Følg os

Økonomi

Konkurrenceevne Rådet: 25-26 September

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

big-dataDet første Råd for Konkurrenceevne under mandatet for det italienske EU-formandskab finder sted i Bruxelles den 25-26 September 2014. Den 25. september, Sandro Gozi, italiensk statssekretær for europæisk politik vil lede Rådet til branchen og det indre marked. Europa-Kommissionen vil være repræsenteret af næstformand Michel Barnier med ansvar for det indre marked og tjenester; Kommissær Ferdinando Nelli Feroci, ansvarlig for industri og iværksætteri; og kommissær Neven Mimica, forbrugerpolitik. Den 26. september vil den italienske forskningsminister Stefania Giannini være formand for Rådet for forskningspunkterne, og Kommissionen vil være repræsenteret af kommissær Máire Geoghegan-Quinn, ansvarlig for forskning, innovation og videnskab og næstformand Neelie Kroes, ansvarlig for den digitale dagsorden.

Torsdag, 25 september

INDUSTRI

reklame

Integrering af industriens konkurrenceevne

Mens Europa viser tegn på genopretning, er økonomien stadig skrøbelig og kæmper for at komme sig på rette spor for vækst. Der skal træffes afgørende foranstaltninger for at genoprette investeringsniveauer, især inden for industrisektoren. Vores industri skal tage fat på udfordringerne for at forblive globalt konkurrencedygtige og give et træk til resten af ​​økonomien.

Kommissær Nelli Feroci vil præsentere de årlige rapporter fra Kommissionen om EU og medlemslandenes konkurrenceevne. Disse rapporter viser, at der er behov for handlinger på mange fronter, herunder inden for finansiering, færdigheder, det indre marked og støtte til SMV'er. Ministrene forventes at drøfte, hvordan man kan styrke integreringen af ​​industriel konkurrenceevne i overordnede politikker på både europæisk og nationalt niveau.

reklame

Rådet for konkurrenceevne forventes at sende en stærk besked til den nye Kommission ved at vedtage et sæt konklusioner om mainstreaming af industriel konkurrenceevne, der stærkt understreger betydningen af ​​at opretholde en stærk og konkurrencedygtig realøkonomi og udtrykke den politiske vilje til at genoprette det rette sted af industripolitikken blandt de øvrige EU-politikker.

Mere information.

INDUSTRI OG DET INDRE MARKED

Europa 2020-strategi: midtvejsrevision

Rådet vil drøfte midtvejsevalueringen af ​​EU's økonomiske vækstprogram. Tidligt i 2010 foreslog Kommissionen Europa 2020-strategien, der blev lanceret som EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (IP / 10 / 225). Målet var at forbedre EU's konkurrenceevne og samtidig opretholde sin sociale markedsøkonomimodel og forbedre dens ressourceeffektivitet betydeligt. Da den blev lanceret, var Europa 2020-strategien en frontløber i at gå ind for en vækstmodel, der går ud over blot at øge BNP.

Den 5. marts 2014 vedtog Kommissionen meddelelsen "Status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" efterfulgt af en diskussion om gennemførelsen af ​​strategien på Det Europæiske Råd den 20.-21. Marts 2014 (MEMO / 14 / 149). På baggrund af denne meddelelse lancerede Kommissionen 5 May 2014 en offentlig høring om Europa 2020-strategien indtil 31 October 2014, hvor alle interesserede parter blev opfordret til at bidrage med deres synspunkter (IP / 14 / 504). Kommissionen vil derefter analysere svarene og fremsætte forslag til udøvelse af strategien, som vil blive drøftet på næste års forårsmøde i Det Europæiske Råd.

Under politisk debat vil vicepræsident Barnier understrege betydningen af ​​revisionen. Han vil foreslå, at fokus kunne skifte fra krisestyring til midt- og langsigtede politikker og reformer. Han vil også påpege, at der er behov for at bygge videre på det eksisterende arbejde og fortsat udnytte potentialet på EU's indre marked fuldt ud i alle dens dimensioner som indledt af akten I og II om det indre marked.

Kommissær Nelli Feroci vil understrege, at Europa 2020-strategien og det europæiske semester har været nyttige instrumenter til at koordinere indsatsen fra alle medlemsstater om de samme fælles mål. Han vil understrege, hvordan mikroøkonomiske reformer under de landespecifikke henstillinger bidrager til at skabe en god base for et bedre forretningsmiljø i Europa.

Mere information.

Rapport fra Kommissionen: 'En ny aftale om europæisk forsvar'

Næstformand Barnier og kommissær Nelli Feroci vil præsentere Kommissionens køreplan for gennemførelse: En ny aftale for europæisk forsvar, vedtaget den 24. juni 2014 (IP / 14 / 718). Køreplanen er opfølgningen på Kommissionens meddelelse om forsvar, der blev vedtaget i juli 2013, og konklusionerne fra Det Europæiske Råd. Den beskriver, hvordan Kommissionen planlægger at gennemføre foranstaltninger til at styrke det indre marked for forsvar, fremme en mere konkurrencedygtig forsvarsindustri og fremme synergier mellem civil og militær forskning.

Næstformand Barnier og kommissær Nelli Feroci vil understrege, at forsvaret fortsat bør prioriteres på EU-dagsordenen på grund af stigende ustabilitet, især i EU-nabolaget og konstante budgetnedskæringer i EU-medlemsstaterne. De vil give detaljer om prioriteterne og den tidsplan, der er opstillet i køreplanen for at levere konkrete resultater til Det Europæiske Råd i juni 2015.

Mere information.

DET INDRE MARKED

Implementering af Patentpakken

Rådet vil høre en præsentation om gennemførelsen af ​​den såkaldte 'patentpakke', der sammen med det nuværende system med 'europæiske patenter', der skal valideres i hver medlemsstat, skaber en ny enhedstitel (europæisk patent med enhedsvirkning) - 'Enhedspatent' eller 'UP'), der producerer effekter direkte i alle de (i øjeblikket 25) medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde, der muliggjorde vedtagelsen af ​​pakken. Pakken skaber også en ny fælles jurisdiktion, der er fælles for alle underskrivere af den tilsvarende internationale aftale ('Unified Patent Court' (UPC) -aftalen), der har enekompetence på alle europæiske patenter (både 'klassisk' og 'enhed'). Patentpakken vil i væsentlig grad forenkle både erhvervelse og beskyttelse af patenter i Europa, hvilket fører til et meget betydeligt fald i omkostningerne til forvaltning og beskyttelse af intellektuelle ejendomsporteføljer i EU.

Næstformand Barnier vil kræve, at det forberedende arbejde afsluttes hurtigst muligt, således at EU kan demonstrere sin evne til at levere konkrete og afgørende fremskridt i stræben efter større konkurrenceevne og vidensbaseret vækst. Ved at reducere omkostningerne til beskyttelse af innovation betydeligt, vil Unitary Patent og Unified Patent Court fremme investeringer, vækst og job.

Mere information.

Geografisk angivelse

Rådet vil drøfte potentielle aktioner på EU-plan i forbindelse med udvidelse af geografisk indikationsbeskyttelse til ikke-landbrugsprodukter.

Kommissionen analyserer for øjeblikket fordelene ved at udvide beskyttelsen af ​​geografisk betegnelse på EU-plan til ikke-landbrugsmæssige (industrielle) produkter. EN grønbog Få mest muligt ud af Europas traditionelle know-how: hen imod udvidelse af beskyttelsen af ​​geografisk betegnelse til ikke-landbrugsprodukter blev udgivet på 15 juli 2014 (IP / 14 / 832). Den igangværende offentlige høring løber indtil 28 October 2014. Dens resultater vil blive offentliggjort i begyndelsen af ​​2015. Kommissionen vil bruge resultaterne til at træffe beslutning om passende skridt fremad på dette område.

Vicepræsident Barnier vil bemærke, at geografiske betegnelser sikrer fair konkurrence for producenter og beskytter mod misbrug af det angivne navn af illegitime producenter. Geografisk indikationsbeskyttelse kan bidrage til at bevare eksisterende job, især i fjerntliggende områder. En sådan beskyttelse ville således understøtte den økonomiske og sociale udvikling i de europæiske regioner og gavne samfundet som helhed.

Mere information.

FORBRUGERPOLITIK

Kommissær Mimica vil præsentere de vigtigste punkter i Europa-Kommissionen indberette om forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde og deler hans syn på, hvordan man sikrer en vellykket håndhævelse af forbrugerrettigheder til tider, når flere og flere virksomheder opererer på tværs af grænserne. Håndhævelsen forbliver i medlemsstaterne, men det er klart, at EU har brug for en ramme for at håndtere mere omfattende overtrædelser vedrørende flere eller alle EU-lande på samme tid. I den forbindelse er det nødvendigt nøje at overveje de værktøjer, der muliggør bedre samarbejde mellem de nationale myndigheder og Kommissionens rolle.

Europa-Kommissionen offentliggjorde rapporten om forvaltningen af ​​forbrugerbeskyttelsessamarbejdsforordningen (forordning (EF) nr. 2006 / 2004) på 1 juli 2014. Forordningen opretter et netværk, der samler de nationale myndigheder med ansvar for europæisk forbrugerhåndhævelse og Europa-Kommissionen og gør det muligt for dem at arbejde sammen om grænseoverskridende overtrædelser. Rapporten følger en ekstern evaluering udført i 2012 og en offentlig høring udført i 2013-2014. Den opsummerer de konkrete resultater af det gode samarbejde mellem de nationale myndigheder og Europa-Kommissionen hidtil og beskriver de udfordringer, der står i vejen forude.

Mere information.

Fredag, 26 september

FORSKNING

Europa 2020-strategi: midtvejsevaluering - forskning og innovation som kilder til fornyet vækst

Rådet vil afholde en debat inden for rammerne af midtvejsevalueringen af ​​Europa 2020-strategien og Kommissionens meddelelse om Forskning og innovation som fornyede kilder til vækst, udgivet på 10 juni 2014. Denne meddelelse fremhæver betydningen af ​​at investere i forskning og innovation for at give Europa mulighed for at indfange nye vækstmuligheder. Det hedder også, at kvaliteten af ​​sådanne investeringer skal stige for at få mest mulig værdi for hver investeret euro. Meddelelsen opfordrer derfor til vidtrækkende prioriterede reformer for at øge kvaliteten af ​​nationale strategier, programmer og institutioner.

Debatten forventes at give anledning til konklusioner om denne meddelelse, som formandskabet planlægger at fremsætte til vedtagelse til Rådet for konkurrenceevne i december. Den bør også støtte den igangværende midtvejsrevision af Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer, herunder Innovation Unionen.

Anden statusrapport om det europæiske forskningsrum

Kommissær Geoghegan-Quinn vil forelægge Rådet de vigtigste resultater af Den anden statusrapport om det europæiske forskningsrum (ERA), hvor forskere og videnskabelig viden kan cirkulere frit. Rapporten konstaterer, at partnerskabet mellem medlemsstater, forskningsinteressenter og Kommissionen har gjort gode fremskridt med at levere ERA, og at betingelserne for at nå det er på europæisk niveau. Reformer skal nu gennemføres på medlemsstatsniveau for at få ERA til at fungere. Samtidig konkluderer rapporten, at det "indre marked for forskning" allerede har vist sig at være godt for medlemsstaternes og forskningsinstitutionernes resultater.

Rapporten var offentliggjort på 16 September 2014 og præsenterer individuelle landrapporter, der giver et øjebliksbillede af gennemførelsen på stedet, især på forskningsorganisationernes niveau.

Medlemsstaterne skal fremsætte 'ERA-køreplaner' i midten af ​​2015, som vil skitsere deres næste skridt hen imod ERA-implementering. Kommissionen, forskningsinteressante organisationer og medlemslande mødes i Bruxelles i marts 2015 for at tage status.

Middelhavssamarbejdet

Under frokosten vil formandskabet lede en uformel opfølgende diskussion om tættere forskningssamarbejde i Middelhavsområdet.

'STORE DATA'

Vicepræsident Kroes vil præsentere Stor datakommunikation til Rådet. I oktober 2013 anerkendte Det Europæiske Råd det socio-økonomiske potentiale ved 'Big Data' og 'datadrevet innovation' som nøglefaktorer for produktivitet og bedre tjenester i Europa. Som svar vedtog Kommissionen den 2. juli 2014 meddelelsen "På vej mod en blomstrende data-drevne økonomi"med henblik på at sætte Europa i spidsen for den globale datarevolution. Som et næste skridt søger Kommissionen at indlede en debat med Parlamentet, Rådet og alle vigtige interessenter om en mere detaljeret EU-handlingsplan for at supplere og gennemføre strategien. Kommissionen har til formål at rapportere tilbage til Det Europæiske Råd om de initiativer, der er taget inden for big data og den datadrevne økonomi i foråret 2015.

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending