#InWorkPoverty - 'Vi har et stort problem med fattigdom i arbejdet for kvinder' Urtasun MEP

| November 8, 2018

MEP'erne fremhævede det nylige Oxfam-studie om kvindernes fattigdom i arbejdsstyrken i Europa. Undersøgelsen understreger situationen for arbejdende kvinder og måden, hvorpå deres skiftende arbejdsmønstre, de vanskeligheder og ulemper, de står over for, fører til fattigdom på trods af beskæftigelsen. Rapporten udforsker de udfordringer og muligheder, som Europas arbejdende kvinder står over for, især dem i usikre og lavtlønnede arbejde.

Vi talte med Ernest Urtasun MEP (Grøn) om betænkningen, han sagde, at det Spanien, at den ene i to kvinder, der arbejder i Europa, udføres af fattigdom. Urtasun sagde, at kønsforskellen skulle afhjælpes, og også på arbejdsmarkedsforholdene - hvilket overvejende påvirker kvinder og giver eksempelvis turistsektoren i Spanien. Han sagde, at kønsaspektet bør tages særligt i betragtning i de europæiske semesterrapporter.

Spurgt, om kønsbalancen mellem de nationale parlamenter gør en forskel, udtalte Urtasun, at hvis lovgivningen er mandlig domineret, er disse problemer tilbøjelige til at blive forsømt, og dette påvirker den offentlige orden.

tags: , ,

Boligtype: En forsiden, Økonomi, EU, EU, Politik