Følg os

Digitale økonomi

Privatliv og databeskyttelse 'kan genskabe forbrugernes tillid til det digitale samfund'

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

artikel_linking_lgEuropa-Kommissionens forslag om harmonisering af elektroniske kommunikationstjenester i hele EU vil unødigt begrænse internetfriheden, siger Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). I sin udtalelse bifalder EDPS, at princippet om netneutralitet - den upartiske transmission af information på Internettet - er medtaget i teksten, men sagde også, at det er blottet for indhold på grund af den næsten ubegrænsede ret for udbydere til at styre internettrafikken. .

Peter Hustinx, EDPS, sagde: "Enhver overvågning og begrænsning af brugernes internetaktivitet skal udelukkende gøres for at opnå et målrettet, specifikt og legitimt mål. Den store overvågning og begrænsning af brugernes internetkommunikation i dette forslag er i strid med EU-databeskyttelseslovgivning såvel som EU-charteret om grundlæggende rettigheder. En sådan indblanding i rettighederne til beskyttelse af personoplysninger, fortrolighed ved kommunikation og privatlivets fred vil i ringe grad genoprette forbrugernes tillid til det elektroniske kommunikationsmarked i Europa. ”

Forslaget fremmer trafikstyringsforanstaltninger, der muliggør overvågning af brugernes internetkommunikation, herunder e-mails sendt eller modtaget, besøgte websteder og downloadede filer for at filtrere, bremse eller begrænse adgangen til ulovlige tjenester eller indhold.

reklame

EDPS advarede mod brugen af ​​disse meget påtrængende foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred under den brede paraply af kriminalitetsforebyggelse eller at filtrere indhold ulovligt i henhold til national eller EU-lovgivning, da det ikke er kompatibelt med princippet om et åbent internet.

Tillid til vores digitale miljø i de kommende år afhænger af vores kapacitet til at levere juridiske og tekniske infrastrukturer, der kan skabe og bevare tillid til det digitale samfund. Denne tillid er for nylig blevet alvorligt undermineret af forskellige overvågningsskandaler.

For at genopbygge forbrugernes tillid til markedet for elektronisk kommunikation i EU skal brugerne være sikre på, at deres rettigheder til privatlivets fred, fortrolighed af deres kommunikation og beskyttelse af deres personlige oplysninger respekteres. EDPS opfordrer indtrængende Kommissionen til at redegøre for mere præcise grunde til, at trafikstyringsforanstaltninger kan anvendes. Enhver indblanding i deres rettigheder skal kommunikeres tydeligt til brugerne, så de kan skifte til de udbydere, der anvender mindre privatlivsinvasive trafikstyringsteknikker i deres tjenester.

reklame

Desuden siger EDPS, at udbydere bør overvåge, at udbydere skal anvende trafikstyringsforanstaltninger, og at de nationale databeskyttelsesmyndigheder skal spille en større rolle for at sikre, at brugernes fortrolighed og databeskyttelsesrettigheder respekteres fuldt ud.

Baggrundsoplysninger

Den 11. september 2013 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til forordning om foranstaltninger vedrørende det europæiske indre marked for elektronisk kommunikation og for at opnå et tilsluttet kontinent. Forslaget letter blandt andet kravene for kommunikationsudbydere til at tilbyde tjenester i hele EU, standardiserer funktionerne i produkter, der giver virtuel adgang til faste netværk, og harmoniserer slutbrugernes rettigheder, såsom dem, der vedrører det åbne internet, samt som kontraktlige og præ-kontraktlige oplysninger. EDPS udtalelse fokuserer primært på den virkning, som forslaget kan have på slutbrugernes rettigheder set fra et privatlivs- og databeskyttelsesperspektiv.

Privatlivets fred og databeskyttelse er grundlæggende rettigheder i EU. Databeskyttelse er en grundlæggende rettighed, der er beskyttet af EU-retten og nedfældet i artikel 8 i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder.

Mere specifikt er reglerne for databeskyttelse i EU - såvel som den tilsynsførendes pligter - beskrevet i Forordning (EF) nr. 45/2001. En af EDPS 'opgaver er at rådgive Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet om forslag til ny lovgivning og en lang række andre spørgsmål, der har indflydelse på databeskyttelse. Desuden er EU-institutioner og -organer, der behandler personoplysninger, der udgør specifikke risici for enkeltpersoners rettigheder og friheder ('registrerede'), underlagt EDPS's forudgående kontrol.

Personlige oplysninger eller data: Alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk (levende) person. Eksempler inkluderer navne, fødselsdatoer, fotografier, videooptagelser, e-mail-adresser og telefonnumre. Andre detaljer såsom IP-adresser og kommunikationsindhold - relateret til eller leveret af slutbrugere af kommunikationstjenester - betragtes også som personlige data.

Privatliv: En persons ret til at være alene og i kontrol med oplysninger om sig selv. Retten til privatlivets fred eller privatliv er fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 12), den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 8) og det europæiske charter om grundlæggende rettigheder (artikel 7). Charteret indeholder også en eksplicit ret til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8).

Netneutralitet: Netneutralitet henviser til princippet om, at internetudbydere eller regeringer ikke bør begrænse eller blande sig i brugernes adgang til internettet. I stedet skal de give adgang til alt indhold og applikationer uanset kilde, bruger, indhold, websted, platform, applikation, type tilknyttet udstyr og kommunikationsmåder.

Internet / onlinetrafik: Internettetrafik er datastrømmen over internettet, med andre ord brugen af ​​internettet til enhver tid, såsom adgang til en webside.

Styring af internettrafik: Trafik kan blokeres eller filtreres af internetudbydere, for eksempel for at begrænse medarbejdere fra at få adgang til indhold, der ikke anses for at være egnet til arbejde, for at begrænse adgangen til anstødeligt indhold eller tjenester, til at nedgradere adgang i tilfælde af overbelastning, og for at forhindre eller reagere på sikkerhedsangreb.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig tilsynsmyndighed afsat til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og fremme god praksis i EU-institutioner og organer. Han gør det ved at:

 • Overvågning af EU-administrationens behandling af personoplysninger
 • rådgive om politikker og lovgivning, der påvirker privatlivets fred, og;
 • samarbejder med lignende myndigheder for at sikre konsekvent databeskyttelse.

EDPS udtalelse.

Digitale økonomi

Digital euro: Kommissionen hilser lanceringen af ​​det digitale euro-projekt velkommen af ​​ECB

Udgivet

on

Kommissionen glæder sig over beslutningen truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om at lancere det digitale euro-projekt og starte sin undersøgelsesfase. Denne fase vil se på forskellige designmuligheder, brugerkrav og hvordan finansielle formidlere kan levere tjenester, der bygger på en digital euro. Den digitale euro, en digital form for centralbankpenge, ville tilbyde større valgmuligheder for forbrugere og virksomheder i situationer, hvor fysiske kontanter ikke kan bruges. Det vil støtte en velintegreret betalingssektor til at imødekomme nye betalingsbehov i Europa.

Under hensyntagen til digitalisering, hurtige ændringer i betalingslandskabet og fremkomsten af ​​kryptoaktiver ville den digitale euro være et supplement til kontanter, som skulle forblive bredt tilgængelige og anvendelige. Det vil støtte en række politiske mål, der er beskrevet i Kommissionens bredere digital finansiering og detailbetalingsstrategier, herunder digitalisering af den europæiske økonomi, øge euroens internationale rolle og støtte EU's åbne strategiske autonomi. Baseret på det tekniske samarbejde med ECB, der blev indledt i januar, vil Kommissionen fortsat arbejde tæt sammen med ECB og EU-institutionerne i hele undersøgelsesfasen med at analysere og teste de forskellige designmuligheder i betragtning af de politiske mål.

reklame

Læs

Digitale økonomi

Ny digital ressource lanceret til støtte for sundhed, social pleje og industriens innovation

Udgivet

on

Opnåelse af innovation er en ny ressource udviklet af Life Sciences Hub Wales for at informere og vejlede dem, der arbejder på tværs af innovation inden for industri, sundhed og social pleje. Den opsummerer nøgleforskning, giver kritisk indsigt og leverer friske perspektiver fra tværsektorielle tankeledere.

Denne nye digitale ressource gennemgår den rigdom af viden, der er tilgængelig om innovation inden for sundhed og social pleje for at udstyre dem, der har brug for det, med de mest relevante og vigtige oplysninger. Life Sciences Hub Wales har arbejdet tæt sammen med bidragydere, der spænder over sundhed, industri, akademi og social pleje, der leverer input.

Innovation opfattes af mange interessenter som afgørende for at katalysere systemomfattende ændringer og gøre en forskel for patienter og mennesker. En nylig undersøgelse bestilt af Life Sciences Hub Wales for Beaufort Research viste, at 97% af sundhed og social pleje betragtede innovation som meget vigtig sammen med 91% af industrien.

reklame

Barrierer kan imidlertid gøre innovation vanskeligere, herunder mangel på fælles sprog, ressourcer og engagement på tværs af sektorer. Life Sciences Hub Wales har skabt ressourcen Achieving Innovation til at hjælpe med at tackle disse udfordringer og identificere evidensbaserede løsninger og svar til at navigere i innovationsøkosystemet og fremtidssikre vores sundheds- og sociale plejesystemer.

Ressourcen er indstillet til regelmæssigt at blive opdateret med nyt materiale og lanceres med:

Cari-Anne Quinn, administrerende direktør for Life Sciences Hub Wales, sagde: ”Denne nye ressource kan spille en nøglerolle i at hjælpe interessenter med alle baggrunde med at navigere i sundheds- og socialplejeøkosystemerne i Wales og videre. Innovatorer har nøglen til omfattende transformation af sundhed, pleje og velvære i Wales, og denne ressource vil støtte dem i at opnå dette. ”

reklame

Minister for sundhed og sociale tjenester, Eluned Morgan, sagde: ”Innovation spiller en afgørende rolle i at støtte vores sundheds- og sociale plejesektorer i Wales til at levere nye ideer og teknologier i partnerskab med industrien. Jeg glæder mig over Life Sciences Hub Wales nye ressource for 'At opnå innovation' som et nøgleværktøj for innovatorer, der arbejder på at overvinde reelle udfordringer og få fat i spændende nye muligheder. Da vi etablerede og finansierede Life Science Hub Wales, var innovation kernen i dens etos - dette etos har spillet en nøglerolle i vores opsving og reaktion på virkningen af ​​COVID-19. ”

Dr. Chris Subbe, akut, respiratorisk og kritisk plejemedicinsk konsulent ved Betsi Cadwaladr University Health Board og senior klinisk lektor ved Bangor University, sagde: ”Jeg var meget glad for at kunne bidrage til ressourcen til opnåelse af innovation ved at undersøge vigtigheden af ​​at gøre innovation til en dagligdags vane.

I denne tid med ekstraordinært pres på vores evne til at yde kvalitetspleje er vi nødt til at finde måder at udvikle talent og ideer overalt, hvor de kommer. Denne nye ressource skal give tværfaglige innovatorer fra industri- og sundhedsbaggrund mulighed for at få den information, kontekst og det sprog, der kræves. ”

Darren Hughes, direktør for walisisk NHS Confederation, sagde: ”Vi glæder os over den nye Achieving Innovation-ressource fra Life Sciences Hub Wales, da vi har set virkningen af ​​innovation og serviceomdannelse som reaktion på Covid-19-pandemien. Ressourcen understøtter en dybere forståelse af innovation og supplerer vores rapport med flere agenturer udarbejdet af Swansea University, NHS Wales COVID-19-undersøgelsesrapport om innovation og transformation, der trækker fra en enorm evidensbase af personalerfaringer fra hele NHS Wales, der undersøger hvorfor og hvordan de innoverede og ser på praktiske anbefalinger til at fremme denne dagsorden.

"Når vi påbegynder opsving, er det bydende nødvendigt, at vi udnytter muligheden for at forbedre servicelevering, effektivitet, patientresultater, personalets trivsel og tilskynde til en kultur for læring og deling af bedste praksis på tværs af organisatoriske grænser."

Ressourcen kommer på et spændende tidspunkt for innovation i Wales med lanceringen af ​​Intensive Learning Academies tidligere i 2021. De første af deres slags i verden, disse verdensledende akademier leverer innovationsfokuserede undervisningskurser, forskning og skræddersyet rådgivning tjenester, hvor Life Sciences Hub Wales understøtter relevante partnere.

Hvis du gerne vil udforske ressourcen Achieving Innovation, Klik her

Om Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales sigter mod at gøre Wales til det foretrukne sted for innovation inden for sundhed, pleje og velvære. Vi hjælper med at fremme innovation og skabe meningsfuldt samarbejde mellem industri, sundhed, social pleje, regering og forskningsorganisationer.

Vi ønsker at hjælpe med at transformere både nationens sundhed og økonomiske velbefindende:

 • Fremskynde udviklingen og vedtagelsen af ​​innovative løsninger, der understøtter Wales sundheds- og sociale behov, og
 • samarbejde med industrien for at fremme økonomisk forbedring på tværs af biovidenskabssektoren og skabe forretningsvækst og job i Wales.

Vi gør dette ved at arbejde tæt sammen med kolleger inden for sundhed og social pleje for at forstå de udfordringer og pres, en organisation kan have. Når vi først er identificeret, arbejder vi sammen med industrien for at hjælpe med at kilde og støtte udviklingen af ​​innovative løsninger til at reagere på disse udfordringer med smidighed.

Vores team leverer skræddersyet rådgivning, skiltning og support til at fremskynde alle innovationsrejser, uanset om vi støtter en kliniker med en lys idé eller en multinationel organisation for biovidenskab.

Life Sciences Hub Wales hjælper med at katalysere ændringer i hele systemet ved at indkalde og organisere et tværsektorielt innovationsøkosystem. Disse forbindelser giver os mulighed for at skabe værdifulde netværk og matchmaking muligheder.

For at finde ud af mere, klik her.

Om ressourcen til opnåelse af innovation

Ressourcen lanceres med:

 • Otte indsigter til opnåelse af innovation- artikel, der samler nøgleindsigt og temaer fra hele ressourcen.
 • Vejviser opsummerende support og organisationer tilgængelige i Wales.
 • A narrativ gennemgang af innovationsbevis og litteratur.
 • A politisk gennemgang af den walisiske regerings tilgang til innovation.
 • blogs forfatter af ledere fra hele sundhed, industri og social pleje med fokus på innovation.
 • Podcasts, hvor tankeledere diskuterer innovationens udfordringer og muligheder.

Undersøgelsesreference:

"En nylig undersøgelse bestilt af Life Sciences Hub Wales for Beaufort Research viste, at 97% af sundheds- og socialplejen betragtede innovation som meget vigtig sammen med 91% af industrien. ”

Beaufort Research blev bestilt af Life Sciences Hub Wales til at gennemføre en anonym undersøgelse af tværsektorielle opfattelser af interessenter omkring organisationen og den bredere biovidenskabssektor i begyndelsen af ​​2021. Dette blev foretaget for at hjælpe med at informere Life Sciences Hub Wales 'fremtidige strategiske retning.

Læs

Digitale økonomi

Økonomisk analyse af digitale markeder

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har fremlagt et forslag til Digital Markets Act (DMA). Dets mål er at skabe retfærdige og konkurrencedygtige digitale markeder i EU. Det sigter mod at opnå dette ved at introducere nyt forudgående regler, der automatisk finder anvendelse på såkaldte "gatekeepers". Portvagterne skal være store internetplatforme, der opfylder udvalgte størrelseskriterier, skriver Robert Chovanculiak, ph.d.

I en ny fælles publikation med titlen Loven om økonomisk analyse af digitale markeder, udarbejdet af fire tænketanke: INESS (Slovakiet), CETA (Tjekkiet), IME (Bulgarien) og LFMI (Litauen), påpeger vi DMA's mangler og fremhæver de mulige utilsigtede konsekvenser af denne forordning. Derudover foreslår vi også en måde at ændre den foreslåede procedure til regulering af internetfirmaer på.

Blandt de største mangler er selve definitionen af ​​'portvagter'. De indtager ikke rigtig en dominerende stilling inden for økonomien som helhed. Selv inden for digitale tjenester er der intens konkurrence mellem platforme mod hinanden, samtidig med at deres position på markedet konstant udfordres af nye innovatorer.

reklame

Det eneste rum, hvor portvagter har evnen til at påvirke spillereglerne, er på deres egen platform. Selvom de har fuld kontrol med at indstille vilkårene og betingelserne for brugerne, har de intet incitament til at indstille dem ugunstigt. Dette ses bedst, når det kommer til forskellige fremgangsmåder, som DMA-forslaget begrænser eller direkte forbyder.

I undersøgelsen viser vi, at disse forretningsmetoder er tidsprøvet og bruges lovligt af mange virksomheder i offlineverdenen. Der er desuden en række økonomiske forklaringer i litteraturen på, hvorfor disse forretningsmetoder ikke er en manifestation af konkurrencebegrænsende adfærd, men i stedet giver øget velfærd for både slutbrugerne og forretningsbrugerne af platformen.

Vi anbefaler derfor, at DMA genovervejer centraliseringen og automatiseringen af ​​hele processen med at identificere "gatekeepers" og individuel forbudt forretningspraksis. Ud fra CEE-regionens perspektiv er det vigtigt at opretholde det dynamiske element i konkurrencen. Dette kan opnås ved at erstatte det statiske og ex ante tilgang i DMA med en polycentrisk tilgang, hvor national kapacitet er involveret i beslutningsprocessen, samtidig med at der opretholdes en åben reguleringsdialog, hvor internetfirmaer selv har mulighed for at deltage.

reklame

Robert Chovanculiak, ph.d. er analytiker hos INESS og hovedforfatter af Loven om økonomisk analyse af digitale markeder.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending