Følg os

Økonomi

Økonomisk genopretning og ungdomsbeskæftigelse top EØSU dagsorden forud for EU-skift formandskabet

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

EESC_logo_ENFor sin 500th plenarforsamling afholder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en rettidig afstemning om afslutningen af ​​Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og præsenterer resultaterne af en undersøgelse om ungdomsarbejdsløshed - en første vurdering af effektiviteten af ​​EU-politikker i at bringe unge generationer tilbage på arbejdsmarkedet. 

500th EØSU's plenarmøde
9-10 juli 2014
Charlemagne-bygningen (Europa-Kommissionen), De Gasperi-rummet, Bruxelles

Se plenarforsamlingen bor her og på EbS. Fuld dagsorden her.

reklame

Afslutning af Den Økonomiske og Monetære Union

Denne udtalelse opfordrer den nye europæiske lovgiver til hurtigst muligt at udarbejde et køreplan for gennemførelsen af ​​ØMU'en, sikret af en robust styringsstruktur i euroområdet og baseret på:

  • En monetær og finansiel søjle med en fuld bankforening og et komplet ECB mandat
  • en økonomisk søjle, der fremmer konkurrenceevne, konvergens og europæisk solidaritet
  • en social søjle for fuldt ud at tage hensyn til de sociale virkninger af økonomiske tilpasninger og
  • en politisk søjle for at genskabe tilliden og styrke den demokratiske legitimitet.

Et øjeblikkeligt skridt i køreplanen ville være at gennemføre en reel, investeringsdrevet europæisk plan for vækst, job og stabilitet. Mere

reklame

- Afstemningen forud for en debat om 9 juli kl. 3.30 pm med Edmond Alphandéry, bestyrelsesformand for Center for Europæiske Politikstudier (CEPS) og tidligere franske økonomiminister og Peter Bofinger, medlem af det tyske råd for økonomiske eksperter.

Undersøgelse: Gennemførelse af EU-politikker for beskæftigelse af unge: et perspektiv på civilsamfundete: Fru Schweng, formand for Labour Observatory

EØSU's Arbejdsmarkedsobservatorium (LMO) har gennemført en undersøgelse af virkningen af ​​EU's ungdomsbeskæftigelsespolitik i seks medlemsstater (Grækenland, Kroatien, Italien, Østrig, Slovakiet og Finland) i tæt samarbejde med nationale arbejdstagere, arbejdsgivere og ungdomsorganisationer . Det fremhæver nogle klare løsninger og bedste praksis, der fungerer, især med hensyn til forbindelserne mellem uddannelse og arbejdsmarked, gennemførelse af "Ungdomsgarantiordningen" og inddragelse af det organiserede civilsamfund i reformer. Mere

Andre udtalelser skal drøftes og sættes til afstemning under plenarmødet:

Den 500th plenarmødet byder også velkommen

Fem unge med ideer til Europas fremtid

Præsentationen af ​​fem initiativer udarbejdet af unge europæere under arrangementet Dit Europa, din mening vil åbne denne særlige plenarforsamling.

EU formandskab: Farvel Grækenland - Velkommen Italien

Plenarmødet vil også se på resultaterne af Grækenlands EU-formandskab med Kyriakos Gerontopoulos, den græske udenrigsminister (10 juli, 09h30) og få et overblik over det italienske formandskabs prioriteter med Sandro Gozi, statssekretær for europæiske anliggender (10 juli, 11h30).

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending