Følg os

Bureaukrati

Fusioner: Kommissionen skærer bureaukrati for virksomheder

DEL:

Udgivet

on

redtape_2153462cEuropa-Kommissionen har vedtaget en pakke for at forenkle sine procedurer for revision af fusioner i henhold til EU's fusionsforordning. Denne pakke udvider omfanget af dens forenklede procedure til at gennemgå uproblematiske fusioner, hvilket bringer den samlede andel af sager behandlet under denne procedure op på 60-70 %. Kommissionen har også reduceret mængden af ​​oplysninger, der kræves for at anmelde transaktioner i alle tilfælde, uanset om det er under den forenklede procedure eller ej. Dette forventes at medføre betydelige fordele for virksomheder og rådgivere i form af forberedende arbejde og relaterede omkostninger. Fusionsforenklingspakken vil være gældende fra 1. januar 2014.

This initiative is a concrete step towards the goals of the Commission’s Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme to make rules and procedures less burdensome for business.

Commission Vice President in charge of competition policy, Joaquín Almunia, said: “The merger simplification package shows that we are listening to our stakeholders. It is the most comprehensive reform of our merger procedures to date and will make them much simpler. This will reduce the administrative burden and cost for business at a time when it needs it most.”

For yderligere at strømline og fremskynde gennemgangen af ​​fusioner på EU-plan har Kommissionen gennemgået sine procedurer og har som følge heraf revideret to tekster: (i) meddelelsen om forenklede procedurer og (ii) fusionsgennemførelsesforordningen ( se også MEMO / 13 / 1098). Sideløbende hermed har Kommissionen opdateret sine modeltekster for afhændelsesforpligtelser.

Ændringer i bekendtgørelsen om forenklede procedurer

I henhold til denne meddelelse undersøges fusioner, som normalt ikke vil give anledning til konkurrenceproblemer, af Kommissionen efter en forenklet procedure. Virksomheder kan bruge en kortere anmeldelsesformular, og Kommissionen kan afklare sådanne sager uden en markedsundersøgelse. Kommissionen har nu udvidet anvendelsesområdet for den forenklede procedure i lyset af sine erfaringer:

– For markets in which two merging companies compete (horizontal overlap), mergers below a 20% combined market share will now qualify for the simplified procedure (instead of 15% currently).

reklame

– For mergers where one of the companies sells an input to a market where the other company is active (vertically related markets), such as a merger between a producer of car parts and a car manufacturer, mergers below a 30% combined market share will be assessed under the simplified procedure (instead of 25% currently).

– Under a new criterion introduced by the reform, if the combined market shares of two merging companies are between 20% and 50% but the increase in market shares due to the merger is small, the merger may now also be assessed under the simplified procedure.

The measures allow the Commission to treat between 60-70% of merger cases under the simplified review procedure (i.e. 10% more than today). This will reduce the in-house work that companies undertake before they notify a merger and could also lead to a reduction of lawyers’ fees by up to one third.

Ændringer af fusionsgennemførelsesforordningen

De nødvendige oplysninger for at anmelde en fusion til Kommissionen vil også blive reduceret, især for sager, der vurderes efter den forenklede procedure, men også for andre sager. Pakken gør det også lettere for de fusionerende virksomheder at anmode Kommissionen om at give afkald på deres forpligtelse til at give visse oplysninger i deres anmeldelse. Endelig er den information, der kræves fra virksomheder, der anmoder om henvisning af en sag fra Kommissionen til medlemslande eller omvendt, også blevet væsentligt reduceret.

These changes are also expected to simplify the exchanges between companies and the Commission before a notification (the so-called ‘pre-notification contacts’), reducing the time needed for these contacts even further. The package also foresees that in some very straightforward cases, companies may prefer to forgo pre-notification contacts altogether and notify their merger immediately.

Ændringer af standardforpligtelsestekster

Fusionsparter kan afgive tilsagn for at fjerne konkurrenceproblemer, som en anmeldt fusion rejser. Kommissionen har udviklet modeltekster til at tilbyde tilsagn om at afhænde aktiver og til at etablere et mandat for de trustees, som skal overvåge gennemførelsen af ​​tilsagnene. Selvom brugen af ​​disse modeller er frivillig, gør de det lettere for parterne at udforme tilsagn, der effektivt imødekommer konkurrenceproblemer. Parallelt med forenklingspakken har Kommissionen opdateret disse standardmodeltekster og tilpasset dem til den reviderede meddelelse om retsmidler, der blev vedtaget i 2008 (se IP / 08 / 1567). The changes also integrate the Commission’s experience since the standard texts were first published in 2003.

Standardmodelteksterne er tilgængelig her.

Baggrund

Vedtagelsen af ​​pakken følger efter en offentlig høring tidligere i 2013, som en lang række interessenter har svaret på. De endelige tekster tager hensyn til de synspunkter, der blev givet udtryk for under den offentlige høring.

Fusionsregler og procedurer

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser, der involverer virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 af Fusionsforordningen) Og for at forhindre koncentrationer, der i væsentlig grad vil hæmme den effektive konkurrence i EØS eller en væsentlig del heraf.

Langt størstedelen af ​​anmeldte fusioner udgør ikke konkurrenceproblemer og er ryddet efter en rutinemæssig gennemgang. Fra det øjeblik en transaktion anmeldt, har Kommissionen generelt alt 25 arbejdsdage til at afgøre, om der skal gives godkendelse (fase I), eller for at starte en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Fusioner, der behandles efter den forenklede procedure, er og vil forblive fuldt ud underlagt fusionskontrolsystemet som fastsat i fusionsforordningen. De skal anmeldes til Kommissionen, gennemgås af den og må først gennemføres, efter at Kommissionen har truffet en beslutning om godkendelse af fusionen. For sager, der behandles efter den forenklede procedure, sker det dog på en måde, der er langt mindre byrdefuld for de fusionerende selskaber.

Det foreslåede initiativ er en teknisk reform inden for de eksisterende rammer for EU's fusionskontrol som defineret i fusionsforordningen. Det medfører ikke en ændring af selve fusionsforordningen.

Svarene på den offentlige høring om forenklingspakken samt høringsdokumenterne er tilgængelig her.

Kommissionen har også iværksat et initiativ, der sigter mod en bredere gennemgang af fusionsforordningens virkemåde, som går videre end den forenkling, der blev vedtaget i dag. For yderligere information om dette initiativ henvises til denne hjemmeside.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending