Følg os

Miljø

Miljø: Kommissionen foreslår at reducere brugen af ​​plastikposer

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

plastposerDen 4. november vedtog EU-Kommissionen et forslag, der pålægger medlemslandene at reducere deres brug af lette plastikbæreposer. Medlemslandene kan vælge de foranstaltninger, de finder mest hensigtsmæssige, herunder afgifter, nationale reduktionsmål eller et forbud under visse betingelser. Lette plastikposer bruges ofte kun én gang, men kan forblive i miljøet i hundreder af år, ofte som skadelige mikroskopiske partikler, der vides at være farlige for især havlivet.

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde: "Vi tager skridt til at løse et meget alvorligt og meget synligt miljøproblem. Hvert år ender mere end 8 milliarder plastikposer som affald i Europa, hvilket forårsager enorme miljøskader. Nogle medlemslande har allerede opnået store resultater med hensyn til at reducere deres brug af plastikposer. Hvis andre fulgte trop, kunne vi reducere dagens samlede forbrug i EU med så meget som 80 %."

Teknisk set ændrer forslaget Emballageaffaldsdirektivet med to hovedelementer. For det første er medlemsstaterne forpligtet til at vedtage foranstaltninger til at reducere forbruget af plastikbæreposer med en tykkelse under 50 mikron, da disse genbruges sjældnere end tykkere og ofte ender som affald. For det andet kan disse foranstaltninger omfatte brugen af ​​økonomiske instrumenter, såsom afgifter, nationale reduktionsmål og markedsføringsrestriktioner (underlagt reglerne for det indre marked i Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde). De høje reduktionssatser, der er opnået i nogle medlemsstater gennem indførelse af afgifter og andre foranstaltninger, viser, at resultater kan opnås gennem effektiv handling.

Forslaget følger af foranstaltninger truffet af de enkelte medlemsstater og fra opfordringer fra EU's miljøministre om, at Kommissionen vurderer handlingsmulighederne på EU-plan. Det kommer efter omfattende offentlige høringer der fandt bred opbakning til et EU-dækkende initiativ på dette område.

Baggrund

De egenskaber, der gør plastikposer kommercielt succesrige – lav vægt og modstandsdygtighed over for nedbrydning – har også bidraget til deres spredning i miljøet. De undslipper affaldshåndteringsstrømme og akkumuleres i vores miljø, især i form af havaffald. Når de er kasseret, kan plastikbæreposer holde i hundreder af år. Havaffald anerkendes i stigende grad som en stor global udfordring, der udgør en trussel mod marine økosystemer og dyr som fisk og fugle. Der er også beviser, der indikerer stor ophobning af affald i europæiske have.

I 2010 blev der anslået 98.6 milliarder plastikbæreposer på EU-markedet, hvilket svarer til, at hver EU-borger bruger 198 plastikbæreposer om året. Ud af disse næsten 100 milliarder poser er langt de fleste letvægtsposer, som sjældnere genbruges end tykkere. Forbrugstallene varierer meget mellem medlemslandene, med et årligt forbrug pr. indbygger af lette plastikbæreposer på mellem anslået fire poser i Danmark og Finland og 466 poser i Polen, Portugal og Slovakiet.

reklame

For mere information, klik her.

Spørgsmål og svar til forslaget om at reducere forbruget af plastikposer.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending