Følg os

Udvikling

Ny EU-støtte til Egypten til udvikling af landdistrikterne og affaldshåndtering

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

671px-Egypt_satDen Europæiske Union investerer i de kritiske områder af affaldshåndtering og udviklingssamarbejde i landdistrikter med Egypten med en samlet finansiering på 47 mio. EUR for at forbedre de socioøkonomiske forhold for det egyptiske folk.

Det første projekt, 'National Solid Waste Management Program (NSWMP)', indeholder et omfattende sæt foranstaltninger, der spænder fra institutionel reform og udvikling af politik og lovgivning, til investeringsprogrammering og -implementering, faglig kapacitetsudvikling, forbedring af tjenester og faciliteter og omfatter civilsamfundsdeltagelse.

Handlingen har til formål at yde et væsentligt bidrag til bæredygtig beskyttelse af miljøet, at beskytte naturressourcer og at reducere sundhedsrisici for befolkningen i Egypten. De påtænkte tiltag omfatter opførelse og rehabilitering af faciliteter til håndtering af fast affald, såsom genbrug, komposteringsanlæg, overførselsstationer, lossepladser, anden fast affaldsinfrastruktur, der kræves til et integreret affaldshåndteringssystem. Programmet vil også støtte lukning og rehabilitering af eksisterende ukontrollerede lossepladser.

EU vil hjælpe med at tackle nogle af disse problemer ved at støtte konkrete aktioner og investere i alt 20 mio. EUR ud af det samlede projekt på 51 mio. EUR. De øvrige €31 mio. vil blive leveret af KFW Bankengruppe, German Technical Cooperation (GIZ) og Egyptens regering. Projektet forventes påbegyndt medio 2014.

Det andet projekt, 'Joint EU Rural Development Programme', vil bidrage til udviklingen af ​​landdistrikter i tre af de mest sårbare guvernører i landet (Matrouh, Minia og Fayoum). Programmet er en multisektorintervention i overensstemmelse med ENPARD-tilgangen (det europæiske naboskabsprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter) og med fokus på bæredygtig forvaltning af territoriale ressourcer. Det vil tilbyde uddannelse til landdistriktsforeninger og andre lokalsamfundsbaserede organisationer; fremme bæredygtig forvaltning af lokale ressourcer.

Landbrug er fortsat den vigtigste økonomiske aktivitet i landdistrikterne i Egypten. Det tegner sig for 13.5 % af det samlede bruttonationalprodukt (BNP) og for 18.3 % af eksporten. Det beskæftiger også mere end 25 % af befolkningen og er den vigtigste indkomstkilde for omkring 55 %. Dette program vil bidrage til en udvidelse af den nuværende nationale landbrugssektorstrategi til en mere specifik og omfattende strategi for udvikling af landdistrikter.

Derudover vil en programkomponent i Matrouh-guvernementet yde støtte til den nationale minehandlingsplan. Denne komponent vil støtte minerydningsaktiviteter samt hjælpe landmineofre og gennemføre oplysningskampagner. På længere sigt vil det også bidrage til at stille arealer til rådighed for landbrugs-/anden anvendelse.

reklame

EU vil give 27 mio. EUR til programmet, ud af det samlede projekt på 36 mio. EUR, hvoraf 9 mio. EUR kommer fra det italienske udenrigsministerium.

Baggrund

Under den generelle bilaterale ramme for associeringsaftalen og handlingsplanen med Den Arabiske Republik Egypten har EU udviklet sit samarbejde med Egypten i hele perioden 2007-2013 ved at finansiere programmer og projekter inden for mange områder såsom: sundhed, uddannelse, økonomisk udvikling, handel, vand, transport, videnskab, forskning og innovation, informationssamfund; social, landdistrikts- og regionaludvikling; menneskerettigheder, retfærdighed og god regeringsførelse; energi, miljø og kultur.

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) er den vigtigste finansielle mekanisme for teknisk og finansielt samarbejde med Egypten. De tre hovedprioriteter for den nuværende programmeringsperiode er: (i) støtte til politiske reformer og god regeringsførelse, (ii) økonomiens konkurrenceevne og produktivitet og (iii) udviklingsprocessens socioøkonomiske bæredygtighed.

Den samlede budgettildeling til bilateral EU-bistand til Egypten under ENPI for 2011-2013 er 449.29 mio. EUR, og den samlede bevilling til Egypten for 2007-2013 er over 1 mia. EUR.

Mere information

IP/13/1136: EU øger støtten til demokratiske reformer og udvikling i det sydlige naboskab

Hjemmeside for GD Udvikling og Samarbejde - EuropeAid

Hjemmeside for kommissær Štefan Füle, kommissær for udvidelse og europæisk naboskabspolitik

Om det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI)

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending