Følg os

Uddannelse

Finland, Grækenland og Spanien vinder Erasmus priser for at investere i udveksling af personale og undervisning kvalitet

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Erasmus-MundusTre videregående uddannelsesinstitutioner, der modtager støtte gennem Erasmus-programmet, udpeges i dag (21. november) som vindere af de europæiske Erasmus Awards 2013. Vinderen af ​​guldprisen er JAMK University of Applied Sciences i Jyväskylä, Finland, hvor 70% af personalet deltager i Erasmus-træning i udlandet hvert år. Universitetet betragter udveksling af medarbejdere som nøglen til dets bestræbelser på at forbedre undervisning og læringskvalitet. Det teknologiske uddannelsesinstitut på Kreta, Grækenland og Universitat Politècnica i Valencia, Spanien, modtager også priser (se nedenfor). Erasmus Awards uddeles i Tour & Taxis udstillingscenter i Bruxelles i aften.

Uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdomskommissær Androulla Vassiliou sagde: "Kvalitetsundervisning er afgørende, hvis vi skal producere de kreative og tilpasningsdygtige kandidater, vi har brug for. Jeg lykønsker de vindende institutioner for at demonstrere værdien af ​​Erasmus undervisnings- og uddannelsesmuligheder i udlandet. Erfaringerne opnået af universitetsansatte, der arbejder i et andet internationalt miljø, er en enorm fordel for studerende i både værts- og afsendende institution. "

De tre vindende institutioner, der er involveret i partnerskaber i flere europæiske lande, er "fremragende eksempler på, hvad der kan opnås ved at bruge personalets mobilitet strategisk til støtte og løbende forbedring af undervisning og læringskvalitet", tilføjede kommissæren.

reklame

Europa-Kommissionen opfordrede alle 4,500-videregående uddannelsesinstitutioner med et Erasmus University Charter til at fremhæve succeshistorier, der involverer medarbejdermobilitet og kortintensive programmer som internationale sommerskoler. Uafhængige eksperter kortliste 20 af de bedste eksempler, hvorfra de tre vindende institutioner blev valgt.

Ud over stipendier til studerende til at studere eller træne i udlandet har Erasmus finansieret mere end 300,000 personaleudvekslinger til undervisning og træning og mere end 3,200 intensive programmer siden 1997. Sammen repræsenterer disse aktiviteter ca. 9% af Erasmus-budgettet.

GULD

reklame

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK University of Applied Sciences), Jyväskylä, Finland

Internationalisering er en af ​​tre strategiske prioriteter for JAMK University of Applied Sciences og dets 8,000-studerende. Dette omfatter et højt mobilitetsniveau med over 70% af medarbejdere, der skal til udlandet årligt. Personaleudvekslingen overvåges gennem interne præstationer og nationale indikatorer for at sikre kvalitet og maksimal effekt.

Personaleudvekslingen er en del af universitetets strategi for forbedring af undervisning og læringskvalitet. Indtil videre har effekten omfattet udviklingen af ​​intensive programmer og partnerskaber, der resulterer i fælles online-projekter og dobbelt grader.

En dobbelt grad indebærer en studerende, der følger to forskellige universitetsuddannelser parallelt, ofte på forskellige institutioner i forskellige lande. De to grader kan ligge inden for samme fagområde eller i to forskellige fag.

SILVER

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Teknologisk uddannelsesinstitut for Kreta), Heraklion, Grækenland

Det Teknologiske Uddannelsesinstitut har over 15 000 studerende, der undervises i seks byer i hele Kreta. Siden 2005 har instituttets 22-intensive programmer skabt en platform for internationalisering ved at skabe forbindelser med lokal industri samt verdensledende institutioner som Oxford University og Imperial College i Storbritannien. Dette har ført til en international dimension af uddannelserne og hjulpet akademikere fra hele Europa til at kende instituttets arbejde og medarbejdere.

BRONZE

Universitat Politècnica de València, Valencia, Spanien

Universitat Politècnica de València er et 45-årigt teknisk universitet med 13-skoler og fakulteter på tre campusområder. Sidste år deltog medarbejderne i 190 mobilitetsmuligheder, hvilket gør det til den femte største sendeinstitution blandt deltagerlandene 33 Erasmus. Det lægger stor vægt på at overvåge kvaliteten af ​​udvekslingsprogrammer og sikre, at lærernes erfaringer gør universitetet mere internationalt, gavne studerende og øger universitetets fælles undervisnings- og forskningsprojekter. Som følge heraf tilbyder det flere og flere dobbeltgrader samt Erasmus intensive programmer.

Baggrund

Erasmus personale mobilitet

Erasmus har ydet støtte til medarbejdernes undervisningsmuligheder i andre europæiske lande siden 1997. Med oprettelsen af ​​programmet for livslang læring i 2007 blev personalets mobilitet udvidet til at omfatte uddannelse samt muligheden for højere læreanstalter at invitere personale fra virksomheder til at undervise i deres institutioner. Uddannelse står nu for omkring 26% af medarbejdernes mobilitet gennem Erasmus. Personale mobilitet øger faglige færdigheder og bidrager til internationaliseringen og moderniseringen af ​​videregående uddannelser. Det tilskynder også elevmobilitet.

Det nye Erasmus + -program vil gøre det muligt for 800 000-lærere, undervisere, undervisere, uddannelsespersonale og andre at undervise eller træne i udlandet i 2014-2020.

Vækst i personale mobilitet siden 2007

Personale mobilitetsperioder i alt

Undervisningsopgaver

uddannelse af personalet

Erasmus Intensive Programs (IPs)

Erasmus Intensive Programs (IP'er) er korte, fagrelaterede studieforløb, der samler studerende og lærere fra højere læreanstalter i mindst tre europæiske lande. De intensive programmer, der kan vare fra 10 dage til seks uger, sigter mod at:

  • Tilskynd til den multinationale læring af specialiserede studieområder (for eksempel det 'virtuelle europæiske juridiske fakultet', udviklet gennem et intensivt program)
  • give elever adgang til viden, der ikke er tilgængelig i en enkelt højere læreanstalt
  • give lærerne mulighed for at få forskellige indblik i kursusindhold og nye pædagogiske tilgange, og
  • test undervisningsmetoder i et internationalt miljø.

De intensive programmer forvaltes af de nationale agenturer i de lande, der deltager i programmet for livslang læring. I 2011-12 blev 462 IP'er organiseret i 31-lande - en stigning på mere end 14% i forhold til året før.

Antal Intensive Programmer siden 2000

Mere information

Støtte til reform: Erasmus rolle i videregående uddannelse

Europa-Kommissionen: Erasmus

Europa-Kommissionen: Erasmus +

Europa-Kommissionen: Uddannelse og træning

Androulla Vassilious hjemmeside

Følg Androulla Vassiliou på Twitter VassiliouEU

Uddannelse

Universitetsrangering fra 2021 viser, at europæiske universiteter har et stærkt samarbejde

Udgivet

on

U-Multirank, initieret af Kommissionen og medfinansieret af Erasmus+, har offentliggjort sin 8th universitetsrangering og scorede næsten 2,000 universiteter fra 96 ​​lande over hele verden. Blandt andre resultater viser det, at europæiske universiteter samarbejder mere intensivt i sammenligning med andre regioner, især inden for præstationsområderne undervisning og læring, forskning, vidensudveksling og internationalisering (personale & studerendes mobilitet, fælles eksamensbeviser og publikationer osv.). Generelt klarer universiteter, der arbejder sammen med andre institutioner, virksomheder og industrier, regeringer, regionale organer eller på tværs af grænser, generelt bedre end dem, der er mindre fokuseret på samarbejde. Syv aspekter blev taget i betragtning ved rangeringen: strategiske partnerskaber, internationale fællesgrader, praktikophold, internationale sampublikationer, sampublikationer med industrielle partnere, regionale sampublikationer og ko-patenter med industrien.

Hvert år, U-Multirank sammenligner videregående uddannelsesinstitutioners præstationer på områder, der betyder mest for studerende, hvilket giver verdens største online -placeringer, der kan tilpasses. Universiteter kan bruge U-Multirank-data til at vurdere deres styrker og svagheder og finde måder at oprette eller styrke deres strategiske planer, herunder aspekter af samarbejde. Det Initiativ fra europæiske universiteter er en af ​​de flagskibsaktioner, der ledes af Kommissionen i retning af det europæiske uddannelsesområde. Målet er at skabe tværnationale alliancer, hvor studerende, ansatte og forskere kan nyde problemfri mobilitet - fysisk såvel som praktisk talt at studere, uddanne, undervise, lave research, arbejde eller dele tjenester i nogen af ​​de samarbejdende partnerinstitutioner. Indtil videre er der 41 sådanne alliancer, der samler mere end 280 højere læreanstalter i hele Europa. I alt er der et budget på op til 287 millioner euro fra Erasmus+ og Horizon Europe til rådighed for disse 41 europæiske universiteter. Flere oplysninger er tilgængelige online.

reklame

Læs

Uddannelse

Erklæring fra kommissær for krisestyring Janez Lenarčič om den internationale dag for at beskytte uddannelse mod angreb

Udgivet

on

I anledning af den internationale dag til beskyttelse af uddannelse mod angreb (9. september) bekræfter EU igen sit engagement i at fremme og beskytte ethvert barns ret til at vokse i et sikkert miljø, få adgang til kvalitetsundervisning og opbygge et bedre og mere fredelig fremtid, siger Janez Lenarčič (billedet).

Angreb på skoler, elever og lærere har en ødelæggende indvirkning på adgang til uddannelse, uddannelsessystemer og på samfundsudvikling. Desværre stiger deres forekomst i en alarmerende hastighed. Dette er alt for klart af den seneste udvikling i Afghanistan og kriserne i Etiopien, Tchad, Afrikas Sahel -region, i Syrien, Yemen eller Myanmar, blandt mange andre. Den globale koalition til beskyttelse af uddannelse mod angreb har identificeret mere end 2,400 angreb på uddannelsesfaciliteter, studerende og pædagoger i 2020, en stigning på 33 procent siden 2019.

Angreb på uddannelse udgør også overtrædelser af international humanitær lov, regelsættet, der søger at begrænse virkningerne af væbnet konflikt. Sådanne overtrædelser formerer sig, mens deres gerningsmænd sjældent stilles til ansvar. I denne opfattelse sætter vi konsekvens af international humanitær lovgivning konsekvent i centrum for EU's eksterne indsats. Som en af ​​de største humanitære donorer vil EU derfor fortsat fremme og gå ind for global respekt for international humanitær lov, både af stater og ikke-statslige væbnede grupper under en væbnet konflikt.

reklame

Ud over ødelæggelse af faciliteter resulterer angreb på uddannelse i langvarig suspension af læring og undervisning, øger risikoen for skolefald, fører til tvangsarbejde og rekruttering af væbnede grupper og styrker. Skolelukninger forstærker eksponeringen for alle former for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold eller tidligt og tvangsægteskab, hvis niveauer er steget drastisk under COVID-19-pandemien.

COVID-19-pandemien afslørede og forværrede uddannelsens sårbarhed på verdensplan. Nu, mere end nogensinde, er vi nødt til at minimere afbrydelser til uddannelsesforstyrrelser og sikre, at børn kan lære i sikkerhed og beskyttelse.

Uddannelsessikkerhed, herunder yderligere engagement i Safe Schools -erklæringen, er en integreret del af vores bestræbelser på at beskytte og fremme retten til uddannelse for hver pige og dreng.

reklame

At reagere på og forhindre angreb på skoler, støtte beskyttende aspekter af uddannelse og beskytte elever og lærere kræver en koordineret og tværsektoriel tilgang.

Gennem EU-finansierede projekter inden for uddannelse i nødsituationer hjælper vi med at reducere og afbøde de risici, der er forbundet med væbnet konflikt.

EU er fortsat på forkant med at støtte uddannelse i nødsituationer og afsætter 10% af sit humanitære bistandsbudget til at støtte adgang, kvalitet og beskyttelse af uddannelse.

Mere information

Faktablad - Uddannelse i nødsituationer

Læs

Uddannelse

Europa -Kommissionens rapport om voksenuddannelse i Europa

Udgivet

on

Europa-Kommissionens Eurydice netværk har udgivet en rapport om 'Voksenuddannelse og uddannelse i Europa: Opbygning af inkluderende veje til færdigheder og kvalifikationer'. Rapporten undersøger de nuværende tilgange til fremme af livslang læring, med særlig fokus på politikker og foranstaltninger, der understøtter adgang for voksne med lave færdigheder og kvalifikationer til læringsmuligheder. Det ser på 42 uddannelses- og uddannelsessystemer i 37 europæiske lande.

Kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom Mariya Gabriel sagde: “Denne pandemi har vist, at mange voksne ikke har tilstrækkelige grundlæggende færdigheder. Især har det afsløret den store digitale kløft blandt den voksne befolkning. Det er vigtigt at skabe systematiske læringsmuligheder, der gør det muligt for mennesker at forbedre deres grundlæggende færdigheder på ethvert stadie af livet. Vi er også nødt til at tage fat på fragmenteringen af ​​voksenlæringssektoren, så voksne kan foretage enkle overgange mellem forskellige typer og former for uddannelse. ”

Kommissær for job og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, sagde: ”For at tilpasse os til en hurtigt foranderlig arbejdsverden skal vi fokusere vores opmærksomhed og ressourcer på livslang læring. I 2030 ønsker vi, at mindst 60% af voksne i EU skal deltage i uddannelse hvert år. EU -ledere hilste denne ambition velkommen, og deres nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner omfatter store investeringer i opkvalificering og genkvalificering af voksne. Sammen med arbejdsmarkedets parter og alle interessenter er vi nødt til at sikre adgang til læringsmuligheder især for mennesker, der vil have størst fordel af opkvalificering og omskoling. Dette aspekt er centralt for Upskilling Pathways -initiativet, som er særlig opmærksom på de mest sårbare. ”

reklame

Ud over at undersøge, hvordan voksenuddannelses- og uddannelsesinitiativer koordineres på nationalt plan, præsenterer denne rapport også en unik kortlægning af offentligt finansierede og medfinansierede voksenuddannelses- og uddannelsesprogrammer og de eksisterende vejlednings- og støtteforanstaltninger til de mindst kvalificerede. Det Eurydice-netværk består af nationale enheder i europæiske lande, og er koordineret af Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending