Kommissionen beskytter europæere mod #HazardousChemicals i tøj og tekstiler

| Oktober 12, 2018

I de sidste 10-år har EU reduceret vores borgers eksponering for skadelige kemikalier betydeligt, og Kommissionen vurderer løbende, hvordan man skal forbedre beskyttelsen af ​​forbrugere, arbejdstagere og miljøet yderligere. På denne baggrund har Kommissionen vedtaget Nye begrænsninger for brugen af ​​33 stoffer kendt for at forårsage kræft- og reproduktive sundhedsproblemer til brug i tøj, fodtøj og andre tekstilvarer.

De nye regler er vedtaget ved ændring af REACH-regulering - Den mest avancerede og omfattende kemiske lovgivning i verden. De tiltag, der er vedtaget i dag, har til formål at beskytte de europæiske borgeres sundhed ved at begrænse deres eksponering for CMR-kemikalier (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske), der kan være særligt skadelige i tilfælde af hyppig kontakt med menneskers hud. Disse nye regler fastsætter maksimale koncentrationsgrænser for brugen af ​​CMR-stoffer i tøj og tekstiler og forbyder produkter, der overskrider disse grænser, fra at blive markedsført på EU-markedet, uanset deres oprindelse. Restriktionerne er udarbejdet på grundlag af videnskabelige og tekniske anbefalinger fra Det Europæiske Kemikalieagentur og efter omfattende konsultationer med interessenter. De bliver gældende 24 måneder efter offentliggørelsen af ​​forordningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen udsteder også en forklarende vejledning om begrænsningen, som vil være tilgængelig her efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

tags: , ,

Boligtype: En forsiden, Miljø, EU, Europa-Kommissionen, giftstoffer