Følg os

Økonomi

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

DEL:

Udgivet

on

r-JAPAN-EU-HANDEL-stor570Over the past decade, EU-28 international trade in goods with Japan has been characterized by a regular fall in the share of Japan in the EU-28’s total trade in goods, more significant for imports than for exports, and a continuous deficit. The share of exports to Japan in the EU-28 total fell from 4.9% in 2002 to 3.3% in 2012 and the share of imports from Japan also dropped, from 7.9% to 3.6%. As a result, the EU-28 trade deficit with Japan decreased from €30.3 billion in 2002 to €9.0bn in 2012.

In the first six months of 2013, EU-28 exports to Japan fell slightly compared with the same period of 2012 from €27.0bn to €26.3 bn, while imports decreased more strongly, from €33.8bn to €28.2bn. Consequently, the EU-28 trade deficit with Japan continued to drop, from 6.8 bn in the first half of 2012 to 1.9 bn in the same period of 2013. Japan was the EU-28’s 7th most important trading partner, accounting for around 3.2% of EU-28 trade in goods.

On the occasion of the 21th European Union – Japan summit, which will take place on 19 November 2013 in Tokyo in Japan, Eurostat, the statistical office of the European Union, issues data on trade and investments between the EU and Japan.

Tyskland: Japans vigtigste EU-handelspartner

Blandt EU-28 medlemslande var Tyskland (8.0 mia. EUR eller 31 % af EU's eksport) langt den største eksportør til Japan i de første seks måneder af 2013, efterfulgt af Frankrig (3.4 mia. EUR eller 13 %), Italien ( 3.0 mia. EUR eller 11 %) og Storbritannien (2.6 mia. EUR eller 10 %). Tyskland (7.3 mia. EUR eller 26 % af EU-importen) var også den største importør, efterfulgt af Holland2 (5.1 mia. eller 18 %) og Det Forenede Kongerige (4.2 mia. EUR eller 15 %). De største handelsunderskud med Japan i første halvdel af 2013 blev registreret af Holland (€-3.5 mia.) og Det Forenede Kongerige (€-1.6 mia.), og de største overskud af Italien (€+1.6 mia.) og Frankrig (€ +1.0 mia.).

EU-28 international handel med varer med Japan i milliarder euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Eksport 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Import 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balance -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
I alt ekstra-EU28
Eksport 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Import 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Balance -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japan / I alt
Eksport 4.9 % 4.8 % 4.6 % 4.2 % 3.9 % 3.5 % 3.2 % 3.3 % 3.3 % 3.2 % 3.3 %
Import 7.9 % 7.8 % 7.3 % 6.3 % 5.7 % 5.5 % 4.8 % 4.7 % 4.4 % 4.0 % 3.6 %

EU-28-medlemsstaternes internationale handel med varer med Japan i millioner euro

reklame
Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Belgien 2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bulgarien 11 14 34 31 -23 -18
Tjekkiet 270 284 631 526 -361 -243
Danmark 786 698 167 140 620 558
Tyskland 8 311 8 062 8 467 7 330 -156 732
Estland 34 35 26 12 8 23
Irland 965 855 281 306 685 549
Grækenland 27 25 70 61 -43 -37
Spanien 1 039 1 031 1 251 927 -212 104
Fransk vin 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Kroatien 49 35 74 78 -26 -43
Italien 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Cypern 0 0 20 13 -19 -13
Letland 18 22 8 5 9 17
Litauen 12 17 12 14 -0 2
Luxembourg 31 26 73 86 -42 -60
Ungarsk vin 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Holland 2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Østrig 588 594 487 376 101 218
Polen 197 256 489 463 -291 -208
Portugisisk vin 103 70 183 125 -80 -54
Rumænien 121 112 138 112 -17 0
Slovenien 18 23 26 49 -8 -25
Slovakiet 42 74 212 142 -169 -68
Finland 526 504 171 159 354 345
Sverige 1 015 860 918 696 97 164
Storbritannien 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
I alt ekstra-EU28 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japan / I alt 3.3 % 3.0 % 3.8 % 3.4 %

0 = mindre end 0.5 mio

EU-28 international handel med varer med Japan efter produkt million euro

Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
I alt 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Primære varer: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Mad og drikke 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
Råvarer 816 921 505 422 311 499
Energi 216 159 118 51 98 108
Fremstillet gods: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Kemikalier 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Maskiner og køretøjer3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Andre fremstillede artikler3 6 629 6 302 6 886 5 834 -257 469
Andet 521 603 840 477 -319 126

EU-27's overskud i handel med tjenesteydelser med Japan næsten fordoblet mellem 2010 og 2012

I 2012 eksporterede EU-27 € 24.2 mia. tjenester til Japan, mens importen fra Japan beløb sig til € 15.6 mia., hvilket betyder, at EU-27 havde et overskud på € 8.6 mia. i handel med tjenesteydelser med Japan, sammenlignet med et overskud på 5.9 mia. EUR i 2011 og 4.6 mia. EUR i 2010. Overskuddet i 2012 skyldtes primært computer- og informationstjenester (+2.6 mia. EUR), finansielle tjenesteydelser (+2.1 mia. EUR) og rejser (+1.5 mia. EUR). Japan tegnede sig for lidt over 3 % af den samlede ekstra handel med tjenesteydelser i EU-27.

EU-27 international handel med tjenesteydelser med Japan

millioner euro

eksport Importere Balance
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
I alt 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
af hvilken:
Transport 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
Rejse 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Andre ydelser 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
af hvilken:
Kommunikationstjenester 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Byggeydelser 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
Forsikringstjenester 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Finansielle tjenesteydelser 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Computer- og informationstjenester 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Royalties og licensafgifter 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 -311 -705 -187
Andre forretningstjenester4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 -603 436 1 060
Personlige, kulturelle og rekreative tjenester 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Offentlige tjenester ikke 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
I alt ekstra-EU27 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japan / i alt ekstra-EU27 3.5 % 3.6 % 3.7 % 3.3 % 3.3 % 3.1 %

Betydelig volatilitet i direkte investeringsstrømme mellem EU-27 og Japan

Udenlandske direkte investeringer (FDI) strømme mellem EU-27 og Japan viser store variationer. I 2012 investerede EU-27 €0.4 mia. i Japan, et fald fra 3.1 mia. i 2011. Japanske investeringer i EU-27 faldt også i 2012 til €3.4 mia. sammenlignet med €10.4 mia. i 2011.

EU-27 udenlandske direkte investeringer med Japan i millioner euro

2009 2010 2011 2012
EU27 FDI i Japan 1 332 -1 952 3 081 434
Japanske udenlandske direkte investeringer i EU27 2 647 -845 10 405 3 374
  1. Indtil 30. juni 2013 omfattede Den Europæiske Union (EU-27) 27 medlemslande. Fra 1. juli 2013 omfatter Den Europæiske Union (EU-28) også Kroatien. Data for international handel med varer er tilgængelige for alle 28 medlemslande, mens data for international handel med tjenesteydelser og udenlandske direkte investeringer kun er tilgængelige for 27 medlemslande.
  2. Dutch imports, and therefore the trade deficit, are over-estimated because of the ‘Rotterdam effect’, where goods destined for the rest of the EU arrive and are recorded in harmonised EU external trade statistics in Dutch ports. This then has a positive effect on the external trade balances with Japan of those member states to which the goods are re-exported, as these shipments would be recorded as intra-EU trade with the Netherlands, rather than extra-EU trade with Japan. To a lesser extent, Belgian trade figures are similarly over-estimated.
  3. Maskiner og køretøjer omfatter strømgenererende og industrielle maskiner, computere, elektriske og elektroniske dele og udstyr, vejkøretøjer og dele, skibe, fly og jernbaneudstyr.

Andre fremstillede artikler omfatter læder, gummi, træ, papir, tekstiler, metaller, bygningsinventar, møbler, tøj, sko og tilbehør, videnskabelige instrumenter, ure, ure og kameraer.

  1. Øvrige erhvervsserviceydelser omfatter handel og andre handelsrelaterede serviceydelser, operationel leasingydelser og diverse erhvervs-, professionel- og teknisk serviceydelser.

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending