Følg os

Uddannelse

Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport Council (20-21 maj)

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

RådetHvad kan man gøre for at gøre læreryrket mere attraktivt? Hvilken by bliver officielt udpeget som europæisk kulturhovedstad i 2018? Hvordan kan EU tilskynde til iværksætterånd blandt unge? Hvad er EU's prioriteter for sport? Disse og mange flere emner vil blive diskuteret på Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport på 20-21 maj.

Tale foran mødet sagde uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdomskommissær Androulla Vassiliou: "Dette rådsmøde vil fokusere på vores lærers vitale roller, vigtigheden af ​​ungdomsentreprenørskab og vores fremtidige arbejdsplan for unge. Som altid er vores mål er at hjælpe vores unge med at gøre det bedre - det være sig bedre i skolen eller bedre på jobmarkedet. "

Uddannelse og træning

reklame

På 20 maj forventes undervisningsministre at vedtage konklusioner om læreruddannelse som led i bredere bestræbelser på at øge læreruddannelsens attraktivitet og ydeevne. Konklusionerne fremhæver betydningen af ​​indledende læreruddannelse (ITE) og behovet for for det første at definere hvilke kvalifikationer og kompetencer lærere kræver, og for det andet at opfordre universiteter til at arbejde tættere sammen med skoler, lærerpædagoger og virksomheder for at sikre deres programmer udstyre lærere med disse færdigheder.

Ministrene skal også vedtage konklusioner om kvalitetssikring inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, der understreger betydningen af ​​løbende at forbedre kvaliteten af ​​uddannelse og erhvervsuddannelse. Disse konklusioner bygger videre på seneste rapporter offentliggjort af Europa-Kommissionen (28 januar 2014) understreger, at der er behov for yderligere reformer for at sikre, at undervisningen er mere i overensstemmelse med arbejdsmarkedsrealiteter og samfundsmæssige behov.

Rådet vil også vedtage konklusioner om flersprogethed og udvikling af sprogkompetencer. De vil bekræfte vigtigheden af ​​at vurdere sprogkompetencer på EU-plan og opfordre medlemsstaterne til at støtte mere effektiv undervisning og sprogindlæring. Fremskridt på dette område er særlig vigtigt på et tidspunkt, hvor ungdomsarbejdsløshed og krisens virkninger betyder, at det er mere nødvendigt end nogensinde at udstyre unge med de færdigheder, der er nødvendige for grænseoverskridende læring og mobilitet til arbejde.

reklame

Endelig drøfter ministrene mulighederne og udfordringerne ved grænseoverskridende videregående uddannelse og behovet for at sikre, at kvaliteten af ​​programmer og kurser er lig med den, der tilbydes i de nationale institutioner.

Ungdom

Rådets møde vil fokusere på, hvordan man skal fremme iværksætterånd blandt unge og fremme iværksætterindstillinger i en tid, hvor job er knappe.

Ministrene forventes også at vedtage en beslutning, der vil afslutte den nuværende cyklus af den 'strukturerede dialog' med ungdomsrepræsentanter om social integration og foreslå et nyt sæt for den fremtidige dialog. Det vil også bekræfte 'bemyndigelse af unge' som den tematiske prioritet for det næste 'trioformandskab' (startende i juli, Italien, Letland og Luxembourg vil være formand for Rådet i seks måneder hver).

Rådet skal også vedtage en arbejdsplan for ungdommen for at forbedre gennemførelsen af ​​EU's ungdomsstrategi (som løber indtil 2018) og for bedre at tilpasse målene på dette område med målene for Europa 2020-job og vækststrategi. Det vil især omhandle, hvordan ikke-formel læring kan støtte de unge, der er ramt af krisen, og undersøge, hvordan man kan forbedre tværsektorielt samarbejde på tværs af politikker, der er relevante for ungdommen. Det vil også se på at give unge til opgave gennem adgang til rettigheder, deltagelse og statsborgerskab.

Medarbejder kultur

På 21 maj bliver Leeuwarden i Holland officielt udpeget som en Europæisk Kulturhovedstad 2018. Valletta (Malta), den anden europæiske kulturhovedstad 2018, blev udpeget i maj sidste år.

Ministrene forventes at vedtage de praktiske ordninger for Rådet om at udnævne tre medlemmer af udvælgelses- og overvågningspanelet for de europæiske kulturhovedstæder til 2020-2033.

Kulturministre forventes også at godkende konklusioner, der fremhæver den kulturelle arvs strategiske rolle og opfordrede medlemsstater til at træffe foranstaltninger for at sikre en bæredygtig forvaltning. Ministrene vil drøfte de politiske udfordringer, der skal behandles i næste råds arbejdsplan for kultur.

Sport

Også mødet den 21. maj forventes sportsministre at vedtage en beslutning om den nye EU-arbejdsplan for sport (2014-2017). Dette inkluderer foranstaltninger til styrkelse af samarbejdet på EU-plan, især i forbindelse med bekæmpelse af doping og match fixing, og for at forbedre god regeringsførelse, sundhed, økonomisk værdi, kvalifikationer, kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed. Arbejdsplanen er baseret på kommissær Vassilious indberette på den første arbejdsplan for sport (2011-2014), som blev offentliggjort i januar 2014.

Ministrene vil også vedtage konklusioner om ligestilling mellem kønnene i sport og drøfte den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed ved at organisere og afholde større sportsbegivenheder.

Følg Androulla Vassiliou på internet side og på kvidre VassiliouEU

Uddannelse

Erklæring fra kommissær for krisestyring Janez Lenarčič om den internationale dag for at beskytte uddannelse mod angreb

Udgivet

on

I anledning af den internationale dag til beskyttelse af uddannelse mod angreb (9. september) bekræfter EU igen sit engagement i at fremme og beskytte ethvert barns ret til at vokse i et sikkert miljø, få adgang til kvalitetsundervisning og opbygge et bedre og mere fredelig fremtid, siger Janez Lenarčič (billedet).

Angreb på skoler, elever og lærere har en ødelæggende indvirkning på adgang til uddannelse, uddannelsessystemer og på samfundsudvikling. Desværre stiger deres forekomst i en alarmerende hastighed. Dette er alt for klart af den seneste udvikling i Afghanistan og kriserne i Etiopien, Tchad, Afrikas Sahel -region, i Syrien, Yemen eller Myanmar, blandt mange andre. Den globale koalition til beskyttelse af uddannelse mod angreb har identificeret mere end 2,400 angreb på uddannelsesfaciliteter, studerende og pædagoger i 2020, en stigning på 33 procent siden 2019.

Angreb på uddannelse udgør også overtrædelser af international humanitær lov, regelsættet, der søger at begrænse virkningerne af væbnet konflikt. Sådanne overtrædelser formerer sig, mens deres gerningsmænd sjældent stilles til ansvar. I denne opfattelse sætter vi konsekvens af international humanitær lovgivning konsekvent i centrum for EU's eksterne indsats. Som en af ​​de største humanitære donorer vil EU derfor fortsat fremme og gå ind for global respekt for international humanitær lov, både af stater og ikke-statslige væbnede grupper under en væbnet konflikt.

reklame

Ud over ødelæggelse af faciliteter resulterer angreb på uddannelse i langvarig suspension af læring og undervisning, øger risikoen for skolefald, fører til tvangsarbejde og rekruttering af væbnede grupper og styrker. Skolelukninger forstærker eksponeringen for alle former for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold eller tidligt og tvangsægteskab, hvis niveauer er steget drastisk under COVID-19-pandemien.

COVID-19-pandemien afslørede og forværrede uddannelsens sårbarhed på verdensplan. Nu, mere end nogensinde, er vi nødt til at minimere afbrydelser til uddannelsesforstyrrelser og sikre, at børn kan lære i sikkerhed og beskyttelse.

Uddannelsessikkerhed, herunder yderligere engagement i Safe Schools -erklæringen, er en integreret del af vores bestræbelser på at beskytte og fremme retten til uddannelse for hver pige og dreng.

reklame

At reagere på og forhindre angreb på skoler, støtte beskyttende aspekter af uddannelse og beskytte elever og lærere kræver en koordineret og tværsektoriel tilgang.

Gennem EU-finansierede projekter inden for uddannelse i nødsituationer hjælper vi med at reducere og afbøde de risici, der er forbundet med væbnet konflikt.

EU er fortsat på forkant med at støtte uddannelse i nødsituationer og afsætter 10% af sit humanitære bistandsbudget til at støtte adgang, kvalitet og beskyttelse af uddannelse.

Mere information

Faktablad - Uddannelse i nødsituationer

Læs

Uddannelse

Europa -Kommissionens rapport om voksenuddannelse i Europa

Udgivet

on

Europa-Kommissionens Eurydice netværk har udgivet en rapport om 'Voksenuddannelse og uddannelse i Europa: Opbygning af inkluderende veje til færdigheder og kvalifikationer'. Rapporten undersøger de nuværende tilgange til fremme af livslang læring, med særlig fokus på politikker og foranstaltninger, der understøtter adgang for voksne med lave færdigheder og kvalifikationer til læringsmuligheder. Det ser på 42 uddannelses- og uddannelsessystemer i 37 europæiske lande.

Kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom Mariya Gabriel sagde: “Denne pandemi har vist, at mange voksne ikke har tilstrækkelige grundlæggende færdigheder. Især har det afsløret den store digitale kløft blandt den voksne befolkning. Det er vigtigt at skabe systematiske læringsmuligheder, der gør det muligt for mennesker at forbedre deres grundlæggende færdigheder på ethvert stadie af livet. Vi er også nødt til at tage fat på fragmenteringen af ​​voksenlæringssektoren, så voksne kan foretage enkle overgange mellem forskellige typer og former for uddannelse. ”

Kommissær for job og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, sagde: ”For at tilpasse os til en hurtigt foranderlig arbejdsverden skal vi fokusere vores opmærksomhed og ressourcer på livslang læring. I 2030 ønsker vi, at mindst 60% af voksne i EU skal deltage i uddannelse hvert år. EU -ledere hilste denne ambition velkommen, og deres nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner omfatter store investeringer i opkvalificering og genkvalificering af voksne. Sammen med arbejdsmarkedets parter og alle interessenter er vi nødt til at sikre adgang til læringsmuligheder især for mennesker, der vil have størst fordel af opkvalificering og omskoling. Dette aspekt er centralt for Upskilling Pathways -initiativet, som er særlig opmærksom på de mest sårbare. ”

reklame

Ud over at undersøge, hvordan voksenuddannelses- og uddannelsesinitiativer koordineres på nationalt plan, præsenterer denne rapport også en unik kortlægning af offentligt finansierede og medfinansierede voksenuddannelses- og uddannelsesprogrammer og de eksisterende vejlednings- og støtteforanstaltninger til de mindst kvalificerede. Det Eurydice-netværk består af nationale enheder i europæiske lande, og er koordineret af Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur.

reklame
Læs

Uddannelse

GSOM SPbU og Kozminski University underskrev en aftale om deres første dobbeltuddannelse

Udgivet

on

Graduate School of Management, St. Petersburg University (GSOM SPbU) og Kozminski University (KU) lancerer deres første fælles dobbeltuddannelse i Corporate Finance and Accounting. Det nye dobbeltuddannelsesprogram vil omfatte kvalificerede studerende fra Master in Corporate Finance (MCF) -programmet på GSOM og studerende på Master i Finance and Accounting på KU. Udvælgelsen af ​​studerende til det nye dobbeltuddannelsesprogram begynder i efterårssemesteret 2021, studierne starter i studieåret 2022/2023.

Som en del af en ny aftale vil de studerende tilbringe deres tre og fire semestre på værtsinstitutioner, og kandidater, der med succes gennemfører alle programkrav i GSOM og KU, får kandidateksamener fra begge institutioner.

"Fremtiden tilhører partnerskaber, alliancer og samarbejder: den hjælper med at se på mål fra forskellige vinkler, hurtigt reagere på ændringer og skabe relevante og efterspurgte produkter. I det nye studieår lancerer vi sammen med Kozminski University et dobbeltuddannelsesprogram inden for Master in Corporate Finance-programmet: vi vil udveksle erfaringer, sammenligne vores mål og resultater og give studerende fra begge sider omfattende viden, der kan anvendes overalt i verden. Kozminski University og GSOM SPbU er mangeårige akademiske partnere, vores forholdet er blevet testet gennem årene og snesevis af udvekslingsstuderende. Jeg er overbevist om, at det nye niveau af samarbejde vil bringe handelsskoler tættere sammen og gøre vores kandidatuddannelser mere interessante og praksisorienterede, "siger Konstantin Krotov, administrerende direktør for GSOM SPbU.

reklame

Siden 2013 har GSOM SPbU bachelor- og kandidatstuderende deltaget i udvekslingsprogrammer og fakultet og personale på Business School - i akademiske udvekslingsprogrammer med Kozminski University.

"Tæt samarbejde med det ældste universitet i Rusland-Sankt Petersborg Universitet og GSOM SPbU blev for nylig kronet med en dobbelt grad på Master in Finance and Accounting-programmet. Det er et naturligt skridt i at intensivere vores topstuderendes udvekslingsmuligheder ved at give dem adgang til et af de største markeder. Således fortsætter KU med at styrke sin position som en global bro for forretningsmuligheder og interkulturel forståelse, "siger Franjo Mlinaric, ph.d., leder af Master in Finance & Accounting Program ved KU.

Fra 2022 vil fire MCF -studerende kunne fortsætte deres studier inden for Master in Finance and Accounting -programmet på en af ​​de førende handelshøjskoler i Polen. Kozminski University har tredobbelt krone akkreditering samt ACCA og CFA akkrediteringer. Kozminski Universitets økonomi- og regnskabsprogram er rangeret som 21. position i Financial Times (FT) rangerer blandt verdens 55 bedste kandidatuddannelser i virksomhedsfinansiering.

reklame

Master i Corporate Finance -programmet på GSOM SPbU er også ACCA -akkrediteret. GSOM SPbU har været rangeret blandt verdens førende programmer og handelshøjskoler i mange år i træk ifølge den internationale erhvervsavis Financial Times. I 2020 rangerede GSOM SPbU 41. i Financial Times Masters in Management ranking og 51. i Financial Times European Business School ranking. GSOM SPbU Executive MBA -programmet kom for første gang til de 100 bedste verdensprogrammer og tog 93. position i Financial Times Executive MBA Ranking 2020.

GSOM SPbU er en førende russisk handelsskole. Det blev etableret i 1993 ved Sankt Petersborg Universitet, som er et af de ældste klassiske universiteter og det største center for videnskab, uddannelse og kultur i Rusland. I dag er GSOM SPbU den eneste russiske Business School, der er inkluderet i top-100 bedste europæiske skoler i Financial Times-rangeringen og har to prestigefyldte internationale akkrediteringer: AMBA og EQUIS. GSOM Advisory Board omfatter ledere fra erhvervslivet, regeringen og det internationale akademiske samfund.

Kozminski Universitet blev grundlagt i 1993. Det er en af ​​de ældste ikke-offentlige videregående uddannelsesinstitutioner i Polen. Bachelor-, kandidat- og ph.d. -studerende og deltagerne på postgraduate- og MBA -programmer, der studerer på KU, udgør en befolkning på 9,000. Befolkningen af ​​KU -kandidater er i øjeblikket over 60,000. Kozminski University er en erhvervsorienteret videregående uddannelsesinstitution, der tilbyder en bred vifte af uddannelsesprogrammer med fuld akademiske rettigheder og anses for at være den bedste handelsskole i Central- og Østeuropa i henhold til Financial Times placering. I 2021 blev Kozminski University rangeret 21. i Global Masters in Finance Ranking udgivet af Financial Times. Det er det eneste universitet rangeret fra Polen og Central- og Østeuropa.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending