Følg os

Forsiden

Opdatering af EU-selskabsret

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Mere gennemsigtighed i virksomhedsledelse inden for områder som bestyrelsesdiversitet og vederlag er blandt målene i Kommissionens handlingsplan for modernisering af selskabsretten.

eulaw

 

reklame

Desuden ønsker Kommissionen at gøre EU-selskabsret mere tilgængeligt og reducere risikoen for fremtidige uoverensstemmelser ved at foreslå at sammenlægge alle relaterede direktiver i et enkelt instrument.
Handlingsplanen bygger på Kommissionens grønbog fra 2011 om EU-selskabsledelse, interessentdiskussioner og Kommissionens egen analyse.

Kontekst
Europæisk selskabsret er en byggesten i det indre marked. Finanskrisen har imidlertid afsløret alvorlige mangler på dette område, især når det gælder finansielle virksomheder. EU-regler for virksomhedsledelse gælder kun for virksomheder, der er noteret på en børs, mens EU-selskabslovgivning i princippet finder anvendelse på alle EU's aktieselskaber.
Corporate governance handler om forholdet mellem en virksomheds ledelse, dens bestyrelse, aktionærerne og andre interessenter. EU's corporate governance-ramme kombinerer juridiske og såkaldte 'bløde' foranstaltninger, såsom nationale kodekser for corporate governance baseret på 'følg eller forklar'-princippet. Disse giver en vis grad af fleksibilitet for virksomhederne.
Denne bløde tilgang har dog ikke altid været effektiv. Derfor har Kommissionen til hensigt at styrke reglerne på visse områder. Desuden synes aktionærer i nogle sektorer ikke at have motivation til at holde deres ledelse til regnskab, og visse kodekser for virksomhedsledelse er ikke blevet anvendt i tilstrækkelig grad.

 

reklame

eulaw2

 

Handlingsplanen
Handlingsplanen opstiller aktion på tre hovedområder:
• Gennemsigtighed
• Mere engagement fra aktionærerne
• Støtte virksomheders vækst og konkurrenceevne
Det skitserer også en fusion af eksisterende selskabsretlige direktiver for at gøre det mere brugervenligt. Bilaget til forslaget indeholder en liste over hovedinitiativer.

Gennemsigtighed
Bestyrelsesdiversitet, ikke-finansielle risici

Der findes forskellige bordsystemer (enkelt, dobbelt og blandet) afhængigt af landets samlede økonomiske styringssystem.
Kommissionen ønsker at se en ændring af regnskabsdirektivet 78/660 / EØF for at styrke oplysningskravene over for virksomheders bestyrelsesdiversitetspolitik (f.eks. Kønsbalance) og risikostyring af hele porteføljen i 2013.

Rapportering om virksomhedsstyring
Ved hjælp af 'overhold eller forklar' -princippet vælger virksomheder ofte 'forklar del' af koden i deres rapportering. Disse er ofte utilstrækkelige, nemlig for investorers beslutninger. Nogle medlemsstater (f.eks. Finland, Belgien og Storbritannien) har udstedt retningslinjer for virksomhedernes forklaringer.

Kommissionen vil foreslå en henstilling til forbedring af rapporter om god selskabsledelse, især kvaliteten af ​​forklaringer, når virksomheder vælger en sådan mulighed under koder for god selskabsledelse, i 2013.

eulaw3

 

Aktionæridentifikation
Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende eksisterende nationale identifikationsmekanismer og om nødvendigt etablere et nationalt gennemsigtighedsværktøj til minimumskrav.
I 2013 vil Kommissionen foreslå et initiativ til at forbedre synligheden af ​​aktiebesiddelser i Europa som en del af sit arbejdsprogram inden for værdipapirret.

Gennemsigtighed for institutionelle investorer
I 2013 planlægger Kommissionen at ændre aktionærernes rettighedsdirektiv for at give mulighed for mere offentliggørelse af afstemnings- og engagementspolitikker og afstemningsoptegnelser foretaget af institutionelle investorer.
Kommissionen mener, at videregivelse af sådanne oplysninger kan have positive virkninger for investorernes bevidsthed; deres investeringsbeslutninger lette dialogen mellem investorer og virksomheder tilskynde aktionærers engagement og kunne styrke virksomheders sociale ansvar.

Engagerende aktionærer
Børsnoterede selskabers aktionærer bør være mere aktivt engageret i selskabernes 'checks and balances' system for at støtte tilsynsrådets rolle.

Tilsyn med aflønningspolitik
Ledelsesaflønning og incitamenter skal reelt baseres på princippet 'løn for præstation' for at stimulere langsigtet værdiskabelse og undgå ubegrundede overførsler til ledere. Aktionærer har brug for klare, omfattende og sammenlignelige oplysninger om aflønning af ledere, siger Kommissionen.
I 2013 opfordrer Kommissionen til en ændring af direktivet om aktionærers rettigheder for at forbedre gennemsigtigheden af ​​udøvende aflønning og give aktionærerne ret til at stemme om aflønningspolitik og rapport.

Tilsyn med partitransaktioner
Transaktioner med nærtstående parter udgør handler mellem virksomheden og dets direktører eller kontrollerende aktionærer. Disse handler vedrører en nærtstående parts anvendelse af en virksomheds værdi.
Kommissionen har til formål at ændre aktionærrettighedsdirektivet for at forbedre aktionærernes kontrol med forretninger med nærtstående parter i 2013.

Regulerende proxy-rådgivere
Institutionelle investorer stoler ofte på fuldmægtige rådgivere under afstemning, især i udenlandske virksomheder. Der er dog spørgsmålstegn ved deres metode, interessekonflikter og manglende konkurrence. I øjeblikket er proxy-rådgivere ikke reguleret på EU-niveau.
I 2013 overvejer Kommissionen at revidere aktionærernes retningsdirektiv for at forbedre rammerne for gennemsigtighed og interessekonflikter, der gælder for fuldmægtige rådgivere.

Investorsamarbejde om ledelsesspørgsmål
I løbet af 2013 vil Kommissionen arbejde sammen med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for at udvikle vejledning til at øge retssikkerheden om forholdet mellem investorsamarbejde om corporate governance-spørgsmål og 'handle i fællesskab' (udveksling af information og samarbejde mellem aktionærer) .

Medarbejderandel ejerskab
Da medarbejderaktieejerordninger kan øge andelen af ​​langsigtede orienterede aktionærer og engagement i virksomheden, vil Kommissionen identificere potentialet i transnationale medarbejderaktieejerordninger og tage skridt til at tilskynde til denne handling i Europa.

Vækst og konkurrenceevne

Overførsel af sæde
I øjeblikket er det kun en håndfuld medlemsstater, der tillader sædeoverførsel uden efterfølgende re-integration. Derudover er reglerne på EU-niveau ret begrænsede.
For at løse dette komplekse spørgsmål vil Kommissionen gennemføre offentlige og målrettede høringer i løbet af 2013 for at opdatere sin konsekvensanalyse af en mulig foranstaltning ved grænseoverskridende overførsel af hjemsted. Baseret på resultaterne vil den også overveje en mulig lovgivningsmæssig foranstaltning.

Grænseoverskridende fusioner
I 2013 vil Kommissionen analysere konklusionerne fra en kommende undersøgelse om anvendelsen af ​​direktiv 2005/56 / EF om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Baseret på denne undersøgelse og mulige fremtidige behov vil den overveje ændringer til dette direktiv for at løse dette problem.

Formularer til SMV'er
På grund af manglende fremskridt i forhandlingerne om statutten for det europæiske private selskab (SPE) vil Kommissionen fortsat undersøge mulighederne for at forenkle lovgivningsmæssige foranstaltninger for at lette SMV'ers grænseoverskridende aktiviteter.

Europæiske selskabs- og kooperative vedtægter
Kommissionen planlægger ikke at revidere begge vedtægter på kort sigt, men snarere at øge kendskabet til dem blandt SMV'er i EU. Det vil iværksætte en informationskampagne om fremme af statutten for det europæiske selskab (SE), inklusive et omfattende websted, og vil overveje at iværksætte en lignende kampagne om statutten for europæisk samarbejde (SCE).

Grupper af virksomheder
I 2014 vil Kommissionen foreslå en foranstaltning til at forbedre både den tilgængelige information om grupper og anerkendelsen af ​​konceptet '' gruppes interesser ''.

Kodifikation af EU-selskabsret
Endelig foreslår Kommissionen at fusionere eksisterende direktiver om fusioner og divisioner, dannelse af aktieselskaber og ændring og vedligeholdelse af deres kapital, enkeltmedlems private selskaber, udenlandske filialer og visse regler om offentliggørelse, gyldighed og ugyldighed samt sammenkobling af virksomhedsregistre.
Kommissionen planlægger at offentliggøre dette forslag i 2013.

 

Anna van Densky

Økonomi

Udstedelse af grønne obligationer vil styrke euroens internationale rolle

Udgivet

on

Eurogruppens ministre drøftede euroens internationale rolle (15. februar) efter offentliggørelsen af ​​Europa-Kommissionens meddelelse af (19. januar), 'Det europæiske økonomiske og finansielle system: fremme styrke og modstandsdygtighed'.

Formand for Eurogruppen, Paschal Donohoe sagde: ”Målet er at reducere vores afhængighed af andre valutaer og styrke vores autonomi i forskellige situationer. Samtidig indebærer øget international brug af vores valuta også potentielle afvejninger, som vi fortsat vil overvåge. Under drøftelsen understregede ministrene potentialet ved udstedelse af grønne obligationer til at forbedre markenes anvendelse af euroen, samtidig med at de bidrog til at nå vores klimatransitionsmål. ”

Eurogruppen har drøftet spørgsmålet flere gange de seneste år siden Eurotopmødet i december 2018. Klaus Regling, administrerende direktør for den europæiske stabilitetsmekanisme, sagde, at overdreven tillid til dollaren indeholdt risici, hvilket gav Latinamerika og den asiatiske krise i 90'erne som eksempler. Han henviste også skråt til "nyere episoder", hvor dollarens dominans betød, at EU-virksomheder ikke kunne fortsætte med at arbejde med Iran i lyset af amerikanske sanktioner. Regling mener, at det internationale monetære system langsomt bevæger sig mod et multipolært system, hvor tre eller fire valutaer vil være vigtige, herunder dollar, euro og renminbi. 

reklame

Europakommissionær for økonomi, Paolo Gentiloni, var enig i, at euroens rolle kunne styrkes gennem udstedelse af grønne obligationer, der forbedrede markternes anvendelse af euroen, samtidig med at det bidrog til at nå vores klimamål for Next Generation EU-midler.

Ministrene var enige om, at der var behov for en bred indsats til støtte for euroens internationale rolle, som omfatter fremskridt inden for bl.a. Den Økonomiske og Monetære Union, bankunionen og kapitalmarkedsunionen for at sikre euroens internationale rolle.

reklame

Læs

EU

Europæisk menneskerettighedsdomstol støtter Tyskland over Kunduz-luftangrebssagen

Udgivet

on

By

En undersøgelse foretaget af Tyskland om et dødbringende luftangreb i 2009 nær den afghanske by Kunduz, der blev beordret af en tysk kommandør, overholdt dens forpligtelser med hensyn til livsret, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag den 16. februar skriver .

Dommen fra den Strasbourg-baserede domstol afviser en klage fra den afghanske statsborger Abdul Hanan, der mistede to sønner i angrebet, om at Tyskland ikke opfyldte sin forpligtelse til effektivt at undersøge hændelsen.

I september 2009 kaldte den tyske chef for NATO-tropper i Kunduz en amerikansk kampfly til at slå to brændstofbiler nær byen, som NATO mente var blevet kapret af Talibans oprørere.

Den afghanske regering sagde på det tidspunkt, at 99 mennesker, herunder 30 civile, blev dræbt. Uafhængige rettighedsgrupper anslået mellem 60 og 70 civile blev dræbt.

reklame

Dødstallet chokerede tyskerne og tvang i sidste ende sin forsvarsminister til at træde tilbage på grund af beskyldninger om at dække over antallet af civile tab i opløbet til Tysklands valg i 2009.

Tysklands føderale anklagemyndighed havde fundet ud af, at kommandanten ikke påtog sig strafferetligt ansvar, hovedsageligt fordi han var overbevist om, da han beordrede luftangrebet, at der ikke var nogen civile til stede.

For at han kunne holdes ansvarlig i henhold til international lov, ville han skulle have fundet ud af, at han havde handlet med den hensigt at forårsage overdrevne civile tab.

reklame




Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol overvejede effektiviteten af ​​Tysklands efterforskning, herunder om den fastslog en begrundelse for dødelig magtanvendelse. Det overvejede ikke lovligheden af ​​luftangreb.

Af 9,600 NATO-tropper i Afghanistan har Tyskland den næststørste kontingent bag USA.

En fredsaftale i 2020 mellem Taliban og Washington opfordrer udenlandske tropper til at trække sig tilbage den 1. maj, men den amerikanske præsident Joe Bidens administration gennemgår aftalen efter en forværring af sikkerhedssituationen i Afghanistan.

Tyskland forbereder sig på at udvide mandatet til sin militære mission i Afghanistan fra 31. marts til slutningen af ​​dette år med troppsniveauer på op til 1,300 ifølge et udkast til dokument set af Reuters.

Læs

EU

Digitalisering af EU-retssystemer: Kommissionen indleder offentlig høring om grænseoverskridende retligt samarbejde

Udgivet

on

Den 16. februar lancerede Europa-Kommissionen en offentlig høring om modernisering af EU's retssystemer. EU sigter mod at støtte medlemslandene i deres bestræbelser på at tilpasse deres retssystemer til den digitale tidsalder og forbedre dem EU grænseoverskridende retligt samarbejde. Justiskommissær Didier Reynders (billedet) sagde: “COVID-19-pandemien har yderligere understreget vigtigheden af ​​digitalisering, også inden for retfærdighed. Dommere og advokater har brug for digitale værktøjer for at kunne arbejde hurtigere og mere effektivt sammen.

Samtidig har borgere og virksomheder brug for onlineværktøjer til en lettere og mere gennemsigtig adgang til domstolene til en lavere pris. Kommissionen stræber efter at skubbe denne proces frem og støtte medlemslandene i deres bestræbelser, herunder med hensyn til at lette deres samarbejde i grænseoverskridende retslige procedurer ved hjælp af digitale kanaler. " I december 2020 vedtog Kommissionen en kommunikation skitserer de handlinger og initiativer, der skal fremme digitaliseringen af ​​retssystemer i hele EU.

Den offentlige høring vil samle synspunkter om digitaliseringen af ​​EU's grænseoverskridende civile, kommercielle og strafferetlige procedurer. Resultaterne af den offentlige høring, hvor en bred vifte af grupper og enkeltpersoner kan deltage, og som er tilgængelige her indtil den 8. maj 2021 vil indgå i et initiativ om digitalisering af grænseoverskridende retligt samarbejde, der forventes ved udgangen af ​​dette år, som annonceret i 2021 Kommissionens arbejdsprogram.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending