Lav en € 1 donation til EU Reporter nu

RSSMiljø

#CovenantofMayors: Stæder i forkant med klimaaktionen

#CovenantofMayors: Stæder i forkant med klimaaktionen

| Februar 20, 2018

Europas borgmestre samles i Europa-Parlamentet i Bruxelles torsdag (22 februar) for at drøfte initiativer til at tackle klimaændringer på lokalt plan. Årets arrangement markerer 10-årsdagen for borgmesteraftalen for klima og energi, et europæisk initiativ, der forbinder mere end 7,700 byer i Europa og ud over [...]

Continue Reading

Vedvarende energi: EU har omkostningseffektivt potentiale til at bruge mere #renewables

Vedvarende energi: EU har omkostningseffektivt potentiale til at bruge mere #renewables

| Februar 19, 2018

I 19 februar lancerer Climate Action and Energy Commissioner Miguel Arias Cañete og generaldirektøren for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) Adnan Amin i Bruxelles en ny rapport om mulighederne for vedvarende energi i EU. Udarbejdet af International Agency for Renewable Energy (IRENA), identificerer rapporten om omkostningseffektive muligheder for vedvarende energi på tværs af alle [...]

Continue Reading

#ClimateChange: Brug af EU-skovene til at kompensere for kulstofemissioner

#ClimateChange: Brug af EU-skovene til at kompensere for kulstofemissioner

| Februar 15, 2018

Skove udgør en vigtig del af EU's økosystem Skove spiller en afgørende rolle for at bevare vores økosystem, for eksempel ved at fange kuldioxid fra atmosfæren, som ellers ville bidrage til den globale opvarmning. EU arbejder på planer om at få alle medlemsstater til at kompensere for emissioner forårsaget af skovrydning. Parlamentet og [...]

Continue Reading

Skæring EU #GreenhouseGasEmissions: Nationale mål for 2030

Skæring EU #GreenhouseGasEmissions: Nationale mål for 2030

| Februar 14, 2018

Forordningen om inddeling af indsats fastsætter nationale mål for reduktion af drivhusgasemissioner for at hjælpe EU med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Paris-aftalen. Hvad er indsatsdeling? For at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer vedtog EU-ledere i oktober 2014 2030's klima- og energistruktur, som indeholder bindende mål for at nedbringe emissionerne i EU med [...]

Continue Reading

Kommissionens rapporter om fremskridt under globale forpligtelser til #SustainableUrbanDevelopment

Kommissionens rapporter om fremskridt under globale forpligtelser til #SustainableUrbanDevelopment

På World Urban Forum i Malaysia den 9 februar noterede Kommissionen sig, hvad der blev opnået under de tre forpligtelser, som EU og dets partnere gav 15 måneder siden. Der er opnået betydelige fremskridt under de tre forpligtelser, da de blev præsenteret på FN's Habitat III-konference i oktober 2016, [...]

Continue Reading

#Climate: MEP'er overgår lov til at skære # CO2Emissions og fond

#Climate: MEP'er overgår lov til at skære # CO2Emissions og fond

En lov til styrkelse af EU-begrænsninger på CO2-emissioner fra industrien, for at begynde at levere på Paris-lovgivningsaftaler, blev vedtaget af Parlamentet tirsdag (6 februar). Den nye lov, der allerede er uformelt aftalt med EU-ministre, vil fremskynde tilbagekaldelsen af ​​emissionsgodtgørelser på EU-markedet for emissionshandelssystem (ETS) "kulstofmarked", [...]

Continue Reading

Europa-Parlamentet til at gennemgå EU's godkendelsesprocedure for #pesticider

Europa-Parlamentet til at gennemgå EU's godkendelsesprocedure for #pesticider

I forlængelse af beslutningen om at forny godkendelsen af ​​glyphosat i ti år har MEP'erne i dag (6 februar) stemt for nedsættelsen af ​​et særligt parlamentarisk udvalg for at revidere EU's godkendelsesprocedure for pesticider. Det særlige udvalgs udkast til mandat forudsætter, at det primære formål er at vurdere [...]

Continue Reading