Følg os

Økonomi

Beskæftigelse og sociale udvikling: Årlig gennemgang fremhæver nøglefaktorer bag modstandsdygtigheden over for krisen

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

leaders_position_jobs_organisation_politicians_credit-shutterstock_jirsakLande, der leverer job i høj kvalitet og effektiv social beskyttelse samt investering i menneskelig kapital, har vist sig at være mere modstandsdygtige over for den økonomiske krise. Dette er et af de vigtigste konklusioner i 2014 Employment and Social Developments in Europe Review, der har set tilbage til konsekvenserne af recessionen. Det understreger også behovet for at investere i dannelse og opretholdelse af de rette færdigheder hos arbejdsstyrken til at understøtte produktiviteten samt udfordringen med at gendanne konvergens mellem medlemslandene.

Gennemgangen har undersøgt erfaringerne fra recessionen for at se, at dens negative indvirkning på beskæftigelsen og indkomsterne var mindre for lande med mere åbne og mindre segmenterede arbejdsmarkeder og stærkere investeringer i livslang læring. I disse lande har arbejdsløshedsunderstøttelsen en tendens til at dække mange af de ledige, er knyttet til aktivering og reagere på den økonomiske cyklus.

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility Commissioner Marianne Thyssen said: "Job creation is our most urgent task and the legacy of the crisis makes it more challenging. This Review finds that it is necessary to implement structural reforms as well as measures to support consumption and demand. We need further investment in people to even better educate, train and activate Europeans for the labour market. The Investment offensive of the Juncker Commission will help make a real and substantial difference in these crucial areas."

reklame

The review notes that a number of member states are progressively moving towards a social investment model that promotes people's potential throughout their lives and supports wider labour market participation. Past reforms to bring more women and older workers into work have helped maintain activity rates in Europe. This confirms the need to continue with labour market reforms and the modernization of social protection.

Bedre færdigheder matchet af bedre job

I lyset af en aldrende men faldende befolkning i EU er investering i menneskelig kapital afgørende for at understøtte produktiviteten og sikre en jobrig og inklusiv vækst i fremtiden. Gennemgangen understreger, at effektive humankapitalinvesteringer ikke kun kræver uddannelse og uddannelse i de rigtige færdigheder, men også passende rammer for at hjælpe folk med at opretholde, opgradere og bruge disse færdigheder gennem hele deres arbejdsliv. I denne forstand er det nødvendigt med passende politikker for at forhindre, at menneskelig kapital spildes gennem inaktivitet eller underudnyttelse af folks beskæftigelsespotentiale.

reklame

On the other hand, an increase in the supply of skilled human capital needs to be matched by an increase in the supply of quality jobs, in order to yield a more productive workforce. Looking at future challenges and opportunities, the Review notes that on-going changes linked to technological advance, globalization, demographic change and the greening of the economy should offer opportunities to create high quality jobs, but can also make some skills and jobs outdated and wages more polarized. Pro-active policies supporting life-long training, improved job-search assistance and social dialogue to foresee and implement innovations are therefore needed.

Gendannelse af konvergens

Endelig understreger revisionen også, at gendannelse af socioøkonomisk konvergens er en anden vigtig opgave efter kriseårene, især vedrørende de sydlige og perifere EU-15-medlemsstater. Bag kriseinduceret afvigelse lå ikke kun størrelsen på det økonomiske chok, men også strukturelle ubalancer, der allerede var til stede før krisen i de mest berørte lande, såsom svag produktivitet, manglende investering i menneskelig kapital, svagheder i deres banksektor og ejendomsbobler og i deres velfærdssystemer. Gennemgangen bidrager til den igangværende debat om de mest passende måder til at gendanne konvergens, uddybe Den Økonomiske og Monetære Union og styrke dens sociale dimension.

Employment and Social Developments in Europe Review

This is the fourth edition of the Annual Review of Employment and Social Developments in Europe (ESDE), in which the Commission reports on the recent employment and social trends, and reflects on upcoming challenges and possible policy responses. With this review, the Commission also fulfils its Treaty obligation to report on the social situation in the EU.

ESDE præsenterer forsvarligt analytisk arbejde fra Kommissionens tjenestegrene baseret på de nyeste tilgængelige data og litteratur, og dets vigtigste resultater understøtter Kommissionens initiativer inden for beskæftigelse og socialpolitik.

Mere information

Landbrug

Fælles landbrugspolitik: Hvordan støtter EU landmænd?

Udgivet

on

Fra støtte til landmænd til beskyttelse af miljøet dækker EU's landbrugspolitik en række forskellige mål. Lær hvordan EU -landbrug finansieres, dets historie og fremtid, Samfund.

Hvad er den fælles landbrugspolitik?

EU støtter landbrug gennem sit Den fælles landbrugspolitik (KASKET). Det blev oprettet i 1962 og har gennemgået en række reformer for at gøre landbruget mere retfærdigt for landmænd og mere bæredygtigt.

reklame

Der er omkring 10 millioner gårde i EU, og landbrugs- og fødevaresektoren giver tilsammen næsten 40 millioner arbejdspladser i EU.

Hvordan finansieres den fælles landbrugspolitik?

Den fælles landbrugspolitik finansieres over EU -budgettet. Under EU's budget for 2021-2027, Er der afsat 386.6 milliarder euro til landbrug. Det er opdelt i to dele:

reklame
  • € 291.1 mia. Til Den Europæiske Landbrugsgarantifond, der yder indkomststøtte til landmænd.
  • € 95.5 mia. Til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, som omfatter finansiering til landdistrikter, klimaindsatser og forvaltning af naturressourcer.

Hvordan ser EU -landbruget ud i dag? 

Landmænd og landbrugssektoren blev påvirket af COVID-19 og EU indførte særlige foranstaltninger til støtte for industrien og indkomster. Nuværende regler for, hvordan CAP -midler skal bruges, løber frem til 2023 på grund af forsinkelser i budgetforhandlingerne. Dette krævede en overgangsaftale til beskytte landmændenes indkomster og sikre fødevaresikkerhed.

Vil reformen betyde en mere miljøvenlig fælles landbrugspolitik?

EU -landbruget tegner sig for ca. 10% af drivhusgasemissionerne. Reformen bør føre til en mere miljøvenlig, mere retfærdig og gennemsigtig EU -landbrugspolitik, sagde MEP'er efter a der blev indgået aftale med Rådet. Parlamentet ønsker at knytte den fælles landbrugspolitik til Parisaftalen om klimaændringer, samtidig med at støtten til unge landmænd og små og mellemstore bedrifter øges. Parlamentet vil stemme om den endelige aftale i 2021, og den træder i kraft i 2023.

Landbrugspolitikken er knyttet til European Green Deal og Farm to Fork-strategi fra Europa -Kommissionen, der har til formål at beskytte miljøet og sikre sund mad til alle, samtidig med at landmændenes levebrød sikres.

Mere om landbrug

Briefing 

Kontroller lovgivningen 

Læs

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending