Følg os

Klima forandring

MEP'er siger, at EU omgående skal styrke sin klimaindsats 

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Torsdag (15. september) vedtog Parlamentet et sæt anbefalinger efter en sommer med ødelæggende tørker, skovbrande og andre ekstreme vejrfænomener i hele Europa, plenum.

MEP'erne vedtog en resolution om at øge EU's indsats for at bekæmpe klimaændringer med 469 stemmer for, 34 imod og 44 hverken for eller imod. EN plenum debat med miljøkommissær Virginijus Sinkevičius og det tjekkiske formandskab fandt sted tirsdag morgen (13. september).

Der er behov for flere ambitioner om afbødning og tilpasning til klimaændringer

EU bør optrappe sit klimaafbødningsarbejde for at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C sammenlignet med førindustrielle niveauer og sine klimatilpasningsplaner, siger MEP'erne. De ønsker, at Kommissionen foreslår en omfattende, ambitiøs og juridisk bindende europæisk klimatilpasningsramme med særlig vægt på EU's mest sårbare regioner. EU bør også fortsætte med at spille en aktiv rolle i at definere et globalt mål for tilpasning og i at sikre, at det internationale samfund når sit mål om international klimafinansiering.

MEP'er opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en EU-dækkende klimarisikovurdering og være særlig opmærksom på risiciene for tørke, skovbrande og sundhedstrusler. De ønsker også en "stresstest" for klimaresiliens i EU for nøgleinfrastruktur inden sommeren 2023.

Udvidelse af EU's katastrofeberedskabskapacitet

Teksten fremhæver vigtigheden af ​​at fremme og fuldt ud udnytte EU-civilbeskyttelsesordning. I lyset af stadig hyppigere og mere alvorlige klimakatastrofer ønsker MEP'erne den nye permanente rescEU flåde oprettes hurtigt, og medtage hermed en udvidelse af den nuværende frivillige slukningsreserve. Der er også behov for en permanent EU-civilbeskyttelsesstyrke, mener MEP'erne.

reklame

Prioritet for opbevaring af fødevarer og bæredygtig vandforbrug

EU skal fortsætte med at tilpasse sine fødevaresystemer for at gøre dem mere modstandsdygtige på lang sigt. MEP'er opfordrer indtrængende medlemslandene til at skabe bufferlagre af strategisk foder og fødevarer og til at indføre kunstvandingssystemer, der ikke bruger overflade- eller grundvand, såsom oplagring af regnvand eller genanvendelse af spildevand, i kombination med bestræbelser på at reducere det samlede vandforbrug. I denne sammenhæng opfordrer teksten Kommissionen til at fremlægge en omfattende EU-vandstrategi.

Yderligere EU-indsats bør omfatte et EU-mål om neutralitet i jordforringelse i EU inden 2030 og en integreret reaktion på skovbrande for at beskytte EU's skove mod ødelæggelse forårsaget af ekstreme klimabegivenheder.

Baggrund

Parlamentet har spillet en vigtig rolle i at presse på for en mere ambitiøs EU-klimalovgivning og erklæret en klima nødsituation den 28. november 2019. EU forpligtede sig til at reducere sine drivhusgasemissioner med mindst 55 % i 2030 sammenlignet med 1990-niveauer og til at blive klimaneutral i 2050 gennem den europæiske klimalov, og arbejder nu på "Passer til 55 i 2030-pakke" at indfri sine klimaambitioner.

Mere information 

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending