Følg os

Økonomi

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

r-JAPAN-EU-HANDEL-stor570I løbet af det seneste årti har EU-28's internationale varehandel med Japan været præget af et regulært fald i Japans andel af EU-28's samlede varehandel, større for import end for eksport, og et vedvarende underskud. Andelen af ​​eksport til Japan af EU-28-samtalen faldt fra 4.9 % i 2002 til 3.3 % i 2012, og andelen af ​​import fra Japan faldt også fra 7.9 % til 3.6 %. Som et resultat faldt EU-28's handelsunderskud med Japan fra 30.3 mia. EUR i 2002 til 9.0 mia. EUR i 2012.

I de første seks måneder af 2013 faldt EU-28-eksporten til Japan en smule sammenlignet med samme periode i 2012 fra €27.0 mia. til €26.3 mia., mens importen faldt kraftigere, fra €33.8 mia. til €28.2 mia. Som følge heraf fortsatte EU-28's handelsunderskud med Japan med at falde, fra 6.8 mia. i første halvår af 2012 til 1.9 mia. i samme periode af 2013. Japan var EU-28's 7. vigtigste handelspartner med omkring 3.2 %. af EU-28's handel med varer.

I anledning af det 21. topmøde mellem EU og Japan, som finder sted den 19. november 2013 i Tokyo i Japan, udsender Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, data om handel og investeringer mellem EU og Japan.

Tyskland: Japans vigtigste EU-handelspartner

Blandt EU-28 medlemslande var Tyskland (8.0 mia. EUR eller 31 % af EU's eksport) langt den største eksportør til Japan i de første seks måneder af 2013, efterfulgt af Frankrig (3.4 mia. EUR eller 13 %), Italien ( 3.0 mia. EUR eller 11 %) og Storbritannien (2.6 mia. EUR eller 10 %). Tyskland (7.3 mia. EUR eller 26 % af EU-importen) var også den største importør, efterfulgt af Holland2 (5.1 mia. eller 18 %) og Det Forenede Kongerige (4.2 mia. EUR eller 15 %). De største handelsunderskud med Japan i første halvdel af 2013 blev registreret af Holland (€-3.5 mia.) og Det Forenede Kongerige (€-1.6 mia.), og de største overskud af Italien (€+1.6 mia.) og Frankrig (€ +1.0 mia.).

EU-28 international handel med varer med Japan i milliarder euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Eksport 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Import 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balance -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
I alt ekstra-EU28
Eksport 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Import 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Balance -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japan / I alt
Eksport 4.9 % 4.8 % 4.6 % 4.2 % 3.9 % 3.5 % 3.2 % 3.3 % 3.3 % 3.2 % 3.3 %
Import 7.9 % 7.8 % 7.3 % 6.3 % 5.7 % 5.5 % 4.8 % 4.7 % 4.4 % 4.0 % 3.6 %

EU-28-medlemsstaternes internationale handel med varer med Japan i millioner euro

reklame
Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Belgien 2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bulgarien 11 14 34 31 -23 -18
Tjekkiet 270 284 631 526 -361 -243
Danmark 786 698 167 140 620 558
Tyskland 8 311 8 062 8 467 7 330 -156 732
Estland 34 35 26 12 8 23
Irland 965 855 281 306 685 549
Grækenland 27 25 70 61 -43 -37
Spansk vin 1 039 1 031 1 251 927 -212 104
Fransk vin 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Kroatien 49 35 74 78 -26 -43
Italiensk vin 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Cypern 0 0 20 13 -19 -13
Letland 18 22 8 5 9 17
Litauen 12 17 12 14 -0 2
Luxembourg 31 26 73 86 -42 -60
Ungarsk vin 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Holland 2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Østrig 588 594 487 376 101 218
Polen 197 256 489 463 -291 -208
Portugisisk vin 103 70 183 125 -80 -54
Rumænien 121 112 138 112 -17 0
Slovenien 18 23 26 49 -8 -25
Slovakiet 42 74 212 142 -169 -68
Finland 526 504 171 159 354 345
Sverige 1 015 860 918 696 97 164
Storbritannien 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
I alt ekstra-EU28 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japan / I alt 3.3 % 3.0 % 3.8 % 3.4 %

0 = mindre end 0.5 mio

EU-28 international handel med varer med Japan efter produkt million euro

Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
I alt 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Primære varer: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Mad og drikke 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
Råvarer 816 921 505 422 311 499
Energi 216 159 118 51 98 108
Fremstillet gods: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Kemikalier 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Maskiner og køretøjer3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Andre fremstillede artikler3 6 629 6 302 6 886 5 834 -257 469
Andet 521 603 840 477 -319 126

EU-27's overskud i handel med tjenesteydelser med Japan næsten fordoblet mellem 2010 og 2012

I 2012 eksporterede EU-27 € 24.2 mia. tjenester til Japan, mens importen fra Japan beløb sig til € 15.6 mia., hvilket betyder, at EU-27 havde et overskud på € 8.6 mia. i handel med tjenesteydelser med Japan, sammenlignet med et overskud på 5.9 mia. EUR i 2011 og 4.6 mia. EUR i 2010. Overskuddet i 2012 skyldtes primært computer- og informationstjenester (+2.6 mia. EUR), finansielle tjenesteydelser (+2.1 mia. EUR) og rejser (+1.5 mia. EUR). Japan tegnede sig for lidt over 3 % af den samlede ekstra handel med tjenesteydelser i EU-27.

EU-27 international handel med tjenesteydelser med Japan

millioner euro

eksport Importere Balance
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
I alt 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
af hvilken:
Transport 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
Rejse 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Andre ydelser 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
af hvilken:
Kommunikationstjenester 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Byggeydelser 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
Forsikringstjenester 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Finansielle tjenesteydelser 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Computer- og informationstjenester 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Royalties og licensafgifter 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 -311 -705 -187
Andre forretningstjenester4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 -603 436 1 060
Personlige, kulturelle og rekreative tjenester 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Offentlige tjenester ikke 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
I alt ekstra-EU27 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japan / i alt ekstra-EU27 3.5 % 3.6 % 3.7 % 3.3 % 3.3 % 3.1 %

Betydelig volatilitet i direkte investeringsstrømme mellem EU-27 og Japan

Udenlandske direkte investeringer (FDI) strømme mellem EU-27 og Japan viser store variationer. I 2012 investerede EU-27 €0.4 mia. i Japan, et fald fra 3.1 mia. i 2011. Japanske investeringer i EU-27 faldt også i 2012 til €3.4 mia. sammenlignet med €10.4 mia. i 2011.

EU-27 udenlandske direkte investeringer med Japan i millioner euro

2009 2010 2011 2012
EU27 FDI i Japan 1 332 -1 952 3 081 434
Japanske udenlandske direkte investeringer i EU27 2 647 -845 10 405 3 374
  1. Indtil 30. juni 2013 omfattede Den Europæiske Union (EU-27) 27 medlemslande. Fra 1. juli 2013 omfatter Den Europæiske Union (EU-28) også Kroatien. Data for international handel med varer er tilgængelige for alle 28 medlemslande, mens data for international handel med tjenesteydelser og udenlandske direkte investeringer kun er tilgængelige for 27 medlemslande.
  2. Hollands import, og dermed handelsunderskuddet, er overvurderet på grund af 'Rotterdam-effekten', hvor varer, der er bestemt til resten af ​​EU, ankommer og registreres i harmoniserede EU-udenrigshandelsstatistikker i hollandske havne. Dette har så en positiv effekt på de udenrigshandelsbalancer med Japan i de medlemslande, hvortil varerne eksporteres, da disse forsendelser vil blive registreret som handel inden for EU med Holland frem for handel uden for EU med Japan. I mindre grad er de belgiske handelstal tilsvarende overvurderet.
  3. Maskiner og køretøjer omfatter strømgenererende og industrielle maskiner, computere, elektriske og elektroniske dele og udstyr, vejkøretøjer og dele, skibe, fly og jernbaneudstyr.

Andre fremstillede artikler omfatter læder, gummi, træ, papir, tekstiler, metaller, bygningsinventar, møbler, tøj, sko og tilbehør, videnskabelige instrumenter, ure, ure og kameraer.

  1. Øvrige erhvervsserviceydelser omfatter handel og andre handelsrelaterede serviceydelser, operationel leasingydelser og diverse erhvervs-, professionel- og teknisk serviceydelser.

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending