Følg os

EU

Industrielt samarbejde: Euro-Middelhavsmøde

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

EuroMed-Media-MeetingI løbet af de sidste fem år har der været nogle fremskridt i hele det sydlige Middelhavsområde med udformning og gennemførelse af politikker til støtte for virksomheder såvel som forretningssucceshistorier - på trods af den betydelige politiske og økonomiske uro i regionen. I dag (19. februar) afholdt Middelhavsunionen i Bruxelles sit niende ministermøde om Euro-Middelhavsindustrielt samarbejde med det formål at styrke støtten til SMV'er og videreudvikle sin ultimative ambition om at skabe en Euro-Middelhavsfri Handelsområde. Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani repræsenterede EU og var formand for mødet med Jordans minister for industri og handel Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi.

Mere end 30 Euro-Med lande og partnere var repræsenteret, de fleste af dem på ministerplan. Derudover bidrog internationale og nationale erhvervsforeninger såvel som internationale organisationer til debatten. Resultaterne af en vurdering af forretningsklimaet i nabolandene i Middelhavet blev præsenteret, et arbejdsprogram for 2014-2015 drøftet og en erklæring om fortsat udvikling af EU-Med-forretning godkendt af ministrene.

Vurdering af middelhavsklimaet

reklame

Et lands forretningsklima er nøglen til dets succes. Mere produktive og effektive virksomheder fremmer økonomisk vækst. De skaber også efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og skaber bedre betalte job med lønninger knyttet til produktivitetsstigninger. Disse virksomheder er også en kilde til merværdi og bidrager gennem beskatning til at levere de ressourcer, der er nødvendige for at udvikle en effektiv offentlig administration og opretholde offentlige investeringer i områder som infrastruktur, sundhed og uddannelse.

I 2013-vurderingen af ​​erhvervsklimaet i Middelhavsområdet blev det konstateret, at selv om der er sket fremskridt med SMV-politikudarbejdelse og -implementering, har den været beskeden, inkrementel og ujævn på tværs af økonomier og dimensioner.

På den lyse side og som følge af overgangsprocesserne i nogle lande er organisationer i den private sektor blevet mere aktive. Nye foreninger er blevet oprettet, nogle af dem repræsenterer stemmerne fra nye iværksættere, og gamle og veletablerede forbindelser mellem den politiske og forretningseliten er nøje undersøgt. På tværs af regionen er offentlig-privat dialog mere åben og konstruktiv og har generelt bidraget til at forbedre kvaliteten af ​​den offentlige politik over for små virksomheder.

reklame

Udfordringen for Middelhavsøkonomierne, især de, der gennemgår politisk overgang, er at udvikle og gennemføre strukturpolitikker i udfordrende tider, hvor der er behov for kortsigtede løsninger. Evalueringens resultater vil blive godkendt på ministermødet og vil være vejledende for fremtidige reformer.

I 2013-vurderingen blev der set på udviklingen i de sidste fem år. Flere hundrede interessenter inden for forretningsudvikling i den offentlige og private sektor bidrog til vurderingen i følgende nabolande i Middelhavsområdet: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina og Tunesien. Evalueringen blev koordineret af Europa-Kommissionen i samarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Den Europæiske Investeringsbank.

Succeshistorier

På trods af ujævne fremskridt i udviklingen af ​​erhvervspolitikken har EU-virksomheder allerede draget fordel af Euro-Middelhavs-industrielt samarbejde. Som led i forskningen i resultaterne af samarbejdet hævdede en førende italiensk fremstilling, der er specialiseret i avancerede hjemmetekstiler, at møderne i den Euro-Middelhavs-industrielle dialog har hjulpet EU's tekstil- og beklædningsindustri med at intensivere forbindelserne med de vigtigste sektorinteresserede på tværs af nabolande lande. Han fandt også, at de mange forretningskontakter og frugtbar udveksling af ideer og information ved disse begivenheder gennem årene i høj grad hjalp med at opbygge gensidig viden, tillid og tillid. Dette førte til udvikling af fælles projekter inden for områder som uddannelse, færdigheder, klynger, F&U og innovation.

Hvad angår partnere uden for EU, begyndte en køretøjsfabrikant i Libanon, hvis markeder tidligere havde været begrænset til traditionelle salgsområder for libanesiske virksomheder - nemlig i Mellemøsten og Mellemøsten - at se Europa som en mulig destination efter at have kendskab til EU-kravene, som fremhævet af Euro-Med-møderne. Tilskyndet af den indledende succes med et projekt med en fransk lastbilproducent indgik hans firma derefter samarbejde med industrielle karrosserianlæg i Frankrig, Østrig og Italien og tunge anlægskøretøjer i Frankrig og Tyskland; projekter, der viste sig gavnlige for begge sider.

Elementer i det fremtidige arbejdsprogram

Under dagens møde blev der udvekslet synspunkter om strategiske retninger for det fremtidige Euro-Middelhavs industrielle samarbejde efter at have hørt regeringer og erhvervssammenslutninger på den sydlige del af Middelhavet.

Ministrene vil også drøfte det arbejdsprogram, der skal gennemføres i 2014-2015. Det er sandsynligt, at de vil diskutere metoder til fortsat at forbedre forretningsklimaet, fremme iværksætteri, innovation og SMV'er baseret på "Small Business Act" for Europa. Andre mål inkluderer at tilskynde SMV'er til at innovere, eksportere, netværke og internationalisere, opbygge et stort europæisk-middelhavsmarked for industriprodukter, føre dialoger og udveksle god praksis inden for sektorer af fælles interesse såsom tekstiler og beklædning og kreative industrier.

Fælles erklæring

Ved afslutningen af ​​mødet i dag vedtager ministrene for Unionen for Middelhavsunionen en erklæring til:

  • Fortsæt implementeringen af ​​programmet Euro-Middelhavs-charter for virksomheder og forsoning med Small Business Act for Europe under hensyntagen til konklusionerne og anbefalingerne fra 2013-vurderingen af ​​gennemførelsen af ​​Charter / Small Business Act for Europe, der involverer uddannelse på regionalt og lokalt niveau, optimering og synergi af finansiel støtte og teknisk bistand af EU og andre donorer.
  • Intensiver netværk af virksomheder og forretningsstøttetjenester i EU og andre Middelhavslande.
  • Fortsæt med at opbygge et stort Euro-Middelhavs-industrielt marked, herunder forberedelse og forhandling af aftaler om overensstemmelsesvurdering og accept af industriprodukter.
  • Gennemføre dialoger inden for områder af fælles interesse - såsom dialogen om fremtiden for tekstil- / beklædningssektoren, der markerer 10-årsdagen med en konference om innovation den 24.-25. marts 2014 - og udveksle bedste praksis (såsom at danne klynger i sektorer for kreative industrier).

Erklæringen kan ses som en vigtig milepæl i overgangen til et Euro-Middelhavsområde, hvor SMV'er kan starte, udvide, skabe job, eksportere, importere, investere og opbygge forretningspartnerskaber.

Baggrundsinformation om Euro Middelhavs industrielt samarbejde

Euro-Middelhavs industrielt samarbejde er en regional proces, der koordineres af Europa-Kommissionen. Formålet er at dele information om SMV og industripolitikker og -programmer og lette overførsel af knowhow og god praksis på Euro-Middelhavsniveau. Den bagvedliggende vision er en retning mod et Euro-Middelhavsområde, hvor europæiske og middelhavs-SMV'er kan starte, udvide, skabe job, eksportere, importere, investere, opbygge forretningspartnerskaber på tværs af Euro-Middelhavsområdet. Euro-Middelhavsindustriens ministre mødes i princippet hvert andet år for at gøre status over fremskridt og definere prioriteter for de kommende år. Disse prioriteter oversættes i flerårige arbejdsprogrammer.

Mere information

Læs
reklame

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending