Følg os

Miljø

Miljø: Hvordan kan vi reducere affald i havet?

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

vacsea-0Havene og oceanerne bliver i stigende grad klodens affaldsplads. Plastaffald udgør 80 % af de enorme affaldspletter i Atlanterhavet og Stillehavet med fatale konsekvenser for talrige havarter. Europa-Kommissionen beder om udtalelser om, hvordan vi bedst kan løse dette problem. Den offentlige høring er åben indtil den 18. december 2013.

Cirka 10 millioner tons affald ender hvert år i verdenshavene og have. Udtrykket "marint affald" dækker over en række materialer, som bevidst er blevet kasseret eller ved et uheld er gået tabt på land eller til søs, og det omfatter materialer, der føres til havet fra land, floder, dræn- og kloaksystemer eller vinden. Det omfatter ofte persistente, fremstillede og forarbejdede faste materialer som plast, glas og metal.

Europa-Kommissionen undersøger mulighederne for at opstille et EU-dækkende overordnet mål for kvantitativ reduktion af havaffald, som krævet i det nyligt vedtagne 7. miljøhandlingsprogram. Havaffaldshøringen efterlyser yderligere input fra borgere og interessenter. Dine synspunkter vil hjælpe med at identificere det passende ambitionsniveau for et sådant mål. Spørgeskemaet indeholder en række tiltag, som forbrugere, detailhandlere, plastindustrien, skibsfarts- og fiskeriindustrien, ngo'er, lokale og nationale myndigheder og EU's politiske beslutningstagere kunne iværksætte for at reducere tilstedeværelsen og virkningen af ​​havaffald. Disse muligheder omfatter at undgå brugen af ​​engangsplastikposer og plastikflasker, bevidstgørelse, oprydningsforanstaltninger og opstilling af reduktionsmål på nationalt eller lokalt niveau. Sig din mening her.

Næste skridt

Høringen er åben indtil den 18. december 2013. På baggrund af resultatet af den aktuelle høring og i forbindelse med en gennemgang af målene i affaldsrammedirektivet, emballagedirektivet og deponeringsdirektivet, sigter Kommissionen mod at udvikle et indledende overordnet reduktionsmål for havet affald. Et sådant mål kunne medtages i en bredere meddelelse om affald, der skal vedtages i 2014. Den offentlige høring vil også undersøge mulighederne for yderligere foranstaltninger, som kan bidrage til en yderligere væsentlig reduktion i fremtiden.

Baggrund

På Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling blev der givet en global forpligtelse til at træffe foranstaltninger for at "opnå betydelige reduktioner af havaffald for at forhindre skade på kyst- og havmiljøet" inden 2025. I EU-sammenhæng er denne forpligtelse yderligere uddybet i det 7. miljøhandlingsprogram, som kræver, at der opstilles et "Union-dækkende overordnet mål for kvantitativ reduktion af havaffald". Kommissionen arbejder nu på at omsætte denne forpligtelse til håndgribelige handlinger.

reklame

Link til konsultationen.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending