Følg os

Energi

Parlamentets og Rådets forhandlere er enige om nye regler for at øge energibesparelserne 

DEL:

Udgivet

on

MEP'er og det svenske formandskab for Rådet blev enige om nye energibesparelsesmål for både primært og endeligt energiforbrug i EU, ITRE.

Medlemslandene bør kollektivt sikre en reduktion af energiforbruget på mindst 11.7 % på EU-plan inden 2030 (sammenlignet med prognoserne i 2020-referencescenariet). En robust overvågnings- og håndhævelsesmekanisme vil ledsage dette mål for at sikre, at medlemslandene leverer deres nationale bidrag til dette bindende EU-mål.

MEP'er og Rådets formandskab blev også enige om årlige energibesparelser for medlemslandene på 1.5 % (i gennemsnit) frem til 2030. De årlige energibesparelser vil begynde med 1.3 % i perioden indtil udgangen af ​​2025 og vil gradvist nå 1.9 % i sidste periode frem til udgangen af ​​2030.

Målene bør nås gennem foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan i forskellige sektorer - f.eks. offentlig administration, bygninger, virksomheder, datacentre osv. MEP'erne insisterede på, at ordningen især skulle dække den offentlige sektor, som vil skulle reducere sit endelige energiforbrug med 1.9 % hvert år. Medlemsstaterne bør også sikre, at mindst 3 % af de offentlige bygninger hvert år renoveres til næsten-nul-energibygninger eller nul-emissionsbygninger. Aftalen stiller også nye krav til effektive fjernvarmesystemer.

Ordfører Niels Fuglsang (S&D, DK) sagde: "Jeg er meget glad for, at det lykkedes os at skubbe medlemslandene mod langt mere ambitiøse energieffektivitetsmål. Det er af største vigtighed, at vi ikke længere vil være afhængige af russisk energi i fremtiden, samtidig med at vi opnår vores klima. mål. I dag var en stor sejr. En aftale er ikke kun god for vores klima, men dårlig for Putin."

"For første gang nogensinde har vi et mål for energiforbrug, som medlemslandene er forpligtet til at leve op til", tilføjede han.

Næste skridt

reklame

Den foreløbige aftale skal nu godkendes af både Parlamentet og Rådet.

Baggrund

Den 14. juli 2021 vedtog Europa-Kommissionen "Fit for 55"-pakken, der tilpasser eksisterende klima- og energilovgivning til at opfylde det nye EU-mål om en minimumsreduktion på 55 % i drivhusgasemissioner (GHG) inden 2030. Et element i pakken er revisionen af ​​direktivet om vedvarende energi (RED II), som vil hjælpe EU med at nå det nye mål på 55 % drivhusgas. I henhold til den nuværende RED II er EU forpligtet til at sikre, at mindst 32 % af dets energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder inden 2030.

"Fit for 55"-pakken inkluderer også omarbejdningen af ​​energieffektivitetsdirektivet (EED), der tilpasser dets bestemmelser til det nye 55 % drivhusgasmål. EED angiver i øjeblikket niveauet for energibesparelser, som EU skal foretage for at opfylde det aftalte mål om 32.5 % energieffektivitetsforbedringer inden 2030.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending