Følg os

Økonomi

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

r-JAPAN-EU-HANDEL-large570I løbet af det sidste årti har EU-28s internationale handel med varer med Japan været præget af et regelmæssigt fald i Japans andel af EU-28's samlede varehandel, mere betydningsfuldt for import end for eksport og et kontinuerligt underskud. Andelen af ​​eksporten til Japan i EU-28 faldt fra 4.9% i 2002 til 3.3% i 2012, og andelen af ​​import fra Japan faldt også fra 7.9% til 3.6%. Som et resultat faldt handelsunderskuddet mellem EU og 28 med Japan fra 30.3 mia. Euro i 2002 til 9.0 mia. Euro i 2012.

I de første seks måneder af 2013 faldt EU-28-eksporten til Japan lidt sammenlignet med samme periode i 2012 fra € 27.0 mia. Til € 26.3 mia., Mens importen faldt kraftigere fra € 33.8 mia. Til € 28.2 mia. Derfor faldt handelsunderskuddet mellem EU og 28 med Japan fortsat fra 6.8 mia. I første halvdel af 2012 til 1.9 mia. I samme periode i 2013. Japan var EU-28s 7. vigtigste handelspartner og tegnede sig for ca. 3.2% af varehandel med EU-28.

I anledning af det 21. topmøde mellem EU og Japan, der finder sted den 19. november 2013 i Tokyo i Japan, udsender Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor, data om handel og investeringer mellem EU og Japan.

reklame

Tyskland: Japans vigtigste EU-handelspartner

Blandt EU-28-landene var Tyskland (8.0 mia. Euro eller 31% af EU's eksport) langt den største eksportør til Japan i de første seks måneder af 2013, efterfulgt af Frankrig (3.4 mia. Euro eller 13%), Italien ( € 3.0 mia. Eller 11%) og Det Forenede Kongerige (2.6 mia. € eller 10%). Tyskland (7.3 mia. € eller 26% af EU-importen) var også den største importør, efterfulgt af Holland2 (5.1 mia. Eller 18%) og Det Forenede Kongerige (4.2 mia. € eller 15%). De største handelsunderskud med Japan i første halvdel af 2013 blev registreret af Holland (-3.5 mia. €) og Det Forenede Kongerige (-1.6 mia. €), og de største overskud fra Italien (+ 1.6 mia. €) og Frankrig (€ +1.0 mia.

EU-28 international handel med varer med Japan i milliarder euro

reklame
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Eksport 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Import 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balance -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
Samlet ekstra-EU28
Eksport 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Import 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Balance -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japan / I alt
Eksport 4.9 % 4.8 % 4.6 % 4.2 % 3.9 % 3.5 % 3.2 % 3.3 % 3.3 % 3.2 % 3.3 %
Import 7.9 % 7.8 % 7.3 % 6.3 % 5.7 % 5.5 % 4.8 % 4.7 % 4.4 % 4.0 % 3.6 %

EU-28-medlemsstaternes internationale handel med varer med Japan i millioner euro

Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Belgien2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bulgarien 11 14 34 31 -23 -18
Tjekkiet 270 284 631 526 -361 -243
Danmark 786 698 167 140 620 558
Tyskland 8 311 8 062 8 467 7 330 -156 732
Estland 34 35 26 12 8 23
Irland 965 855 281 306 685 549
Grækenland 27 25 70 61 -43 -37
Spanien 1 039 1 031 1 251 927 -212 104
Frankrig 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Kroatien 49 35 74 78 -26 -43
Italien 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Cypern 0 0 20 13 -19 -13
Letland 18 22 8 5 9 17
Litauen 12 17 12 14 -0 2
Luxembourg 31 26 73 86 -42 -60
Ungarn 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Holland 2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Østrig 588 594 487 376 101 218
Polen 197 256 489 463 -291 -208
Portugal 103 70 183 125 -80 -54
Rumænien 121 112 138 112 -17 0
Slovenien 18 23 26 49 -8 -25
Slovakiet 42 74 212 142 -169 -68
Finland 526 504 171 159 354 345
Sverige 1 015 860 918 696 97 164
Storbritannien 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
Samlet ekstra-EU28 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japan / I alt 3.3 % 3.0 % 3.8 % 3.4 %

0 = mindre end 0.5 millioner

EU-28 international handel med varer med Japan efter produkt millioner euro

Eksport Import Balance
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
I alt 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Primære varer: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Mad og drikke 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
Råvarer 816 921 505 422 311 499
Energi 216 159 118 51 98 108
Fremstillet gods: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Kemikalier 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Maskiner og køretøjer3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Andre fremstillede artikler3 6 629 6 302 6 886 5 834 -257 469
Øvrige 521 603 840 477 -319 126

EU-27 overskud i handel med tjenester med Japan blev næsten fordoblet mellem 2010 og 2012

I 2012 eksporterede EU-27 € 24.2 mia. Tjenester til Japan, mens importen fra Japan beløb sig til 15.6 mia. €, hvilket betyder, at EU-27 havde et overskud på 8.6 mia. € i handel med tjenester med Japan sammenlignet med et overskud. på 5.9 mia. euro i 2011 og 4.6 mia. euro i 2010. Overskuddet i 2012 skyldtes primært computer- og informationstjenester (+ 2.6 mia. euro), finansielle tjenester (2.1 mia. euro) og rejser (+ 1.5 mia. euro). Japan tegnede sig for lidt over 3% af den samlede ekstra EU-27-handel med tjenester.

EU-27 international handel med tjenester med Japan

millioner euro

eksport Importere Balance
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
I alt 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
af hvilken:
Transport 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
Rejse 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Andre ydelser 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
af hvilken:
Kommunikationstjenester 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Byggeydelser 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
Forsikringstjenester 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Finansielle tjenesteydelser 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Computer- og informationstjenester 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Royalties og licensafgifter 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 -311 -705 -187
Andre forretningstjenester4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 -603 436 1 060
Personlige, kulturelle og rekreative tjenester 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Offentlige tjenester ikke 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
Samlet ekstra-EU27 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japan / samlet ekstra-EU27 3.5 % 3.6 % 3.7 % 3.3 % 3.3 % 3.1 %

Betydelig volatilitet i direkte investeringsstrømme mellem EU-27 og Japan

Udenlandske direkte investeringsstrømme (FDI) mellem EU-27 og Japan viser store variationer. I 2012 investerede EU-27 0.4 mia. € i Japan, ned fra 3.1 mia. I 2011. Japanske investeringer i EU-27 faldt også i 2012 til 3.4 mia. € sammenlignet med 10.4 mia. € i 2011.

EU-27 direkte udenlandske direkte investeringer med Japan i millioner euro

2009 2010 2011 2012
EU27 FDI i Japan 1 332 -1 952 3 081 434
Japansk direkte udenlandske direkte investeringer i EU27 2 647 -845 10 405 3 374
  1. Frem til 30. juni 2013 omfattede Den Europæiske Union (EU-27) 27 medlemslande. Fra 1. juli 2013 inkluderer Den Europæiske Union (EU-28) også Kroatien. Data for international handel med varer er tilgængelige for alle 28 medlemslande, mens data for international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer kun er tilgængelige for 27 medlemsstater.
  2. Hollandsk import og dermed handelsunderskuddet overvurderes på grund af 'Rotterdam-effekten', hvor varer bestemt til resten af ​​EU ankommer og registreres i harmoniseret EU-udenrigshandelsstatistik i hollandske havne. Dette har derefter en positiv effekt på de eksterne handelsbalancer med Japan i de medlemsstater, som varerne eksporteres til, da disse forsendelser registreres som handel inden for EU med Holland snarere end handel uden for EU med Japan. I mindre grad overvurderes belgiske handelstal ligeledes.
  3. Maskiner og køretøjer inkluderer kraftgenererende og industrielle maskiner, computere, elektriske og elektroniske dele og udstyr, vejkøretøjer og dele, skibe, fly og jernbaneudstyr.

Andre fremstillede artikler inkluderer læder, gummi, træ, papir, tekstiler, metaller, bygningsarmaturer, møbler, tøj, sko og tilbehør, videnskabelige instrumenter, ure, ure og kameraer.

  1. Andre forretningstjenester omfatter handels- og andre handelsrelaterede tjenester, operationelle leasingtjenester og diverse forretnings-, professionelle og tekniske tjenester.

EU-28 varehandel underskud med Japan faldt til € 1.9bn i første halvdel af 2013

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending