Følg os

Økonomi

Eurozonen arbejdsløshed på 12.2%, EU-28 på 11.0%

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

100002010000061E00000131A8C2B2EADen sæsonkorrigerede arbejdsløshed i euroområdet (EA-17) var 12.2 % i september 2013, stabilt sammenlignet med august. Arbejdsløsheden i EU-28 var 11.0 %, også stabil sammenlignet med august. I begge zoner er raterne steget i forhold til september 2012, hvor de var henholdsvis 11.6 % og 10.6 %. Disse tal er offentliggjort af Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor.

I september 2013 var 26.872 millioner mænd og kvinder arbejdsløse i EU-28, hvoraf 19.447 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med august 2013 steg antallet af ledige med 61,000 i EU-28 og med 60,000 i euroområdet. Sammenlignet med september 2012 steg arbejdsløsheden med 978,000 i EU28 og med 996,000 i euroområdet.

Medlemsstater

Blandt medlemslandene blev de laveste arbejdsløshedsprocenter registreret i Østrig (4.9 %), Tyskland (5.2 %) og Luxembourg (5.9 %) og de højeste i Grækenland (27.6 % i juli 2013) og Spanien (26.6 %).

Sammenlignet med for et år siden steg arbejdsløsheden i seksten medlemslande, faldt i elleve og forblev stabil i Tjekkiet. De højeste stigninger blev registreret i Cypern (12.7 % til 17.1 %) og Grækenland (25.0 % til 27.6 % mellem juli 2012 og juli 2013). De største fald blev observeret i Letland (15.6 % til 11.3 % mellem andet kvartal 2012 og 2013) og Estland (10.0 % til 8.3 % mellem august 2012 og august 2013).

I september 2013 var arbejdsløsheden i USA 7.2 %, et fald fra 7.3 % i august 2013 og fra 7.8 % i september 2012.

Ungdomsarbejdsløshed

I september 2013 var 5.584 millioner unge (under 25) arbejdsløse i EU28, hvoraf 3.548 millioner var i euroområdet. Sammenlignet med september 2012 faldt ungdomsarbejdsløsheden med 57,000 i EU28, men steg med 8,000 i euroområdet. I september 2013 var ungdomsarbejdsløsheden5 23.5 % i EU28 og 24.1 % i euroområdet sammenlignet med henholdsvis 23.1 % og 23.6 % i september 2012. I september 2013 blev de laveste satser observeret i Tyskland (7.7 %) og Østrig (8.7 %) og den højeste i Grækenland (57.3 % i juli 2013), Spanien (56.5 %) og Kroatien (52.8 % i tredje kvartal 2013).

reklame
  1. Eurozonen (EA-17) består af Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.

EU28 omfatter Belgien (BE), Bulgarien (BG), Den Tjekkiske Republik (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES) Frankrig (FR), Kroatien, Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene , Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE) og Det Forenede Kongerige (UK).

Tabellerne omfatter også Island (IS), Norge (NO) og USA (USA).

  1. Ikke-sæsonkorrigerede data og trenddata kan findes i den statistiske database på Eurostats websted. For yderligere detaljer henvises til artiklen Arbejdsløshedsstatistik i Statistikker forklaret.
  1. Eurostat producerer harmoniserede arbejdsløshedstal for de enkelte EU-medlemsstater, euroområdet og EU. Disse arbejdsløshedstal er baseret på den definition, der anbefales af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Måling er baseret på en harmoniseret kilde, Den Europæiske Unions Arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS).

På grundlag af ILO-definitionen definerer Eurostat arbejdsløse som personer i alderen 15 til 74, som:

- Er uden arbejde;

- er tilgængelige for at begynde at arbejde inden for de næste to uger, og

- og har aktivt søgt beskæftigelse på et eller andet tidspunkt i løbet af de foregående fire uger.

Arbejdsløsheden er antallet af arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er det samlede antal beskæftigede og ledige. I denne pressemeddelelse er ledigheden baseret på beskæftigelses- og arbejdsløshedsdata, der dækker personer i alderen 15 til 74.

  1. Dataene i denne nyhedsmeddelelse er normalt genstand for små revisioner, forårsaget af opdateringer til den sæsonkorrigerede serie, hver gang nye månedlige data tilføjes. Større revisioner kan forekomme, når de seneste AKU-data indgår i beregningsprocessen. Sammenlignet med de satser, der blev offentliggjort i nyhedsmeddelelse 140/2013 af 1. oktober 2013, blev arbejdsløshedsprocenterne i august 2013 revideret fra 12.0 % til 12.2 % for EA17 og fra 10.9 % til 11.0 % for EU28. Blandt medlemslandene er satsen blevet revideret med mellem 0.2 og 0.4 procentpoint for Grækenland (for juli 2013), Spanien og Italien. For Danmark er kursen opjusteret med 0.5 procentpoint. Denne revision skyldes også brugen fra denne måned af direkte månedlige estimater fra LFS. I perioden januar 2007 - august 2013 ligger revisioner for Danmark mellem -0.4 og +0.5 procentpoint. Den gennemsnitlige absolutte revision i denne periode udgør 0.1 procentpoint.
  2. Ungdomsarbejdsløsheden er antallet af ledige i alderen 15 til 24 år i procent af arbejdsstyrken i samme alder. Derfor skal ungdomsarbejdsløsheden ikke tolkes som andelen af ​​arbejdsløse i den samlede ungdomsbefolkning. For yderligere detaljer henvises til ungdomsarbejdsløshedsartikel i Statistik Forklaret.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending