Følg os

Europa-Kommissionen

Gør Europas byer 'smartere'

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Langfang_Eco_Smart_City_Master_Plan_05_galleryVed en konference i dag (26 november), der var vært for Europa-Kommissionen, byledere, administrerende direktører og civilsamfundets ledere diskuterede de handlinger, der er skitseret i Smart Cities strategisk implementeringsplan og hvordan man omsætter dem i praksis. Kommissionen meddelte, at den i foråret 2014 vil lancere en 'invitation til intelligente by- og samfundsforpligtelser' for at mobilisere arbejdet med handlingsplanens prioriteter. Planen er en del af Europas femte innovationspartnerskab.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der har ansvaret for transporten, sagde: "Jeg er meget glad for at se transportoperatører, teleselskaber, bilproducenter, byplanlæggere, energiselskaber og forskere samlet i et rum for at diskutere fremtiden for vores byer. Smart Cities-initiativet er en fantastisk mulighed for at få ændringer til at ske med mindre trafikbelastning og bedre forretningsmuligheder i vores byer. Vi er nødt til at bevare momentum og gå fra plan til handling nu.

Kommissionens næstformand Neelie Kroes, ansvarlig for den digitale dagsorden, sagde: "Fremtiden for infrastruktur og byplanlægning vil være baseret på integration af IKT-systemer og brug af store data for at gøre vores byer bedre steder at bo og arbejde. Vi er nødt til at basere dem nye systemer om åbne standarder for hardware, software, data og tjenester, som dette europæiske innovationspartnerskab vil udvikle. "

reklame

Energikommissær Günther H. Oettinger sagde: "Det europæiske innovationspartnerskab for smarte byer og samfund handler om at foretage investeringer i bæredygtig udvikling i så mange byer som muligt. Oprettelse af lige partnerskaber mellem byer og virksomheder baseret på synergier mellem ikt, energi og mobilitet vil føre til projekter, der gør en reel forskel i vores hverdag. "

Kommissionen har til hensigt at stille ca. € 200 mio. Til rådighed for det smarte byer og fællesskabspartnerskab i 2014-2015-budgetterne for Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogrammet, for at fremskynde fremskridtene og udvide omfanget af udvidelsen af ​​smart cities-løsninger. Der vil også være mulighed for at få adgang til de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Det europæiske innovationspartnerskab (EIP) i byer og lokalsamfund fokuserer på de områder, hvor IKT, energi og mobilitet overlapper hinanden, og identificerer de mest effektive, fælles tilgange og løsninger. Europæiske byer og regioner er forskellige fra hinanden, men de har også mange lignende behov, der kan løses bedst gennem en fælles tilgang. Det er her, hvor partnerskabet kan give sin merværdi.

reklame

Partnerskabet samler byledere, virksomheder og repræsentanter for samfundet og giver disse aktører et forum, hvor de kan identificere, udvikle og implementere innovative løsninger og gøre dem til virkelighed. EIP på smarte byer og lokalsamfund vil fokusere på bæredygtig bymobilitet, bæredygtige distrikter og byggemiljø og integrerede infrastrukturer og processer på tværs af energi, ikt og transport. Partnerskabet har også identificeret arbejde, der skal gøres i relation til borgerfokus og borgerindblik, samt udvikling af nye forretnings- og finansieringsmodeller, som vil bidrage til at levere den hurtige udrulning af Smart City-løsninger i stor skala.

Indbydelsen til tilsagn, som Kommissionen meddelte om 26 November, vil give de parterne en merværdi med øget europæisk synlighed, en god mulighed for at arbejde sammen med andre om lignende emner og at skabe store investeringsprogrammer, der vil skubbe omfang og hastighed i innovation i byer.

Enhver by, firma, forening, regering eller forskningsorgan opfordres til at følge anbefalingerne i den strategiske implementeringsplan ved at udvikle egne initiativer og påtage sig forpligtelser i smarte byer ved investeringer, nye former for samarbejde og deling af ressourcer.

For mere information, klik her.

Se MEMO / 13 / 1049

coronavirus

HERA: First step towards the establishment of EU FAB, a network of ever-warm production capacities

Udgivet

on

Kommissionen har offentliggjort Prior Information Notice, which provides vaccine and therapeutics manufacturers with preliminary information about the EU FAB call for competition, planned for early 2022. The objective of EU FAB is to create a network of ‘ever-warm' production capacities for vaccine and medicine manufacturing that can be activated in case of future crises. EU FAB will cover multiple vaccine and therapeutic technologies. To be operational at all times, the participating production sites are expected to ensure availability of qualified staff, clear operational processes and quality controls, allowing the EU to be better prepared and respond to future health threats. EU FAB will be able to quickly and easily activate its network of manufacturing capacities to meet demand for vaccines and/or therapeutics needs, until the market has scaled up production capacities. EU FAB will form a key component of the industrial dimension of the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), as announced in the Communication Introducing HERA, the next step towards completing the European Health Union, on 16 September. The Prior Information Notice on the EU FAB is available her.

reklame

Læs

Europa-Kommissionen

Polen pålagde at betale EU -Kommissionen en halv million euro dagbøde over Turów -minen

Udgivet

on

EU-domstolen har pålagt Polen en dagbøde på 500,000 euro, der skal betales til Europa-Kommissionen, fordi den ikke overholdt en ordre fra 21. maj om at stoppe udvindingsaktiviteter ved Turów brunkulsmine, skriver Catherine Feore.

Minen ligger i Polen, men er tæt på de tjekkiske og tyske grænser. Det blev indrømmet en koncession for at fungere i 1994. Den 20. marts 2020 gav den polske klimaminister tilladelse til en forlængelse af brunkulsmining indtil 2026. Tjekkiet henviste sagen til Europa -Kommissionen, og den 17. december 2020 udsendte Kommissionen en begrundet udtalelse, hvori det kritiserede Polen for flere overtrædelser af EU -lovgivningen. Især mente Kommissionen, at Polen havde overtrådt EU-lovgivningen ved at vedtage en foranstaltning, der tillader en forlængelse på seks år uden at foretage en miljøkonsekvensvurdering. 

Den Tjekkiske Republik anmodede retten om at træffe en midlertidig afgørelse, indtil den endelige dom afsagt af Domstolen, som den meddelte. Da de polske myndigheder imidlertid ikke overholdt sine forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse, indgav Tjekkiet den 7. juni 2021 en begæring om, at Polen skulle pålægges at betale en daglig sanktion på € 5,000,000 til EU -budgettet for manglende opfyldelse sine forpligtelser. 

reklame

I dag (20. september) afviste retten en ansøgning fra Polen om at ophæve de foreløbige forholdsregler og pålagde Polen at betale Kommissionen en sanktion på € 500,000 pr. Dag, en tiendedel af det, som Tjekkiet havde anmodet om. Domstolen sagde, at de ikke var bundet af det beløb, Tjekkiet foreslog, og mente, at det lavere tal ville være tilstrækkeligt til at tilskynde Polen "til at bringe en stopper for dets manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til foreløbig kendelse".

Polen hævdede, at ophør af brunkulsmineaktiviteter i Turów -minen kan forårsage en afbrydelse i fordelingen af ​​varme- og drikkevand i områderne Bogatynia (Polen) og Zgorzelec (Polen), hvilket truer sundheden for indbyggerne i disse områder. Retten fandt, at Polen ikke i tilstrækkelig grad havde underbygget, at dette udgjorde en reel risiko.

I betragtning af Polens manglende overholdelse af den foreløbige kendelse fandt Retten, at den ikke havde andet valg end at pålægge en bøde. EU -Domstolen har understreget, at det er meget sjældent, at et medlemsland anlægger sag om manglende overholdelse af forpligtelser over for et andet medlemsland, det er den niende sådan sag i Domstolens historie.

reklame

Læs

Europa-Kommissionen

7 mia.EUR til vigtige infrastrukturprojekter: Manglende forbindelser og grøn transport

Udgivet

on

En indkaldelse af forslag, der blev lanceret under programmet Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, stiller 7 mia. Euro til rådighed for europæiske transportinfrastrukturprojekter. Størstedelen af ​​de projekter, der finansieres under denne indkaldelse, vil bidrage til at øge bæredygtigheden af ​​vores overordnede transportnetværk og bringe EU på rette spor til at opfylde European Green Deal -målet om at reducere transportemissioner med 90% inden 2050.

Transportkommissær Adina Vălean sagde: “Vi øger de midler, der er til rådighed til implementering af infrastruktur til alternative brændstoffer, massivt til 1.5 mia. Euro. For første gang støtter vi også projekter, så vores transeuropæiske transportnet er egnede til civilt forsvar med dobbelt anvendelse og forbedrer militær mobilitet i hele EU. Projekter finansieret under gårsdagens indkaldelse vil bidrage til skabelsen af ​​et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passagerer og gods og udvikling af infrastruktur til understøttelse af mere bæredygtige mobilitetsvalg. ”

EU har brug for et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem til både passagerer og gods. Dette skal omfatte et overkommeligt højhastighedsbanenet, rigelig genopladnings- og tankningsinfrastruktur til nulemissionskøretøjer og øget automatisering for større effektivitet og sikkerhed. Yderligere information er tilgængelig online.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending