Følg os

Landbrug

Miljø: Ny EU-handlingsplan for at beskytte biodiversiteten mod problematiske invasive arter

DEL:

Udgivet

on

image_xlargeEuropa-Kommissionen har i dag foreslået ny lovgivning for at forebygge og håndtere den hastigt voksende trussel fra invasive arter. Der er i øjeblikket mere end 12,000 arter til stede i Europa, som er fremmede for det naturlige miljø. Omkring 15 % af disse er invasive, og de vokser hurtigt i antal.

Forslaget er designet til at reagere på stigende problemer forårsaget af disse invasive fremmede arter, som omfatter:

  1. Et økonomisk problem: Invasive fremmede arter forårsager skader til en værdi af mindst 12 mia. EUR hvert år i Europa på grund af farer for menneskers sundhed (f.eks. den asiatiske gedehams og tigermyg, hvis virkninger kan være dødelige), skader på infrastrukturen (f.eks. japansk knot, der ødelægger bygninger ) og udbyttetab i landbruget (f.eks. coypu, som skader afgrøder);
  2. Et økologisk problem: Invasive fremmede arter kan alvorligt skade økosystemer og forårsage udryddelse af arter, som er nødvendige for at opretholde balancen i vores naturlige miljø. Sorte kirsebær forstyrrer f.eks. skovens økosystemer alvorligt, og grå egern udkonkurrerer røde egern. Efter tab af levesteder er invasive fremmede arter den næststørste årsag til tab af biodiversitet i verden;
  3. Et politisk problem: Mange medlemslande skal allerede bruge betydelige ressourcer på at håndtere dette problem, men deres indsats er ikke effektiv, hvis de håndteres rent nationalt. Kampagnen for udryddelse af kæmpebjørneklo i Belgien vil for eksempel blive undermineret, hvis arten reinvaderer fra Frankrig.

Environment Commissioner Janez Potočnik said: “Combating invasive alien species is a prime example of an area where Europe is better when working together. The legislation we are proposing will help protect biodiversity and is targeted to allow us to focus on the most serious threats. This will help improve the effectiveness of national measures and achieve results in the most cost-effective way. I look forward to working with Member States and the European Parliament to put this legislation in place and step up our efforts to tackle this serious problem right across Europe.”

Forslaget er centreret omkring en liste over invasive fremmede arter af interesse for EU, som vil blive udarbejdet sammen med medlemsstaterne ved hjælp af risikovurderinger og videnskabelig dokumentation. Udvalgte arter vil blive forbudt fra EU, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at importere, købe, bruge, frigive eller sælge dem. Der vil blive truffet særlige foranstaltninger for at håndtere problemer, der opstår for handlende, opdrættere eller kæledyrsejere i overgangsperioden.

Forslaget drejer sig om tre former for indsats:

  1. Forebyggelse: Medlemsstaterne vil organisere kontrol for at forhindre bevidst indførelse af arter, der giver anledning til bekymring. Mange arter kommer dog utilsigtet ind i EU, som en forurening i varer eller fanget i containere. Medlemsstaterne bliver nødt til at træffe foranstaltninger for at opdage sådanne veje og træffe korrigerende foranstaltninger.
  2. Tidlig advarsel og hurtig reaktion: Når medlemslande opdager en art af Unionens bekymring, som er ved at blive etableret, vil de straks tage skridt til at udrydde den.
  3. Forvaltning af etablerede invasive fremmede arter, der giver anledning til bekymring: Hvis arter, der giver anledning til bekymring i Unionen, allerede er vidt udbredt, bliver medlemsstaterne nødt til at indføre foranstaltninger for at minimere den skade, de forårsager.

Forslaget tilskynder til et skift i retning af en harmoniseret og mere forebyggende tilgang, hvilket øger effektiviteten og sænker skadesomkostningerne og omkostningerne ved handling over tid.

Næste trin

reklame

The proposed Regulation will now be examined by the Council and the Parliament. Member states will be fully involved in compiling the list and can propose candidates for listing. The regime will be coupled with an information support mechanism – the European Alien Species Information Network.

Baggrund

Invasioner af fremmede arter i Europa forventes at stige yderligere som følge af den stigende mængde og omfang af handel og rejser, som vil se flere arter transporteret rundt om i verden.

The Regulation on the prevention and management of invasive alien species draws on the EU’s Resource Efficiency Roadmap and the EU Biodiversity Strategy to 2020.

For mere information klik her.

Audiovisuelt materiale kan downloades her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending