Følg os

Forretning

Kommissionen tager initiativ til at reformere den offentlige administration og sætte skub i den økonomiske vækst

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

1000020100000376000001BBDE285AB0I mange medlemslande er ineffektiv offentlig forvaltning fortsat en af ​​de største hindringer for industriel konkurrenceevne og økonomisk vækst. Kommissionen har gjort reformen af ​​den offentlige forvaltning til en af ​​sine top fem økonomiske prioriteter i de sidste to år, som angivet i den årlige vækstundersøgelse.

For at fokusere mere på spørgsmålet er Kommissionen i dag (29. oktober) vært for en konference på højt niveau i Bruxelles for at sætte gang i en debat om, hvordan offentlige forvaltninger i hele Europa kan blive mere effektive og gennemsigtige. På konferencen diskuterede formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso og vicepræsidenterne Antonio Tajani og Maroš Šefčovič med industriledere, ministre, politiske beslutningstagere og rådgivere om, hvordan man kan gøre administrationer i hele Europa mere forretningsvenlige.

Konferencen gav dem mulighed for at udveksle ideer og erfaringer om, hvordan sådanne vanskeligheder kan overvindes. Under konferencen lancerede vicepræsident Tajani også en pris for bedste offentlige indkøb af innovative varer og tjenester, den første pris af denne art på europæisk plan.

Hvad er problemet?

For at trives har virksomhederne brug for en effektiv, omkostningseffektiv og højkvalitets offentlig service, hvor beslutninger træffes uden unødig forsinkelse, og hvor der er sikkerhed og stabilitet, når det kommer til love og længden af ​​procedurer. Den samlede regeringseffektivitet i EU er dog faldet en smule i 2012 sammenlignet med det foregående år ifølge de seneste data. Tretten medlemsstater enten fastholdt eller forbedrede deres position i forhold til 2011, mens yderligere 15 medlemsstater faldt i deres rangering. Fire medlemsstater – Italien, Grækenland, Bulgarien og Rumænien – klarer sig meget dårligt (se figur 1).

Figur 1: Regeringens effektivitet
Bemærk: The Worldwide Governance Indicators opsummerer information fra 30 eksisterende datakilder om synspunkter og erfaringer fra borgere, forretningsfolk og eksperter i den offentlige, private og NGO-sektor. Regeringens effektivitet fanger opfattelser af kvaliteten af ​​den offentlige service, dens grad af uafhængighed af politisk pres, kvaliteten af ​​politikformulering og -implementering og troværdigheden af ​​regeringens engagement i sådanne politikker (skala 0 til 100, 100 = bedst). Data kilde: Verdensbanken – Worldwide Governance Indicators (2011; 2012)

Forskellene mellem medlemsstaterne spænder fra tid og omkostninger, der kræves for at starte en virksomhed, til det antal timer, der kræves for at overholde selvangivelsesreglerne. For eksempel:

  1. Virksomheder skal kunne starte en virksomhed op til en lav pris og hurtigt. Konkurrenceevnerådet i maj 2011 fastslog, at medlemsstaterne skal sikre, at virksomheder kan oprettes på tre dage til en maksimal pris på 100 EUR. Mens der er gjort fremskridt, er dette mål ikke nået. For eksempel tager det i Belgien, Portugal, Holland og Ungarn mindre end fem dage at starte din egen virksomhed. Men i Malta, Polen, Spanien og Østrig tager det mere end 20 dage (se figur 2). I gennemsnit tager det stadig 5.4 dage til en pris af €372.
Figur 2: Tid og omkostninger, der kræves for at starte en virksomhed
Kilde: Verdensbanken – Doing Business (2013)
  1. Virksomheder står over for besværlige skattemæssige og administrative procedurer, hvilket betyder, at de bruger lang tid på at udarbejde selvangivelser. Dette kan variere fra 60 timer til mere end 400 timer i nogle lande. For eksempel tager det i Luxembourg, Irland, Estland og Finland mindre end 100 timer at overholde selvangivelsesreglerne. I Tjekkiet og Bulgarien tager det dog mere end 400 timer (se figur 3). Samlet set bruger den gennemsnitlige EU-virksomhed 193 timer om året på skatteoverholdelsesprocedurer.
Figur 3: Antal timer, der er nødvendige for at overholde selvangivelsesreglerne i hele EU
Kilder: Diagram tilpasset af Kommissionen baseret på PwC-undersøgelsen Paying taxes 2013, The Global Picture
  1. Offentlige indkøb kan bidrage til innovation og øget effektivitet i den offentlige sektor. Men offentlige myndigheder er fortsat risikovillige og mangler ekspertise og politisk støtte til at købe innovative varer og tjenester. Lande, der ser høje niveauer af innovation i offentlige indkøb, er Danmark (48 % af virksomhederne), Cypern (45 %) og Malta (40 %), mens Ungarn kun har 6 % af virksomhederne, der sælger innovative produkter eller tjenester til den offentlige sektor (se figur 4).
Figur 4: Offentlige indkøb som drivkraft for erhvervsinnovation
Kilder: European Public Sector Innovation Scoreboard (2013) baseret på Innobarometer 2010

Udveksling af ideer og bedste praksis

reklame

Formålet med konferencen, The Path to Growth: For a Business Friendly Public Administration, er at identificere centrale vanskeligheder, som industrien oplever i forbindelse med håndteringen af ​​offentlige forvaltninger, men også at udveksle ideer og erfaringer om, hvordan sådanne vanskeligheder kan overvindes og at fremvise konkrete resultater og bedste praksis i offentlige forvaltninger blandt medlemsstaterne. For eksempel:

  1. For fuldt ud at udnytte fordelene ved e-forvaltning har Danmark og Storbritannien taget skridt til at gøre "online" til standardkanalen for visse tjenester.
  2. For at øge niveauet af forudsigelighed og retssikkerhed har Holland, Slovakiet, Sverige og Storbritannien implementeret et system, hvor alle nye ændrede regler træder i kraft på et begrænset antal foruddefinerede datoer hvert år.
  3. For at reducere antallet af nye reguleringer for virksomheder har regeringen i Det Forenede Kongerige anvendt en "en-ind, to-ud"-regel siden januar 2013. Enhver ny regulering, der pålægger virksomheder en ny kvantificerbar byrde, skal udlignes ved at fjerne eller ændring af en eksisterende regulering for at fordoble besparelserne.
  4. I 2012 lancerede Spanien en ekspreslicensordning for detailforretninger. Dette giver detailvirksomheder på op til 300 m2 mulighed for at begynde at drive virksomhed uden nogen lokal tilladelse. I stedet skal virksomhederne kun give administrationen en erklæring, der bekræfter deres overholdelse af relevant lovgivning og krav. Regeringen planlægger nu at udvide denne ordning til at omfatte virksomheder på op til 500 m2.
  5. 74 % af europæerne mener, at EU genererer for meget bureaukrati. Som svar på denne bekymring har Kommissionen i løbet af de sidste par år gjort en fælles indsats for at strømline lovgivningen og reducere de lovgivningsmæssige byrder. For eksempel i sin seneste Kommunikation om Regulatory Fitness and Performance (REFIT) Kommissionen fastlægger på en konkret måde politikområde for politikområde, hvor den vil tage yderligere skridt til at forenkle eller trække EU-lovgivningen tilbage, lette byrden for virksomhederne og lette gennemførelsen. Det er resultatet af en screening af hele bestanden af ​​EU-lovgivning. (IP / 13 / 891). I sidste uge godkendte Det Europæiske Råd Kommissionens REFIT-meddelelse, der opfordrer Kommissionen til at fremsætte yderligere forslag og ser frem til at nå til enighed om yderligere skridt i denne retning.

Konferencens hovedkonklusioner vil hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne med at videreudvikle politiske retningslinjer for modernisering af den offentlige forvaltning og øget industriel konkurrenceevne i hele EU, som er prioriteter i EU's årlige vækstundersøgelse.

Tilskyndelse til innovation i offentlige tjenester

For fuldt ud at udnytte mulighederne ved offentlige indkøb (19 % af Europas BNP) til innovative varer og tjenester, lancerede vicepræsident Tajani konkurrencen om Den første pris for offentlige indkøb af innovation og det nye online Indkøb af Innovationsplatform. Formålet med dette nye initiativ er at fremme indkøb af innovative varer og tjenesteydelser og at skabe et forum, hvor offentlige myndigheder kan udveksle ideer og finde retningslinjer om dette emne.

Mere information

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending