Følg os

Miljø

Luftfartsemissioner: Kommissionen foreslår at anvende EU ETS på det europæiske regionale luftrum fra 1 januar 2014

DEL:

Udgivet

on

flyvende-CO2-udledningEuropa-Kommissionen har i dag (16. oktober) foreslået at ændre EU's emissionshandelssystem (EU ETS), så emissioner fra luftfarten dækkes for den del af flyvninger, der finder sted i det europæiske regionale luftrum. Tilpasningen i lovgivningen vil gælde fra 1. januar 2014 og indtil en planlagt global markedsbaseret mekanisme (MBM) bliver gældende for international luftfarts emissioner i 2020, ifølge Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO).

Climate Action Commissioner Connie Hedegaard said: “In the light of the recent progress made at ICAO, not least thanks to Europe’s hard work and determination, the European Commission today has proposed to adjust the EU ETS so that emissions from the aviation sector would be covered for the part of flights that takes place in European regional airspace. The European Union has reduced greenhouse gas emissions considerably, and all the economic sectors are contributing to these efforts. The aviation sector also has to contribute, as aviation emission are increasing fast – doubling since 1990. I am confident that the European Parliament and the Council will move swiftly and approve this proposal without delay. With this proposal, Europe is taking the responsibility to reduce emissions within its own airspace until the global measure begins”

Nøglefunktioner

Nøglefunktionerne i det reviderede ETS-system, der følger af dette forslag, vil være som følger:

  • Alle emissioner fra flyvninger mellem lufthavne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, der dækker de 28 medlemslande plus Norge og Island) vil fortsat være omfattet.
  • Fra 2014 til 2020 vil flyvninger til og fra lande uden for EØS nyde godt af en generel undtagelse for de emissioner, der finder sted uden for EØS-luftrummet. Kun emissioner fra den del af flyvninger, der finder sted inden for EØS-luftrummet, vil være omfattet.
  • For at imødekomme de særlige forhold i udviklingslandene vil flyvninger til og fra tredjelande, som ikke er udviklede lande, og som udleder mindre end 1 % af de globale luftfartsemissioner, nyde godt af en fuld undtagelse.

Næste skridt

Kommissionen ser gerne, at forslaget vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet inden marts 2014 for at skabe klarhed for luftfartøjsoperatører, som ellers skulle afgive kvoter for deres alle emissioner på flyvninger i 2013 til og fra tredjelande senest den 30. april 2014.

Et detaljeret Q&A-dokument kan være findes her.

reklame

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending