Følg os

Økonomi

Regioner skal være om bord for samhørighed for at supplere EU's økonomiske styring, siger CPMR

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Informal-ECOFIN-Vilnius_13092013At the invitation of Rogier Van Der Sande, member of the Provincial Board of Zuid-Holland, the Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) Political Bureau met in Leiden, Netherlands on 14 February.

During the debates, opened by King's Commissioner of Zuid-Holland Province Jaap Smit, the CPMR delegates highlighted that cohesion is the main European investment policy and can better complement the EU’s economic governance to stimulate growth and jobs, but the territorial dimension has to be taken into account.

“The CPMR does not disagree with the fact that a co-ordinated and sound approach to monitor financial institutions and fiscal policies is needed to avoid crisis. However, we believe that EU economic governance cannot solely rely on a purely top-down process. Leaving regions out of the process ownership would put the overall EU economic governance at risk. We must not forget that the failure of the Lisbon strategy was due to the absence of a sense of ownership by territorial and socio-economic actors,” said CPMR and Regional Council of Skåne (SE) President Annika Annerby Jansson.

reklame

“According to the principle of subsidiarity, with regard to the country specific recommendations, the European Commission can only address member states. However, one cannot achieve targets at national level if decisions have been taken without listening to the regional and local level,” added Deputy Director General of DG Regional and Urban Policy Nicholas Martyn, underlining that future funding will allow regions “to play to their strengths”.

During the maritime session of the meeting, delegates addressed the environmental dimension of maritime Europe, strengthened through the Marine Strategy Framework Directive (MSFD). According to the CPMR, this new approach and the possible directive on maritime spatial planning and integrated coastal management need to respect subsidiarity. The CPMR also called on member states to affirm clear references to blue growth and maritime renewable energies - as an axis for EU industrial policy - in the conclusions of the next European Councils dedicated to industries and maritime issues.

According to MEP Gesine Meissner, thanks to its President Corine Lepage and with support of the CPMR, the European Parliament’s Seas and Coastal Areas Intergroup was successful and is today a good platform. “Since I am going to run again for the European elections, I am ready to be president of this intergroup in the next term. CPMR played an important role in working with us, and we hope to keep good contacts in the future. The number of intergroups in the European Parliament is limited, so it is very important to take maritime issues on board such as islands or sea basins.”

reklame

Speaking on accessibility and maritime transport, José Anselmo, team leader at DG Move representing the European Commission, presented the new European context for the TEN-T Corridors and the Connecting Europe Facility, with particular focus on prospects for the Regions. “For the first time maritime regions are fundamentals in the TEN-T network. There is not a single corridor that does not start or end with a port.” Particularly on the CPMR, Anselmo also said: “Once the new coordinator on motorways of the sea will be appointed this year, a global road map study will be launched and we will need the contribution of all of you: if you want to play a special role we will very much like to use your network.”

During the Political Bureau, Greek Permanent Representation Counsellor on Cohesion Policy and Structural Funds Eleftherios Stavropoulos, representing the Greek Presidency, and Norbert Van Den Hove, acting director for structural funds, Netherlands ministry of economic affairs, participated in the debates.

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending