Følg os

Blogspot

Udtalelse: Direktivet om sæsonarbejdere - "Forbedringer til behandling af arbejdstagere uden for EU, men ikke nok til at forhindre udnyttelse"

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

27c6442977Den 14. november 2013 stemte Europa-Parlamentets LIBE-udvalg om direktivet om betingelser for indrejse og ophold for tredjelandsstatsborgere med henblik på sæsonbeskæftigelse i medlemslandene. Reglerne, der har været forhandlet siden 2010, blev foreløbigt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådets formandskab og støttet af de nationale regeringer den 29. oktober 2013. Direktivet vil blive sat til plenarafstemning i januar 2014.

Det europæiske netværk mod racisme (ENAR), den europæiske sammenslutning af nationale organisationer, der arbejder med hjemløse (FEANTSA), og platformen for internationalt samarbejde om udokumenterede migranter (PICUM) hilser varmt velkommen og støtter kraftigt foranstaltninger vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet der sigter mod at skabe bedre arbejds- og levevilkår for sæsonarbejdere fra tredjelande i hele EU. Nogle af de foranstaltninger, som civilsamfundet foreslog vedrørende sociale rettigheder og ligebehandling af arbejdstagere, blev dog ikke taget i betragtning, hvilket kunne bringe direktivets effektivitet i fare ved ikke at imødegå udnyttelsesrisici i tilstrækkelig grad.

Definition af sæsonarbejde

Definitionen af ​​sæsonarbejde er fortsat vag og overlades til medlemsstaternes skøn, hvilket let kan føre til ukorrekte og forskellige nationale definitioner af de sektorer, der er omfattet af direktivet. Desuden er arbejdsmarkedets parters rolle i beslutningen om, hvilke sektorer der skal medtages, meget begrænset og ikke obligatorisk.

Betingelser for optagelse

På den ene side støtter vi kraftigt inddragelsen af ​​væsentlige aspekter af arbejdskontrakten – eller bindende jobtilbud – som en betingelse for optagelse af arbejdstagere, for at muliggøre en korrekt håndhævelse af arbejdslovgivningen. På den anden side mener vi, at der burde have været en større indsats for at tillade indførelse af ansøgninger fra tredjelandsstatsborgere, der allerede er bosat i et medlemsland. Mens de nye regler vil forenkle indrejseprocedurerne, kan stater nægte indrejse på kriterier, der anses for subjektive, såsom risikoen for irregulær migration og mulig trussel mod den offentlige sikkerhed.

Sanktioner og klager

reklame

Vi støtter medtagelsen af ​​sanktioner for arbejdsgivere og underleverandører, der har overtrådt bestemmelserne. Brugen af ​​"maj-klausuler" til sanktioner mod underleverandører (art. 12a.3) kan føre til vilkårlighed og ødelægge de gode hensigter. Vi støtter reglerne med hensyn til adgang til information og facilitering af klager, selvom der ikke var forudset nogen mekanisme til at støtte ofre.

Opholdets varighed

Vi støtter bestemmelserne, der tillader sæsonarbejdere at blive ansat hos forskellige arbejdsgivere og blive – inden for den maksimale periode – for at søge efter en anden arbejdsgiver. Vi beklager dog forlængelsen af ​​den maksimale varighed af ophold til ni måneder i en 12-måneders periode. Da sæsonarbejdere fra tredjelande ville have en mindre gunstig status end andre arbejdstagere, kan længere ophold tømme direktivet fra dets "sæsonbestemte" væsen og øge risikoen for social dumping.

Ligebehandling    

Vi støtter de regler, der er fastsat for at sikre de samme rettigheder for vandrende sæsonarbejdere som EU-borgere med hensyn til arbejdsforhold, strejkeret, efterbetalinger, adgang til social sikring og til offentlige goder og tjenester, adgang til rådgivningstjenester om sæsonarbejde og skattefordele. Vi glæder os også over inddragelsen af ​​uddannelses- og træningsmuligheder for sæsonarbejdere. Vi beklager dog, at medlemslandene har mulighed for at udelukke sæsonarbejdere fra arbejdsløshedsunderstøttelse og kun at begrænse ligebehandling til uddannelse og træning, der er knyttet til den specifikke beskæftigelsesaktivitet.

Indkvartering

Vi glæder os over medtagelsen af ​​kravet om, at sæsonarbejdere vil nyde godt af bolig, der sikrer en passende levestandard i overensstemmelse med national lovgivning, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er forudset, når bolig arrangeres af eller gennem arbejdsgiveren.

Gebyrer

Selvom vi anerkender en indsats for ikke at lade sæsonarbejdere betale for administrative gebyrer samt for udgifter til rejse- og sygeforsikring, vil direktivet overlade det til medlemsstaterne at beslutte, om disse gebyrer skal dækkes af arbejdsgiverne eller arbejdstagerne.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending