Følg os

Energi

EU Sustainable Energy Week 2014

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

windmills_and_workers_435960Hvad er EU's bæredygtige energiuge (EUSEW)?

Nu i sin niende udgave, den EU Sustainable Energy Week (EUSEW) - 23 til 27 juni 2014 - er den førende begivenhed for offentlige myndigheder, energibureauer, private virksomheder, ngo'er og brancheforeninger, der beskæftiger sig med at hjælpe med at mødes EU's energi- og klimamål. Det har aktiviteter dedikeret til energieffektivitet og vedvarende energiløsninger i Europa og rundt om i verden.

EUSEW blev først lanceret af Europa-Kommissionen i 2006, med støtte fra Forvaltningsorganet for små og mellemstore virksomheder (EASME).

reklame

Hvad er EUSEW's mål?

EUSEW hjælper med at fremme EU's energi- og klimamål, og det fungerer som en vigtig platform for udveksling af information og bedste praksis blandt deltagende eksperter inden for bæredygtig energi. EUSEW giver mulighed for at diskutere EU's dagsorden for bæredygtig energi med interessenter og offentligheden.

Hvor stor er EUSEW og hvem er involveret?

reklame

Over 1,000 organisationer og 10,000 individer er aktive under EUSEW. Disse omfatter ikke kun virksomheder og offentlige myndigheder, men også foreninger og skoler samt nationale, regionale og lokale aktører med egne energidage.

Hvad er der i programmet for EUSEW 2014?

EUSEW 2014 består af a Højtstående politikkonference (HLPC), som finder sted i Bruxelles fra 24 til 26 juni, og af mere end 900-arrangementer med omkring 100,000-deltagere i hele EU og i mange lande verden over, herunder Albanien, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Makedonien, Moldova, Norge, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, USA og Filippinerne. I selve Bruxelles vil der være nogle 130 EUSEW begivenheder.

Højtstående politikkonference består af 32-sessioner, der finder sted i Charlemagne Commission-bygningen og dedikeret til bæredygtig energi. En del af denne session organiseres direkte af Kommissionen, men den største del er organiseret af interessenter udvalgt via en indkaldelse af interesse. Alle disse sessioner er åbne for offentligheden efter en forudregistrering online (nu lukket). Registrering på stedet åbnes kl. 24 juni kl. 8.00 kl

Den 25. juni er konferencen vært for et sidebegivenhed med vindere og kortlistede projekter under Sustainable Energy Europe Awards (SEE) 'og' ManagEnergy Award '2014. Registreringen til prisoverrækkelsen er stadig åben.

Den lokale Energidage der finder sted over hele Europa, varer indtil udgangen af ​​måneden.

Hvad er Sustainable Energy Europe Awards (SEE) 'og' ManagEnergy Award '?

'Sustainable Energy Europe Awards (SEE)' og 'ManagEnergy Award' anerkender fremragende projekter inden for energieffektivitet, vedvarende energi og ren transport.

'Sustainable Energy Europe Awards (SEE)' ære projekter i fem forskellige kategorier efter forskellige politikområder:

 1. Bevidstgørelse (kommunikere);

 2. uddannelsesprogrammer (læring);

 3. bygninger (levende);

 4. energibesparelser (forbrugende) og

 5. ren mobilitet (rejser).

Ud af 342 ansøgninger indsendt til SEE Awards - den højeste deltagelsesrate nogensinde - 25 projekter er blevet oplistet på tværs af de fem kategorier.

Desuden ManagEnergy Award anerkender regionale og lokale myndigheder, der har spillet en nøglerolle i at hjælpe med at nå Europas 2020-klima- og energimål. Årets pris vil fokusere på de myndigheder og energibureauer, der taler brændselsfattigdom, og / eller gennemførelse vedvarende energi-projekter or innovative finansieringsordninger til bæredygtige energiforanstaltninger. Fem projekter er også blevet oplistet til ManagEnergy Award.

Vinderne vil blive annonceret ved prisoverrækkelsen 2014, vært af hr. Günther H. Oettinger, EU-kommissær for energi, i Charlemagne-bygningen på Tonsdag 24 juni (18-19h).

Hvad er energidagen?

Energidage er ikke-for-profit arrangementer, løber igennem hele juni måned, hvilket fremme energieffektivitet eller vedvarende energi på en interaktiv måde. De kan være enhver form for aktivitet, herunder præsentationer, workshops, udstillinger, koncerter eller displays organiseret af offentlige eller private organer.

Energidage afholdes i Bruxelles, i hele EU og i hele verden.

Hvorfor er fremme af energieffektivitet og vedvarende energi vigtigt for EU?

Energieffektivitet og vedvarende energi er nøglen i EU's strategi for at imødegå de store energiudfordringer, som Europa står over for i dag, for at hjælpe EU med at opfylde sine energi- og klimamål og sikre energiforsyningssikkerheden. De hjælper med at tackle klimaændringer og bane vej mod a sikker og konkurrencedygtig decarboniseret økonomi.

Bæredygtig energi er også kernen i EU's Europa 2020 Strategi for smart, bæredygtig og inklusiv vækst, hvor energieffektivitet og vedvarende energikilder ses som en betydelig beskæftigelsesgenerator og generelt økonomisk velstand.

EUSEW har til formål at demonstrere nødvendigheden og fordelene ved at bruge energi intelligent til EU-borgere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder om, hvordan de begge kan bidrage til og drage fordel af energieffektive løsninger.

Hvad er EU's energi- og klimamål?

De europæiske ledere har sat ambitiøse energi- og klimamål for 2020. Kendt som 20-20-20 mål, De omfatter:

 1. En reduktion i EU's drivhusgasemissioner på 20% under 1990-niveauer

 2. Et EU-dækkende bindende mål for vedvarende energi af 20% af EU's energiforbrug

 3. En 20% reduktion i primærenergiforbruget

For periode op til 2030, har Europa-Kommissionen også foreslået yderligere klima- og energimål, der omfatter:

 1. Et nyt mål for reduktion af drivhusgasemissioner af 40% under 1990-niveauer

 2. Et nyt mål for vedvarende energi på mindst 27% af EU's energiforbrug

 3. En fortsat rolle for energieffektivitet i EU's energistrategi, hvis specifikationer stadig skal afgøres.

EUSEW 2014 medier fremhæver i Bruxelles

Günther Oettinger, EU commissioner for energi, vil deltage i følgende arrangementer:

 1. Energieffektivitetspolitik - En politik for forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed(Tirsdag, 24 juni 15h, Charlemagne-bygningen, Rue de la Loi 170, Værelse Alcide de Gasperi). Energieffektivitet er fortsat en hjørnesten i EU's bestræbelser på at fremme vækst, øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen, sikre energisikkerhed og opnå et bæredygtigt energisystem for Den Europæiske Union. I sin tale vil kommissæren fokusere på udviklingen af ​​fremtidige energieffektivitetspolitikker i lyset af meddelelsen fra 2030, gennemgangen af ​​energieffektivitetsdirektivet (EED) og den seneste udvikling i diskussionen om energisikkerhed.

 2. Vejen frem for europæisk energieffektiv produktpolitik(Tirsdag, 24 juni 16h45, Charlemagne-bygningen, Rue de la Loi 170, Room Alcide de Gasperi). I sin tale vil kommissæren fokusere på Den Europæiske Unions politikker for energieffektive produkters bidrag til 2020-målene for energieffektivitet og reduktion af drivhusgasser. Emner, der skal diskuteres, inkluderer den igangværende gennemgang af direktiverne om miljøvenligt design og energimærkning, etiketvægt, markedsovervågning og internationalt samarbejde.

 3. Sustainable Energy Europe Awards & ManagEnergy Award Ceremony (Tonsdag, 24 juni, 18h, Charlemagne bygning, Rue de la Loi 170, Room Alcide de Gasperi). Medlemmerne af kommissæren og juryen, der er formand for Maria Da Graça Carvalho, Europarådets hovedrådgiver, vil tildele seks priser: fem til vinderne af Sustainable Energy Europe Awards og en til vinderen af ​​ManagEnergy Award.

Hjemmeside
Twitter @euenergyweek
Hashtag #EUSEW14

El sammenkobling

Kommissionen godkender græske foranstaltninger for at øge adgangen til elektricitet for PPC's konkurrenter

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's kartelregler truffet juridisk bindende foranstaltninger, som Grækenland har foreslået for at give konkurrenterne i Public Power Corporation (PPC), den græske statsejede el-ejer, mulighed for at købe mere elektricitet på længere sigt. Grækenland fremsatte disse foranstaltninger for at fjerne den forvrængning, der blev skabt af PPC's eksklusive adgang til brunkulsfyret produktion, som Kommissionen og EU-domstole havde fundet for at skabe en ulighed i muligheder på græske elmarkeder. De foreslåede retsmidler bortfalder, når eksisterende brunkulsfabrikker holder op med at fungere kommercielt (hvilket i øjeblikket forventes inden 2023) eller senest 31. december 2024.

I sin afgørelse fra marts 2008fandt Kommissionen, at Grækenland havde overtrådt konkurrencereglerne ved at give PPC privilegerede adgangsrettigheder til brunkul. Kommissionen opfordrede Grækenland til at foreslå foranstaltninger til at korrigere de konkurrencebegrænsende virkninger af denne overtrædelse. På grund af appeller til både Retten og EU -Domstolen og vanskeligheder med at gennemføre en tidligere indsendelse af retsmidler er sådanne korrigerende foranstaltninger endnu ikke blevet gennemført. Den 1. september 2021 forelagde Grækenland en ændret version af retsmidlerne.

Kommissionen har konkluderet, at de foreslåede foranstaltninger fuldt ud adresserer den overtrædelse, som Kommissionen identificerede i sin afgørelse fra 2008 i lyset af den græske plan om at nedlægge al eksisterende brunkulsfyret produktion inden 2023 i overensstemmelse med Grækenlands og EU's miljømål. Koncerndirektør Margrethe Vestager, der har ansvaret for konkurrencepolitikken, sagde: ”Beslutningen og de foranstaltninger, Grækenland har foreslået, vil gøre det muligt for PPC's konkurrenter at sikre sig bedre mod prisudsving, hvilket er et vigtigt element for dem til at konkurrere på markedet for detailhandel og elektricitet tilbyde stabile priser til forbrugerne. Foranstaltningerne arbejder hånd i hånd med den græske plan om at nedlægge dets stærkt forurenende brunkulsfyrede kraftværker ved at afskrække brugen af ​​disse anlæg, helt i overensstemmelse med den europæiske grønne aftale og EU's klimamål. ”

reklame

En fuld pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame
Læs

Biobrændstoffer

Kommissionen godkender et års forlængelse af skattefritagelse for biobrændstoffer i Sverige

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt forlængelse af skattefritagelsesforanstaltningen for biobrændstoffer i Sverige. Sverige har fritaget flydende biobrændstoffer fra energi og CO₂ -beskatning siden 2002. Foranstaltningen er allerede blevet forlænget flere gange, sidste gang i oktober 2020 (SA.55695). Ved dagens beslutning godkender Kommissionen en yderligere forlængelse af skattefritagelsen med et år (fra 1. januar til 31. december 2022). Formålet med afgiftsfritagelsesforanstaltningen er at øge brugen af ​​biobrændstoffer og reducere brugen af ​​fossile brændstoffer i transport. Kommissionen vurderede foranstaltningen under EU's statsstøtteregler, især Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi.

Kommissionen fandt, at skattefritagelserne er nødvendige og hensigtsmæssige for at stimulere produktionen og forbruget af indenlandske og importerede biobrændstoffer uden at urimeligt fordreje konkurrencen på det indre marked. Desuden vil ordningen bidrage til indsatsen fra både Sverige og EU som helhed for at nå Parisaftalen og bevæge sig mod 2030 -målene for vedvarende energi og CO₂. Støtten til fødevarebaserede biobrændstoffer bør forblive begrænset i overensstemmelse med de tærskler, der er fastsat af revideret direktivet om vedvarende energi. Desuden kan fritagelsen kun gives, når operatører viser overholdelse af bæredygtighedskriterier, som vil blive gennemført af Sverige som krævet i det reviderede direktiv om vedvarende energi. På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at foranstaltningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger vil være tilgængelige på Kommissionens konkurrence hjemmeside, i State Aid Register under sagenummeret SA.63198.

reklame

Læs

Energi

Biden administration sigter mod at reducere omkostninger til sol-, vindprojekter på offentlig grund

Udgivet

on

By

Solpaneler ses ved Desert Stateline -projektet nær Nipton, Californien, USA 16. august 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Solpaneler ses ved Desert Stateline -projektet nær Nipton, Californien, USA 16. august 2021. Billede taget 16. august 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Biden -administrationen planlægger at gøre føderale lande billigere at få adgang til for solenergi og vindkraftudviklere, efter at renkraftindustrien argumenterede i et lobbyarbejde i år, at lejepriser og gebyrer er for høje til at trække investeringer og kan torpedoere præsidentens dagsorden for klimaændringer, skriver Nichola Brudgom og Valerie Volcovici.

Washingtons beslutning om at revidere den føderale landpolitik for vedvarende energiprojekter er en del af en bredere indsats fra præsident Joe Bidens regering for at bekæmpe den globale opvarmning ved at fremme ren energiudvikling og afskrække boringer og kulminedrift.

"Vi erkender, at verden har ændret sig siden sidste gang, vi kiggede på dette, og opdateringer skal foretages," sagde Janea Scott, seniorrådgiver for det amerikanske indenrigsministeriums assisterende sekretær for jord og mineraler, til Reuters.

reklame

Hun sagde, at administrationen studerer flere reformer for at gøre føderale lande lettere for sol- og vindselskaber at udvikle, men gav ikke detaljer.

Skubbet til lettere adgang til store føderale lande understreger også vedvarende energiindustriens grådige behov for nyt areal: Biden har et mål om at afkarbonisere elsektoren inden 2035, et mål, der ville kræve et område større end Holland for solindustrien alene, ifølge forskningsfirmaet Rystad Energy.

Der er tale om en lejepris og gebyrordning for føderale sol- og vindlejekontrakter designet til at holde priserne på linje med værdier i nærheden af ​​landbrugsjord.

reklame

Under denne politik, implementeret af præsident Barack Obamas administration i 2016, betaler nogle store solprojekter $ 971 pr. Acre om året i husleje sammen med over $ 2,000 årligt pr. Megawatt strømkapacitet.

For et nytteværdi-projekt, der dækker 3,000 hektar og producerer 250 megawatt strøm, er det en fane på cirka 3.5 millioner dollars hvert år.

Leje af vindprojekter er generelt lavere, men kapacitetsgebyret er højere på $ 3,800, ifølge en føderal gebyrplan.

Industrien inden for vedvarende energi hævder, at de afgifter, der er pålagt af indenrigsministeriet, ikke er synkroniserede med private jordlejer, som kan være under $ 100 pr. Acre, og at der ikke følger gebyrer for produceret strøm.

De er også højere end føderale huslejer til olie- og gasboreleasingkontrakter, der løber til $ 1.50 eller $ 2 om året pr. Acre, inden de erstattes af en 12.5% produktions royalty, når olie begynder at flyde.

"Indtil disse alt for byrdefulde omkostninger er løst, vil vores nation sandsynligvis gå glip af at leve op til sit potentiale til at implementere hjemmelavede projekter for ren energi på vores offentlige arealer - og de job og økonomiske udvikling, der følger med det," sagde Gene Grace, generalrådgiver for ren energi -handelsgruppen American Clean Power Association.

Industrien for vedvarende energi har historisk set været afhængig af privat areal til store projekter. Men store dele af ubrudt privat jord bliver knappe, hvilket gør føderale lande blandt de bedste muligheder for fremtidig ekspansion.

Indtil nu har indenrigsministeriet tilladt mindre end 10 GW sol- og vindkraft på sine mere end 245 millioner hektar føderale lande, en tredjedel af hvad de to industrier forventede at installere landsdækkende bare i år, ifølge Energy Information Administration .

Solindustrien begyndte at lobbye om spørgsmålet i april, da Large Scale Solar Association, en koalition af nogle af landets største soludviklere - herunder NextEra Energy, Southern Company og EDF Renewables - indgav et andragende til Interiors Bureau of Land Management, der bad om lavere husleje på nytteværdiprojekter i landets blærende ørkener.

En talsmand for gruppen sagde, at industrien i første omgang fokuserede på Californien, fordi det er hjemsted for nogle af de mest lovende solarealer, og fordi jord omkring større byområder som Los Angeles havde oppustede vurderinger for hele amter, selv på ørkenareal, der ikke er egnet til landbrug.

Embedsmænd ved NextEra (NEE.N), Sydlige (SØN), og EDF kommenterede ikke, når de blev kontaktet af Reuters.

I juni sænkede Præsidiet huslejen i tre amter i Californien. Men solrepræsentanter kaldte foranstaltningen utilstrækkelig og argumenterede for, at rabatterne var for små, og at gebyret for megawattkapacitet forblev på plads.

Advokater for både solvirksomhederne og BLM har diskuteret spørgsmålet i telefonopkald siden, og der er planlagt yderligere samtaler til september, ifølge Peter Weiner, advokaten, der repræsenterer solkoncernen.

"Vi ved, at de nye folk på BLM har haft meget på tallerkenerne," sagde Weiner. "Vi værdsætter virkelig deres overvejelse."

Læs
reklame
reklame
reklame

trending