Følg os

EU-lovgivningen

Kommissionen til at vedtage månedlige overtrædelser pakke

DEL:

Udgivet

on

100000000000010A0000010A7D75E249Den 20. november vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige overtrædelsespakke. Disse beslutninger dækker alle medlemslande og de fleste EU-politikker og søger at håndhæve EU-lovgivningen i hele Europa i både borgernes og virksomhedernes interesse.

Baggrund

Artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Kommissionen beføjelse til at anlægge sag mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen.

Der er tre på hinanden følgende faser - åbningsskrivelse, begrundet udtalelse og indbringelse for Domstolen.

Hvis et medlemsland trods kendelsen stadig undlader at handle, kan Kommissionen indlede en yderligere overtrædelsessag i henhold til artikel 260 i TEUF. Efter kun én skriftlig advarsel kan Kommissionen henvise et medlemsland tilbage til domstolen, og den kan foreslå, at domstolen pålægger økonomiske sanktioner baseret på varigheden og alvoren af ​​overtrædelsen og medlemsstatens størrelse.

Et omfattende notat om alle henvisninger og begrundede udtalelser, specifikke IP'er for hver henvisning og et notat om proceduren vil være tilgængeligt på dagen her.

For mere information om overtrædelser, klik her. 

reklame

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending