Følg os

Europa-Kommissionen

Fremskridt nåede i 3rd rundens EU-Japan handelsforhandlinger

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

EuropaJapanTradeDeal.afp_rz

Den tredje runde af frihandelsaftale mellem EU og Japan fandt sted i ugen den 21.-25. Oktober i Bruxelles. Denne forhandlingsrunde fokuserede på at diskutere hver sides forslag til teksten til den fremtidige frihandelsaftale.

I lighed med den første og anden forhandlingsrunde fandt drøftelser sted i arbejdsgrupper, der dækkede følgende områder: Handel med varer (inklusive markedsadgang, generelle regler, handelsmidler), tekniske handelshindringer og ikke-toldmæssige foranstaltninger, oprindelsesregler , Lettelse af told og handel, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, handel med tjenester, investering, indkøb, intellektuel ejendomsret, konkurrencepolitik, handel og bæredygtig udvikling, andre spørgsmål (generelt og lovgivningsmæssigt samarbejde, virksomhedsstyring og forretningsmiljø, elektronisk handel, dyrevelfærd) og tvistbilæggelse.

reklame

En aftale mellem de to økonomiske kraftcentre forventes at øge Europas økonomi med 0.6 til 0.8% af BNP og kan skabe op til 400.000 arbejdspladser. Det forventes, at EU's eksport til Japan kan stige med 32.7%, mens den japanske eksport til EU vil stige med 23.5%.

Den næste forhandlingsrunde finder sted i begyndelsen af ​​2014.

Hvad dækkes der af forhandlingerne?

reklame

Forhandlingerne med Japan adresserer en række EU-bekymringer, herunder ikke-toldmæssige barrierer og den yderligere åbning af det japanske marked for offentlige indkøb. Begge sider sigter mod at indgå en ambitiøs aftale, der dækker den gradvise og gensidige liberalisering af handel med varer, tjenester og investeringer samt regler om handelsrelaterede spørgsmål.

Forhandlingerne er baseret på resultatet af en fælles afgrænsningsøvelse, som EU og Japan afsluttede i maj 2012. I forbindelse med denne øvelse demonstrerede begge parter deres vilje og kapacitet til at forpligte sig til en ambitiøs dagsorden for handelsliberalisering. Kommissionen har også aftalt med Japan om specifikke 'køreplaner' til fjernelse af ikke-toldmæssige hindringer i forbindelse med forhandlingerne samt om åbning af offentlige indkøb til Japans marked for jernbaner og bytransport.

I betragtning af den betydning, som afskaffelsen af ​​ikke-toldmæssige barrierer har for at skabe lige vilkår for europæiske virksomheder på det japanske marked, opfordrer de forhandlingsdirektiver, der blev vedtaget af Rådet i november sidste år, til afskaffelse af EU-told og ikke-toldmæssige hindringer i Japan for gå hånd i hånd. De tillader også EU-siden at suspendere forhandlingerne efter et år, hvis Japan ikke lever op til sine forpligtelser til at fjerne ikke-toldmæssige barrierer. For at beskytte følsomme europæiske sektorer vil der også være en beskyttelsesklausul.

Hvad er der sket indtil nu?

På topmødet mellem EU og Japan i maj 2011 besluttede EU og Japan at indlede forberedelserne til både en frihandelsaftale og en politisk rammeaftale og erklærede, at Kommissionen på grundlag af en vellykket gennemgangsøvelse ville søge den nødvendige tilladelse fra Rådet til forhandlinger.

I maj 2012, efter et år med intensive drøftelser, enedes Kommissionen med Japan om en meget ambitiøs dagsorden for forhandlinger, der dækker alle EU's markedsadgangsprioriteter. Den 18. juli 2012 bad Europa-Kommissionen EU-medlemsstaterne om deres aftale om at indlede forhandlinger om en frihandelsaftale med Japan, som de gav den 29. november 2012.

Forhandlingerne blev officielt lanceret den 25. marts 2013 af præsident Jose Manuel Barroso, præsident Herman Van Rompuy og Japans premierminister Shinzo Abe. Den første forhandlingsrunde fandt sted den 15.-19. April 2013 i Bruxelles og den anden runde den 24. juni - 2. juli i Tokyo.

For mere information, klik her.

SPEECH / 13 / 256: 'Udfordring og mulighed: Start af forhandlingerne om frihandelsaftale mellem EU og Japan' - Tale De Gucht på EU-Japan Business Summit / Tokyo, Japan, 25. marts 2013:

IP / 13 / 276: Fælles erklæring fra formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, og Japans premierminister, Shinzo Abe, den 25. marts 2013,

Konsekvensanalyse frihandelsaftale mellem EU og Japan, juli 2012.

Landbrug

Landbrug: Lancering af en årlig EU -økologisk dag

Udgivet

on

Den 24. september fejrede Europa -Parlamentet, Rådet og Kommissionen lanceringen af ​​en årlig 'økologisk EU -dag'. De tre institutioner underskrev en fælles erklæring, der fra nu af fastsætter hver 23. september som EU -organisk dag. Dette følger op på Handlingsplan for udvikling af økologisk produktion, vedtaget af Kommissionen den 25. marts 2021, som annoncerede oprettelsen af ​​en sådan dag for at øge bevidstheden om økologisk produktion.

Ved undertegnelses- og lanceringsceremonien sagde landbrugskommissær Janusz Wojciechowski: ”I dag fejrer vi økologisk produktion, en bæredygtig landbrugstype, hvor fødevareproduktion sker i harmoni med naturen, biodiversitet og dyrevelfærd. 23. september er også efterårsjævndøgn, når dag og nat er lige lange, et symbol på balance mellem landbrug og miljø, der ideelt passer til økologisk produktion. Jeg er glad for, at vi sammen med Europa -Parlamentet, Rådet og centrale aktører i denne sektor får lanceret denne årlige økologiske dag i EU, en fantastisk mulighed for at øge bevidstheden om økologisk produktion og fremme den centrale rolle, den spiller i overgangen til bæredygtig fødevaresystemer. ”

Det overordnede mål med handlingsplanen for udvikling af økologisk produktion er at øge produktionen og forbruget af økologiske produkter væsentligt for at bidrage til opnåelsen af ​​Farm to Fork- og biodiversitetsstrategiernes mål såsom at reducere brugen af ​​gødning, pesticider og antimikrobielle midler. Den organiske sektor har brug for de rigtige værktøjer til at vokse, som beskrevet i handlingsplanen. Struktureret omkring tre akser - øge forbruget, stigende produktionog yderligere at forbedre sektorens bæredygtighed -, 23 foranstaltninger fremsættes for at sikre en afbalanceret vækst i sektoren.

reklame

handlinger

For at øge forbruget omfatter handlingsplanen handlinger som f.eks. At informere og kommunikere om økologisk produktion, fremme forbruget af økologiske produkter og stimulere en større brug af økologi i offentlige kantiner gennem offentlige indkøb. Endvidere for at øge den økologiske produktion, den Den fælles landbrugspolitik (CAP) vil fortsat være et centralt værktøj til at understøtte omstillingen til økologisk landbrug. Det vil blive suppleret med f.eks. Informationsarrangementer og netværk til deling af bedste praksis og certificering for grupper af landmænd frem for enkeltpersoner. Endelig vil Kommissionen for at forbedre bæredygtigheden af ​​økologisk landbrug afsætte mindst 30% af budgettet til forskning og innovation inden for landbrug, skovbrug og landdistrikter til emner, der er specifikke for eller relevante for den økologiske sektor.

Baggrund

reklame

Økologisk produktion har en række vigtige fordele: økologiske marker har omkring 30% mere biodiversitet, økologisk opdrættede dyr nyder en højere grad af dyrevelfærd og tager mindre antibiotika, økologiske landmænd har højere indkomster og er mere modstandsdygtige, og forbrugerne ved præcis, hvad de får tak til EU-økologilogo.

Mere information

Handlingsplanen for udviklingen af ​​den økologiske sektor

Farm to fork-strategi

Biodiversitetsstrategi

Økologisk landbrug på et øjeblik

Den fælles landbrugspolitik

Læs

Uddannelse

EU annoncerer 25 millioner euro til uddannelse i krisesammenhænge og 140 millioner euro til støtte for forskning i bæredygtige fødevaresystemer

Udgivet

on

Tale ved Global Citizen Live begivenhed, formand for Europa -Kommissionen, Ursula von der Leyen, meddelte, at EU forpligter 140 millioner euro til at støtte forskning i bæredygtige fødevaresystemer og tackle mad sult via CGIAR, og yderligere € 25 mio. for Uddannelse kan ikke vente.  

Europa -Kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde: ”Vi skal gå sammen om at slå coronavirus og genopbygge verden bedre. Europa gør sin del. Fra begyndelsen har europæerne sendt 800 millioner doser vacciner med verden, selvom vi ikke havde nok til os selv. Nu er vi nødt til at optrappe for at hjælpe med at afslutte denne pandemi globalt, afslutte sult, give børn over hele verden lige chancer. Team Europe har allerede forpligtet sig til at donere 500 millioner doser vacciner til sårbare lande inden næste sommer. Ovenpå forpligter Europa -Kommissionen sig i dag 140 mio. € til at forbedre den globale fødevaresikkerhed og reducere ekstrem fattigdom og 25 mio. € til Education Canot Wait, der understøtter uddannelse til børn rundt om i verden, der lever gennem konflikter og kriser. ”

Kommissær for internationale partnerskaber Jutta Urpilainen sagde: "Vi må gå sammen om at sætte SDG'erne tilbage på sporet. Som vi fortsat vidner, kan vi aldrig tage adgang til uddannelse for givet. Team Europe har til dato bidraget med mere end 40% af finansieringen af Uddannelse kan ikke vente, og det nye bidrag på 25 mio. EUR fra EU vil yderligere støtte det for at nå de mest sårbare børn og bringe dem tilbage til uddannelse. Takket være vores betydelige støtte på 140 mio. EUR til CGIAR skaber vi muligheder for unge og kvinder, mens de tackler en vigtig udfordring i dag, for at fremme bæredygtige fødevaresystemer. Koordinerede globale tiltag vil være afgørende for at opnå en miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig transformation af fødevaresystemer. " 

reklame

Læs hele pressemeddelelse, det erklæring fra præsident von der Leyen og faktablad om Team Europe COVID-19 globale svar.

reklame
Læs

coronavirus

USA-EU-dagsorden for at slå den globale pandemi: Vaccinere verden, redde liv nu og opbygge bedre sundhedssikkerhed

Udgivet

on

Vaccination er den mest effektive reaktion på COVID -pandemien. USA og EU er teknologiske ledere inden for avancerede vaccineplatforme i betragtning af årtiers investeringer i forskning og udvikling.

Det er afgørende, at vi aggressivt forfølger en dagsorden for at vaccinere verden. Koordineret ledelse i USA og EU vil hjælpe med at udvide udbuddet, levere på en mere koordineret og effektiv måde og håndtere begrænsninger for forsyningskæder. Dette vil vise kraften i et transatlantisk partnerskab for at lette global vaccination og samtidig muliggøre flere fremskridt ved hjælp af multilaterale og regionale initiativer.

Med udgangspunkt i resultatet af G2021 Global Health Summit i maj 20, G7- og USA-EU-topmøderne i juni og på det kommende G20-topmøde vil USA og EU udvide samarbejdet om global indsats mod vaccination af verden og redde liv nu, og opbygge bedre sundhedssikkerhed.  

reklame

Søjle I: En fælles forpligtelse mellem EU og USA om vaccinationsdeling: USA og EU vil dele doser globalt for at øge vaccinationsraterne, med en prioritet på deling gennem COVAX og forbedring af vaccinationsrater hurtigt i lav- og lavere mellemindkomstlande. USA donerer over 1.1 milliarder doser, og EU donerer over 500 millioner doser. Dette er ud over de doser, vi har finansieret gennem COVAX.

Vi opfordrer nationer, der er i stand til at vaccinere deres befolkning, til at fordoble deres dosisdelingsforpligtelser eller yde meningsfulde bidrag til vaccinationsparathed. De vil lægge en præmie på forudsigelig og effektiv dosisdeling for at maksimere bæredygtighed og minimere spild.

Søjle II: En fælles EU/USA -forpligtelse til vaccinationsparathed: USA og EU vil både støtte og koordinere med relevante organisationer for vaccinationslevering, koldkæde, logistik og immuniseringsprogrammer for at omsætte doser i hætteglas til skud i arme. De vil dele erfaringer fra dosisdeling, herunder levering via COVAX, og fremme en ligelig fordeling af vacciner.

reklame

Søjle III: Et fælles partnerskab mellem EU og USA om styrkelse af den globale vaccintilførsel og terapi: EU og USA vil udnytte deres nyligt lancerede Joint COVID-19 Taskforce for fremstilling og forsyningskæde til at støtte vaccine og terapeutisk fremstilling og distribution og overvinde udfordringer i forsyningskæden. Samarbejdsindsatsen, der er skitseret herunder, vil omfatte overvågning af globale forsyningskæder, vurdering af global efterspørgsel mod forsyning af ingredienser og produktionsmaterialer og identificering og håndtering i realtid af flaskehalse og andre forstyrrende faktorer for global produktion af vacciner og terapier samt koordinering af potentielle løsninger og initiativer til at øge den globale produktion af vacciner, kritiske input og supplerende forsyninger.

Søjle IV: Et fælles forslag mellem EU og USA om opnåelse af global sundhedssikkerhed. USA og EU vil støtte oprettelsen af ​​en finansiel mellemfond (FIF) inden udgangen af ​​2021 og vil støtte dets bæredygtige kapitalisering. EU og USA vil også støtte global pandemiovervågning, herunder konceptet om en global pandemisk radar. EU og USA vil gennem HERA og henholdsvis Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority samarbejde i overensstemmelse med vores G7 -forpligtelse til at fremskynde udviklingen af ​​nye vacciner og fremsætte anbefalinger om at forbedre verdens kapacitet til levere disse vacciner i realtid. 

Vi opfordrer partnere til at deltage i etablering og finansiering af FIF til støtte til at forberede lande på COVID-19 og fremtidige biologiske trusler.

Søjle V: En fælles køreplan for EU/USA/Partners for regional vaccineproduktion. EU og USA vil koordinere investeringer i regional produktionskapacitet med lande med lav og lavere mellemindkomst samt målrettet indsats for at øge kapaciteten til medicinske modforanstaltninger under Build Back and Better World-infrastrukturen og det nyetablerede Global Gateway-partnerskab. EU og USA vil tilpasse bestræbelserne på at styrke den lokale produktionskapacitet for vacciner i Afrika og gå videre med diskussioner om at udvide produktionen af ​​COVID-19 vacciner og behandlinger og sikre deres rimelige adgang.

Vi opfordrer partnere til at deltage i at støtte koordinerede investeringer for at udvide global og regional fremstilling, herunder til mRNA, viral vektor og/eller protein-underenhed COVID-19 vacciner.

Mere information

Fælles erklæring om lanceringen af ​​den fælles COVID-19 Taskforce for fremstilling og forsyningskæde

Læs
reklame
reklame
reklame

trending