Følg os

Europa-Parlamentet

Transparency Register vokser 10% med flere kvalitetstjek end nogensinde før, viser årsrapporten

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

artikel-3963-img2Den seneste årsrapport om Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens fælles åbenhedsregister viser, at flere interesserepræsentanter har registreret sig end nogensinde før. Næsten 6,000 organisationer har nu tilmeldt sig – en stigning på 10 % i forhold til sidste års rapport. En nylig akademisk undersøgelse, der refereres til i rapporten, tyder på, at den nu dækker 60-75 % af alle Bruxelles-baserede aktører. Samtidig er der foretaget langt over 1,000 kvalitetstjek, der udnytter kortere procedurer og nye it-værktøjer, der er indført i år for at øge effektiviteten. Heraf blev 783 fulgt op for at forbedre kvaliteten af ​​oplysningerne i registret.

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič sagde: "Med gennemsigtighedsregistret har de involverede EU-institutioner sluttet sig til en meget lille fortrop af lande, som er på forkant med bestræbelserne på at regulere interesserepræsentation. Blandt disse lande gælder vores register for de mest udbredte Jeg er enormt stolt af vores præstation indtil videre, og jeg er fast besluttet på, at vi bygger videre på denne succes ved at fortsætte med den slags forbedringer, der er skitseret i denne årsrapport."

Europa-Parlamentets næstformand Rainer Wieland sagde: "Jeg sætter stor pris på de fremskridt, der er gjort i løbet af det sidste år. Det fælles åbenhedsregister er unikt med en bred dækning af relevante interessegrupperepræsentanter og giver lige vilkår for alle typer af aktører. Jeg glæder mig især over den løbende dialog med alle relevante interessenter og inddragelse af offentligheden, hvilket giver os værdifuld støtte i vores bestræbelser på at forbedre registrets dækning og funktion yderligere i fremtiden."

Udover at præsentere statistik, beskriver årsrapporten også det fælles gennemsigtighedsregistersekretariats (JTRS) aktiviteter i det forløbne år. Disse omfatter udarbejdelse af en tredje udgave af retningslinjer for brugere, håndtering af klager og alarmer, invitation af ikke-registrerede enheder til at registrere sig, eksterne informations- og kommunikationsindsatser, afholdelse af workshops for MEP'ers assistenter og kommissionspersonale, inddragelse af Rådet på observatørniveau for at drøfte dets evt. deltagelse i ordningen, kontakt med forskere, akademikere og eksperter, samt nationale embedsmænd med ansvar for lignende systemer, for sammenlignende og bedste praksis-analyser.

Rapporten berører også den løbende gennemgang af registret. De vigtigste spørgsmål, der undersøges, omfatter kvaliteten af ​​indholdet, håndhævelse af strengere overholdelse af reglerne, fortsat udvidelse af antallet af registreringer gennem yderligere ekstern informations- og kommunikationsindsats, yderligere præciseringer og retningslinjer, indførelse af yderligere fordele og incitamenter for registranter, den 'frivillige ' versus "obligatorisk" karakter af registrering og muligheden for at forestille sig en ad hoc, derogativ og ekstraordinær formel for advokat- og konsulentfirmaer, der hævder et behov for klienthemmelighed.

Ser vi fremad, med den fortsatte vækst i antallet af registranter, opfordrer rapporten til en indsats for at fokusere på at forbedre kvaliteten af ​​dataindholdet og øge bevidstheden om værktøjet. Med det kommende valg til Europa-Parlamentet bliver det også nødvendigt at informere nye medarbejdere og medlemmer af Europa-Parlamentet om ordningen. Bestræbelserne bør også fortsætte med at tilskynde andre EU-organer, -kontorer og -agenturer til at bruge ordningen.

Baggrund

reklame

Pr. 31/10/13 var der 5,952 registranter i gennemsigtighedsregistret. Halvdelen (49.93 %) har registreret sig som kategori II (interne lobbyister og handels-/faglige sammenslutninger) og omkring 26 % i kategori III (NGO'er). Ved et forsigtigt skøn er et gennemsnit på fem personer repræsenteret af hver registrant, hvilket betyder, at omkring 30,000 interesserepræsentanter har forpligtet sig til registrets strenge adfærdskodeks.

Tidslinje

  • 23. juni 2011: Den interinstitutionelle aftale (IIA) mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister blev underskrevet på plenarmødet af Parlamentets formand Jerzy Buzek og Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič. Dette lancerede gennemsigtighedsregistret.
  • 1. juli 2011: JTRS startede sit arbejde - et nyt og innovativt arbejdsformat inden for EU's institutioner, bestående af personale fra to separate institutioner.
  • Marts 2012: Et nyt elektronisk system til anmodning om akkreditering blev gjort tilgængeligt gennem registret. Dette erstattede den tidligere papirbaserede akkrediteringsanmodningsprocedure og sikrer, at kun de registrerede kan anmode om adgangsrettigheder til Parlamentets bygninger.
  • 7. juni 2012: En observatør fra Generalsekretariatet for Rådet begyndte at deltage i JTRS' ugentlige møder.
  • 8. juni-31. august 2012: Der blev afholdt en offentlig høring om driften af ​​registret for registranter og ikke-registranter. I alt deltog 253 personer og organisationer.
  • 23. juni 2012: Kommissionens tidligere register for interesserepræsentanter (oprettet i 2008) blev lukket efter en etårig overgangsperiode. Gennemsigtighedsregistret fejrede sin 1-års fødselsdag med 5,150 tilmeldte.
  • November 2012: 1. årsberetning om gennemsigtighedsregistret.
  • Juli 2013: En gennemgang af TR lanceres, som forudset i IIA, efter europæisk-dækkende paraplygruppeinteressentermøder og benchmarking med andre offentlige regulatorer på et OECD-forum.

Register

Årsrapport

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending