Følg os

Klima forandring

Parlamentet vedtager et nyt mål for kulstofdræn, der øger EU 2030-klimaambitionen 

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Ny lov hæver EU's mål for kulstofdræn for arealanvendelse og skovbrugssektoren, som skulle reducere drivhusgasserne i EU i 2030 med op til 57 % sammenlignet med 1990, plenum, ENVI.

Parlamentet har med 479 stemmer for, 97 imod og 43 hverken for eller imod vedtaget revisionen af ​​forordningen om arealanvendelse, ændring af arealanvendelse og skovbrugssektoren (LULUCF), som søger at forbedre naturlige kulstofdræn for at gøre EU til det første klimaneutrale kontinent inden 2050 og forbedre biodiversiteten i overensstemmelse med European Green Deal.

Både EU og nationale mål om at øge kulstofdræn inden 2030

EU 2030-målet for nettofjernelse af drivhusgasser (GHG) i jord-, arealanvendelses- og skovbrugssektoren vil blive sat til 310 millioner ton CO2-ækvivalent, hvilket er omkring 15 % mere end i dag. Dette nye EU-mål skulle reducere EU's drivhusgasser i 2030 yderligere fra 55 % til omkring 57 % sammenlignet med 1990-niveauerne.

Alle EU-medlemslande vil have nationalt bindende 2030-mål for fjernelser og emissioner fra LULUCF baseret på de seneste niveauer af fjernelser og potentiale for yderligere fjernelser. De nuværende regler vil gælde frem til 2025, hvorefter EU-landene skal sikre, at emissionerne i LULUCF-sektoren ikke overstiger den mængde, der er fjernet. Fra 2026 vil EU-landene have et fireårigt budget for 2026-2029 i stedet for bindende årlige mål.

Governance, fleksibilitet og overvågning

Medlemslande kan købe eller sælge fjernelseskreditter mellem LULUCF og Forordning om deling af indsats at nå deres mål. En mekanisme vil også sikre, at medlemslandene modtager kompensation, hvis naturkatastrofer, såsom skovbrande, opstår.

reklame

Overvågning, rapportering og verifikation af emissioner og optag vil blive forbedret, herunder ved at bruge flere geografiske data og telemåling, så EU-landenes fremskridt i retning af at nå deres mål kan følges mere præcist.

EU-landene vil være forpligtet til at træffe korrigerende foranstaltninger, hvis fremskridtene mod deres mål ikke er tilstrækkelige. Der vil også være en straf for manglende overholdelse: 108 % af drivhusgasserne over deres drivhusgasbudget for 2026-2029 vil blive tilføjet deres 2030-mål. For at sikre, at EU-målet nås, vil Kommissionen forelægge en statusrapport senest seks måneder efter den første globale statusopgørelse, der er aftalt i henhold til Paris-aftalen. Hvis det er relevant, følger Kommissionen op med lovgivningsforslag.

Gevinst

Efter afstemningen, ordfører Ville Niinistö (De Grønne/EFA, FI) sagde: "EU's dræn har været faldende i det sidste årti. Denne lov vil sikre, at jordsektoren vil gøre sit til at tackle klimakrisen, da vi nu har et mere ambitiøst mål og sikkerhedsforanstaltninger såsom bedre data og strengere rapporteringskrav, mere gennemsigtighed samt en gennemgang inden 2025. For første gang , denne lovgivning overvejer biodiversitet og klimakrisen i fællesskab, og medlemslandene bliver også nødt til at tage hensyn til princippet om ikke-betydelig skade.”

Næste skridt

Teksten skal stadig også formelt godkendes af Rådet. Den vil derefter blive offentliggjort i EU-tidende og træder i kraft 20 dage senere.

Baggrund

Revisionen af ​​LULUCF-reglerne er en del af 'Passer til 55 i 2030-pakke', som er EU's plan om at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet iht. den europæiske klimalov.

Mere information 

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending