres i den nødvendige skala. Parlamentet kan nu give en vigtig drivkraft for, at dette kan ske. ”

Samlet set skal Europa -Parlamentets betænkning godkende strategien Farm to Fork -strategi og opfordre Europa -Kommissionen til fuldt ud at udvikle og udvide de politiske initiativer, der er omfattet af strategien. Mere specifikt anser WWF det særligt vigtigt, at MEP'er støtter kompromisændringer, der beder om:

Basere den fremtidige EU -lov om bæredygtige fødevaresystemer på den nyeste videnskabelige viden og inddrage interessenter fra en lang række forskellige perspektiver for at sikre en legitim og inklusiv proces. Indfør robuste sporbarhedsmekanismer for skaldyr, der giver præcise oplysninger om, hvor, hvornår, hvordan og hvilken fisk der er fanget eller opdrættet for alle skaldyrsprodukter, uanset om den er fanget i EU eller importeret, frisk eller forarbejdet.

Erkend, at der er behov for et befolkningsomfattende skift i forbrugsmønstre, herunder at tage fat på overforbrug af kød og ultraforarbejdede produkter, og præsentere en proteinovergangsstrategi, der dækker både efterspørgsel og udbudsside til lavere miljø- og klimapåvirkninger.

reklame

Tilskynde til handling for at bremse madspild, der forekommer på det primære produktionsniveau og tidlige stadier af forsyningskæden, herunder ikke -høstet mad, og fastsæt bindende mål for reduktion af madspild på alle trin i forsyningskæden. Indfør obligatorisk due diligence for forsyningskæder for at sikre, at importen fra EU ikke kun er fri for skovrydning, men også for enhver form for konvertering og nedbrydning af økosystemer - og ikke medfører negative konsekvenser for menneskerettighederne.

Efter afstemningen torsdag vil AGRI-MEP'er også stemple den politiske aftale om den fælles landbrugspolitik, der blev indgået i juni. Dette er en standardprocedure i EU's beslutningstagning, og der forventes ingen overraskelser.

Læs

Landbrug

Landbrug: Kommissionen vedtager foranstaltninger til at øge pengestrømmen til landmænd

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har vedtaget en foranstaltning, der gør det muligt for landmænd at modtage højere forskud inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (CAP). Denne foranstaltning vil støtte og øge pengestrømmen til landmænd, der er berørt af COVID-19-krisen og af virkningen af ​​ugunstige vejrforhold i hele EU. Nogle regioner er f.eks. Blevet dybt ramt af oversvømmelser.

Foranstaltningen giver medlemsstaterne mulighed for at betale indkomststøtte og visse landdistriktsudviklingsordninger til landmænd med et højere forskud, op til 70% (fra 50%) af direkte betalinger og 85% (fra 75%) af betalinger til udvikling af landdistrikter. Beskyttelsesforanstaltningerne til beskyttelse af EU -budgettet gælder, så betalingerne kan udbetales én gang kontrol og kontrol er afsluttet og fra den 16. oktober 2021 for de direkte betalinger. Europa -Kommissionen har givet støtte til fødevaresektoren under hele COVID-19-krisen gennem øget fleksibilitet og specifikke markedsforanstaltninger. Mere information her.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending