Følg os

Rådet for økonomi- og finansministre (ECOFIN)

Oktober 2014: Flash forbrugertilliden indikator

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

10000201000002830000010AA1CD22EBI oktober 2014, efter fire måneders tilbagegang, steg DG ECFIN-flashestimatet for forbrugernes tillidsindikator let i EU (med 0.6 point til -7.4) og forblev stort set stabilt i euroområdet (+0.3 point til -11.1) sammenlignet til september.

Beregning af Flash CCI

For at beregne flashforbrugernes tillid til EU og euroområdet bruger GD ECFIN de tilgængelige data på skæringsdatoen. Estimeringsproceduren kombinerer historiske data med oplysninger fra de medlemsstater, for hvilke der findes data i referencemåneden. Erfaringen har vist, at denne procedure er statistisk pålidelig.

reklame

Yderligere oplysninger om beregningsproceduren findes i de europæiske konjunkturindikatorer fra januar 2010.

Planlagte offentliggørelsesdatoer

Flash-estimat

reklame

Endelig frigivelse EU, euroområdet og medlemsstaterne

November 2014

20 November 2014

27 November 2014

December 2014

22 December 2014

8 januar 2015

januar 2015

22 januar 2015

29 januar 2015

Den næste forretnings- og forbrugerundersøgelse offentliggøres den 30. oktober 2014.

Fuld tabeller er tilgængelig her.

Bank

#SustainableFinance - Kommissionens ekspertgruppe opfordrer til feedback om klassificeringssystemet i hele EU

Udgivet

on

Teknisk Ekspertgruppe om Bæredygtig Finansiering oprettet af Kommissionen i juli 2018 har lanceret et tilbagekald for tilbagemelding om EU's indsats for at udvikle et samlet EU-klassificeringssystem - eller taksonomi - for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Meddelelsen stammer fra EU Bæredygtig finanshandlingsplan at Kommissionen offentliggjorde i marts 2018 og følger op på Kommissionens lovgivningsforslag om en EU-taksonomi præsenteret i maj 2018. Trin for trin vil Kommissionen identificere aktiviteter, der kvalificerer som 'bæredygtige' under hensyntagen til eksisterende markedspraksis og initiativer og trække på råd fra den tekniske ekspertgruppe.

I et første initiativ deler koncernen sine foreløbige resultater om, hvordan et sådant klassificeringssystem kunne etableres og samtidig spørge om teknisk input fra interesserede interessenter og eksperter. Deltagerne vil blive inviteret til at kommentere de første foreslåede aktiviteter, som bidrager væsentligt til begrænsning af klimaforandringer og at besvare spørgsmål om taksonomiens anvendelighed.

reklame

Det endelige formål er at udvikle et system, der giver virksomheder og investorer klarhed om, hvilke aktiviteter der betragtes som bæredygtige, så de træffer mere velinformerede beslutninger. Der er også planlagt en række workshops for at indhente teknisk ekspertise fra interesserede parter. Indbydelsen til tilbagemelding skal hjælpe den tekniske ekspertgruppe til at engagere sig med en bred vifte af interessenter og eksperter og lukke på 22 februar 2019.

Mere information tilgængelig her.

reklame
Læs

Rådet for økonomi- og finansministre (ECOFIN)

#ECOFIN - Kommissionen glæder sig over de fremskridt, der er opnået på vejen mod et reformeret EU-momssystem

Udgivet

on

Europa-Kommissionen glæder sig over de fremskridt, som medlemslandene har gjort med hensyn til meget nødvendige forbedringer af, hvordan merværdiafgift (moms) fungerer i EU.

På mødet med EU-finansministre i Luxembourg blev der aftaler om en række filer på dette område, som alle skulle hjælpe med den daglige drift af et EU-momssystem, som har et presserende behov for yderligere vidtrækkende reformer.

"Nye tal, der blev offentliggjort af Kommissionen for kun få uger siden, viser, at medlemsstaterne stadig mister € 150 mia. I moms hvert år. Dagens aftaler er endnu et skridt i retning af at tackle dette problem og ændre momsreglerne til det bedre. Nu er det tid til at udnytte momentummet og blive enige om løsninger på de mere grundlæggende problemer, som systemet står over for i dag, ”sagde kommissær for økonomiske og finansielle anliggender, beskatning og told, Pierre Moscovici efter aftalerne.

reklame

De aftalte foranstaltninger omfatter:

- Nye regler til forbedring af det nuværende momssystems daglige funktion, indtil den overordnede momsreformstrategi er implementeret. Disse såkaldte 'hurtige rettelser' bør reducere overholdelsesomkostningerne og øge retssikkerheden for virksomheder. Når Europa-Parlamentet har offentliggjort sin rapport om denne sag, bør de nye regler kunne håndhæves inden 2020.

- En ny foranstaltning, der gør det muligt for medlemslandene at tilpasse de momssatser, de fastsætter for e-publikationer, der i øjeblikket beskattes til standardsatsen i de fleste medlemsstater, med den mere gunstige ordning, der i øjeblikket er gældende for traditionelle trykte publikationer. Beslutningen er det sidste trin for at sikre, at den ulige behandling af de to produkter - papir versus digital - hører fortiden til. Denne aftale lover godt for kommende drøftelser om Kommissionens seneste forslag for at sikre, at medlemsstaterne har større fleksibilitet til at fastsætte momssatser, som de finder passende.

reklame

- Formel vedtagelse af nye regler for at udveksle flere oplysninger og øge samarbejdet om kriminel momssvig mellem nationale skattemyndigheder og retshåndhævende myndigheder. Momsoplysninger og efterretninger om organiserede bander, der er involveret i de mest alvorlige tilfælde af momssvindel, deles nu systematisk med EU's håndhævelsesorganer. Forbedret efterforskningskoordinering mellem medlemsstaterne selv og med EU-organer vil sikre, at hurtig bevægende kriminel aktivitet spores og tackles hurtigere og mere effektivt.

Separat vedtog ministre i dag formelt forstærkede regler til kontrol af ulovlige pengestrømme ind og ud af EU, en nøgleforanstaltning i kampen mod finansiering af terrorisme. Dagens formelle vedtagelse vil stramme kontantkontrol på personer, der kommer ind eller forlader EU med € 10,000 eller mere i kontanter, gør det muligt for myndighederne at handle på beløb, der er lavere end erklæringsgrænsen på € 10,000, hvor der er mistanke om kriminel aktivitet og udvide toldkontrol til kontanter, der sendes i postpakker eller fragtforsendelser, til forudbetalte kort og dyrebare varer såsom guld. Når Europa-Parlamentet også har ratificeret de aftalte regler, offentliggøres lovgivningen i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft 20 dage senere.

Baggrund

Det fælles merværdiafgiftssystem (VAT) spiller en vigtig rolle i Europas indre marked. Moms er en vigtig og voksende indtægtskilde i EU og hæver over € 1 billion i 2015, hvilket svarer til 7% af EU's BNP. En af EU's egne ressourcer er også baseret på moms. Nye undersøgelser har indikeret at omkring 150 mia. EUR i momsindtægter mangler hvert år på grund af problemer med momsopkrævning og momssvig.

De i dag vedtagne foranstaltninger følger op på Moms handlingsplan mod et enkelt EU-momsområde præsenteret i april 2016 og EU Kommissionens forslag til en dyb reform af EU's momssystem præsenteret i oktober 2017.

Medlemsstaterne bør nu gå videre og hurtigst muligt blive enige om den meget bredere reform for at skære ned på momssvindel i EU's system som foreslået sidste år af Kommissionen. Genstart ville forbedre og modernisere systemet for både regeringer og virksomheder og gøre systemet mere robust og enklere at bruge for virksomheder.

På samme tid har Kommissionen også i år foreslået nye reformer, der gør det muligt for medlemslandene at indstille momssatser, som de finder passende.

Mere information

Moms Digital indre markedspakke

Moms handlingsplan

Pressemeddelelse om administrativt samarbejde

Pressemeddelelse om hurtigrettelser

Læs

Rådet for økonomi- og finansministre (ECOFIN)

Aftale om tre vigtige skattefiler forventet fra sidste af Estlands EU-formandskab

Udgivet

on

EU's finansministre samles i Bruxelles for at godkende EU-Rådets konklusioner om beskatning af den digitale økonomi, vedtage en grænseoverskridende e-handelsmomspakke og bekræfte listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner om skatteproblemer.

Disse filer har alle været prioriterede Estlands EU-formandskabs formandskab. Økofinrådet er også det sidste af det estiske EU-formandskab.

Estlands finansminister Toomas Tõniste understregede betydningen af ​​konklusionerne om beskatning af overskud i en alder af digital økonomi.

reklame

”Beskatning af den digitale økonomi er ikke bare endnu en ændring i skattereglerne, vi leder efter en banebrydende konsensus, der fører skattereglerne til den digitale tidsalder,” sagde Tõniste. ”Estland har gjort det klart, at det er en af ​​vores prioriteter og forhåbentlig kan Europa-Kommissionen og OECD komme videre på baggrund af dagens konklusioner. Det, vi har brug for, er en global tilgang. "

To andre skatteemner er også på dagsordenen: listen over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og grænseoverskridende moms-pakke for e-handel. "Listen over jurisdiktioner er en klar opfordring til alle om at følge de internationalt aftalte regler for retfærdig beskatning," sagde Tõniste.

Momspakken for e-handel forventes at blive vedtaget uden diskussion. Hovedformålet med pakken er at gøre grænseoverskridende e-handel lettere for små og mellemstore virksomheder og sikre fair konkurrence inden for EU.

reklame

To bankforeningsrapporter vil også blive drøftet af ministre og overdraget til det kommende bulgarske formandskab. Problemer i forbindelse med den europæiske semesterproces og budgetpolitik i Rumænien og Det Forenede Kongerige er også på dagsordenen.

Mere information.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending