Følg os

Forretning

EU adgang til finansiering Dage: At hjælpe med at forme et SMV-venligt finansiering markedet

DEL:

Udgivet

on

Kredittilgængeligheden for ikke-finansielle virksomheder i euroområdet er nu på sit laveste punkt siden begyndelsen af ​​kreditkrisen ifølge de seneste tal fra Den Europæiske Centralbank.

Små og mellemstore virksomheder, som EU er afhængige af 85% af nye job i den private sektor, er særligt hårdt ramt af dette fald, da de ikke kan investere eller udvide deres forretning, så længe betingelserne for kreditter forbliver så vanskelige. Europa-Kommissionen tager derfor skridt til hurtigt at bygge bro over markedsgabet i tilvejebringelsen af ​​SMV-finansiering ved at tilvejebringe 3.5 mia.EUR ekstra finansiering til SMV'er hvert år fra 2014 til 2020 ved hjælp af det nye program for konkurrenceevne for virksomheder og SMV'er (COSME). For at COSME skal få succes er det afgørende, at der oprettes et effektivt partnerskab mellem EU-institutioner og de finansielle organisationer, der giver SMV'er adgang til kredit. Dette er grunden til, at vicepræsident Antonio Tajani, kommissær for virksomheder og industri, i dag (31. oktober) lancerer en række begivenheder i Rom - 'EU-adgang til finansieringsdage' - for at forklare, hvordan COSMEs nye finansielle instrumenter vil fungere og til at opmuntre velrenommerede finansmarkedsoperatører bliver COSME-formidlere. 'EU-adgang til finansieringsdage' vil blive organiseret i alle EU-hovedstæder fra efteråret 2013 til udgangen af ​​2014. Den næste begivenhed finder sted i Vilnius, Litauen den 5. november 2013. Fremtrædende talere på dagens "adgang til finansdagen" i Rom inkluderer Flavio Zanonato, italiensk minister for økonomisk udvikling; Dario Scannapieco, næstformand for Den Europæiske Investeringsbank; Luigi Federico Signorini, vicegeneraldirektør for Italiens Bank; Giovanni Sabatini, generaldirektør for den italienske bankforening; Aurelio Regina, næstformand for Confindustria; og Richard Pelly, administrerende direktør for Den Europæiske Investeringsfond. Arrangementet vil også præsentere Den Europæiske Investeringsbanks SMV-fokuserede aktiviteter og andre EU-programmer, der understøtter SMV'er.

Hvad er det nye COSME-program? Hvad vil det tilbyde SMV'er?

reklame

Næstformand Tajani understregede i dag, at programmet for virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne (COSME), der løber mellem 2014 og 2020, er det første nogensinde Europa-Kommissionens program, der udelukkende er dedikeret til at støtte SMV'er. COSME er først og fremmest et instrument til at forbedre SMV'ers adgang til finansiering, støtte deres internationalisering og forbedre deres adgang til markeder.

COSME vil i vid udstrækning fortsætte de vellykkede aktiviteter i det nuværende rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP), men sigter mod at bedre imødekomme SMV'ers behov ved at målrette mod de mere sårbare kategorier af små virksomheder, der i øjeblikket er underbetjent af markedet.

60% af COSMEs anslåede budget på 2.3 mia. € vil blive brugt til finansielle instrumenter, der yder garantier og risikovillig kapital, med det formål at tilskynde strømmen af ​​kredit og investeringer til SMV-sektoren. COSME vil tilbyde en garantifacilitet for SMV-lån på op til 150 € med fokus på SMV'er, der ellers ville have svært ved at få adgang til finansiering. COSME's egenkapitalfacilitet vil stimulere udbuddet af venturekapital med særligt fokus på SMV'ers udvidelses- og vækstfase.

reklame

COSME-support vil blive leveret til SMV'er via velrenommerede finansielle formidlere i deltagende lande - såsom banker, leasingselskaber, gensidige garantiselskaber eller venturekapitalfonde - for at sikre, at kredit er så let tilgængelig som muligt. For at imødekomme mangfoldigheden af ​​SMV-finansieringsmarkedet i Europa vil COSME give finansielle formidlere mulighed for at skabe individuelle produkter, der bedst passer til SMV'ers behov på deres særlige marked.

COSME-budgettet opretholder også mange af de samme vellykkede programmer, der allerede er på plads, herunder samfinansiering til det europæiske virksomhedsnetværk med sine mere end 600 kontorer i og uden for EU. COSME vil også støtte internationalisering af SMV'er, Erasmus for unge iværksættere, iværksætteruddannelse, IPR Helpdesks og reduktion af administrative byrder.

Hvad er COSMEs forventede virkning?

Programmets virkning vil være enorm. COSME-støttede finansielle instrumenter bør resultere i en årlig stigning på yderligere 3.5 mia. EUR i yderligere udlån til og / eller investering i EU-virksomheder. Hvert år forventes COSME at bidrage til en stigning i EU's BNP på 1.1 mia.EUR og hjælpe 40 virksomheder med at skabe eller spare 000 arbejdspladser og lancere 30 nye forretningsprodukter, tjenester eller processer.

Typisk SMV-modtager: Mindre end 10 medarbejdere, 65 000 € tildelt

Under det tidligere Europa-Kommissionens program til støtte for konkurrenceevne (CIP) blev lånegarantier brugt til at stimulere udlån til iværksættere eller små virksomheder, der normalt ikke ville have tilstrækkelig sikkerhed til at opnå et lån. Halvfems procent af de 220 SMV'er fra hele Europa, der var modtager af CIP indtil udgangen af ​​000, havde 2012 eller færre ansatte; netop den kategori, der finder det sværest at få et lån.

Men takket være CIP var det gennemsnitlige garanterede lån, som disse små virksomheder modtog, ca. 65 000 €. Ved udgangen af ​​december 2012 havde CIP's finansielle instrumenter mobiliseret over 13 mia. EUR i lån og mere end 2.3 mia. EUR i risikovillig kapital. Sammenlignelige fordele opnås under COSME, moderat moderat af det faktum, at COSME især vil målrette mod SMV'er, der uden støtte ville have svært ved at få adgang til ekstern finansiering.

Adgang til finansiering er ekstremt vanskelig for SMV'er

Undersøgelser viser, at EU's SMV'er i meget høj grad er afhængige af banklån for deres eksterne finansiering, og at de har meget få alternativer: 30% af virksomhederne bruger banklån og 40% bankkreditlinjer eller kassekreditter. For 63% af SMV'er er banklån også den mest foretrukne eksterne finansieringsløsning til at realisere virksomheders vækstambitioner. I den økonomiske afmatning er bankerne blevet mere risikovillige og beder om højere risikomarginer og tilbyder mere krævende betingelser.

Vanskelig adgang til kredit er blandt de største bekymringer (15%) af SMV'er: ifølge den seneste undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen fik en tredjedel af SMV'erne ikke den finansiering, de havde planlagt til. De seneste data fra Den Europæiske Centralbank (ECB) indikerer, at den samlede udlån til den ikke-finansielle private sektor stadig er svag.

Hvorfor har vi brug for et specifikt program til støtte for SMV-finansiering

På trods af deres betydning for økonomien står SMV'er over for særlige udfordringer inden for adgang til finansiering, hovedsagelig på grund af informationsasymmetrier. Mens SMV'er er i stand til at opbygge stærke forretningssager til oprettelse og udvidelse af deres virksomheder, er långivere tilbøjelige til at være dårligt rustede til at vurdere de risici, der er forbundet med SMV'ers forretningsmodeller, og de har tendens til at tage udlånsbeslutninger udelukkende på baggrund af balance. Men mange SMV'er har ikke stærke nok balancer til at opfylde kriterier for godkendelse af bankudlån, især hvis SMV'ens værdi opbevares i intellektuel ejendomsret, en sund kundebase eller andre midler, som ikke kan indfanges af finansiel rapportering.

Konsekvenserne af gældskrisen har også uforholdsmæssigt påvirket udlån til SMV'er. Sammenlignet med større virksomheder har SMV'er altid haft strukturelle problemer inden for adgang til finansiering. Men disse spørgsmål er blevet forværret af finanskrisen. I løbet af de sidste to år blev ifølge statistik fra ECB næsten en tredjedel af de SMV'er, der ansøgte om banklån, nægtet eller endte med at få mindre, end de anmodede om.

Finansielle formidlere er en vigtig livline

EU bruger både lovgivning og det begrænsede EU-budget til at modvirke den nuværende overvældende modvilje mod at investere i og låne ud til SMV'er. To generelle tilgange benyttes, først for at støtte tilvejebringelse af SMV-lån - og dermed forbedre adgangen til kredit - og for det andet for at stimulere investeringer i SMV'er, f.eks. Via saminvesteringer med venturekapitalfonde.

Adgang til kredithjælp kanaliseres gennem udvalgte finansielle formidlere. Disse inkluderer banker, udlejere, gensidige garantiselskaber, mikrofinansieringsudbydere og venturekapitalfonde. EU garanterer en del af de risici, de påtager sig, og erfaringerne viser, at deltagelse i EU's adgang til finansieringsprogrammer betyder, at de yder flere SMV-lån, end de ellers ville gjort. Denne tilgang skaber også en høj gearingseffekt: CIP-programmet viste, at hver € 1, som EU brugte på garantier, der blev brugt af finansielle formidlere, der yder lån til SMV'er, resulterede i, at 30 EUR blev stillet til rådighed for det støttemodtagende selskab.

Bortset fra denne multiplikatoreffekt giver anvendelse af finansielle formidlere også andre fordele: en politisk indvirkning, da deltagende finansielle formidlere abonnerer på stærke SMV-kreditforbedrende betingelser og derfor bidrager til at forfølge EU-politikker; og også adgang til institutionel "know-how" i form af finansielle formidlers eksisterende ekspertise.

Hvordan ellers vil SMV-finansiering blive støttet af EU?

COSME suppleres med finansiering til forsknings- og innovationsdrevne virksomheder under Horizon 2020-programmet. Talrige foranstaltninger vil også blive gennemført af EIB-gruppen (Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond) såvel som inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde eller under programmet for beskæftigelse og social innovation og vil være knyttet til specifikke politiske mål.

Aftale om Basel III vil sikre fortsat banklån til SMV'er
Europa-Kommissionen har også foreslået lovgivning for at forbedre effektiviteten af ​​de finansielle markeder. Der er opnået enighed om revisionen af ​​kapitalkravsdirektivet, Basel III (se MEMO / 13/338).

Den nye ramme vil gøre bankerne mere solide. For at sikre en passende strøm af kredit til SMV'er i den nuværende vanskelige økonomiske sammenhæng vil de nye regler indføre en reduktion af kapitalomkostningerne for bankeksponering over for SMV'er gennem anvendelse af en 0.76 understøttende faktor. Dette vil give kreditinstitutter et passende incitament til at øge den tilgængelige kredit til SMV'er. Den bedre finansielle stabilitet i vores banker, der er målrettet mod Basel III, vil derfor ikke resultere i kreditbegrænsning for de fleste små virksomheder.

Bedre integration af venturekapitalmarkedet

En forordning om europæiske venturekapitalfonde, der blev vedtaget i april 2013 (FORORDNING (EU) nr. 345/2013) vil gøre det muligt for risikovillige kapitalister at operere mere effektivt inden for EU. Ved hjælp af et europæisk pas kan forvaltere markedsføre deres fonde i hele EU. Dette vil lette grænseoverskridende fundraising og skabe et ægte indre marked for venturekapitalfonde.
Se også: MEMO / 13/209

Forbedring af SMV-adgang til kapitalmarkeder

Ved at hjælpe med at tiltrække flere private investeringer søger Europa-Kommissionen også at udvikle en ramme for effektiv, diversificeret og forbedret langsigtet finansiering for SMV'er. En af løsningerne er at forbedre SMV-adgangen til kapitalmarkeder: investorer kan opfordres til at foretage flere investeringer i SMV'er gennem mere synlige SMV-markeder og mere synligt børsnoterede SMV'er og mid-cap.

To nylige forslag om at tiltrække investorer gennem mere synlige SMV-markeder og mere synlige børsnoterede SMV'er:

• Et forslag til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) for at opretholde udviklingen af aktiemarkeder specialiseret i SMV'er. (se IP / 11/1219 og MEMO / 11/716)
• Et forslag til en ændring af gennemsigtighedsdirektivet for at give bedre information om børsnoterede SMV'er.

EU-aktioner til dato for at øge udlån til SMV'er

31. december 2012 havde EU's rammeprogram for konkurrenceevne og innovation mobiliseret mere end 15 mia. EUR til finansiering af SMV'er.
• Med et budget på 1.1 mia. Euro har CIP-programmet allerede bidraget til at mobilisere over 16 mia. EUR til SMV'er i hele Europa.
• SMV-garantifacilitet (SMEG); takket være sine garantiordninger har CIP allerede hjulpet over 220 SMV'er med at få adgang til over 000 mia. EUR i lån.
• Den høje vækst og innovative SMV-facilitet (GIF): CIP-finansierede investeringer i venturekapitalfonde understøttede allerede investeringer i over 300 hurtigt voksende SMV'er på mere end 2.3 mia. €.

Sådan fungerer CIP

CIP-programmet (løber fra 2007-2013) har hjulpet SMV'er med at finde finansiering, de har brug for til at drive, udvikle eller vokse på forskellige udviklingsstadier.
CIP sigter mod at gøre det lettere for SMV'er at udvikle den mest relevante kanal for SMV's eksterne finansiering: et banklån. Dette er af største betydning for langt størstedelen af ​​SMV'er. Programmet indeholder også foranstaltninger, der er fokuseret på de særlige behov hos SMV'er med højt vækstpotentiale, hvor aktieinvesteringer kan være en mere passende finansieringskilde.

CIP-finansieringsinstrumenterne forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond gennem nationale og regionale finansielle formidlere (f.eks. Banker og venturekapitalfonde) i EU-medlemsstaterne. Programmets arkitektur mobiliserer finansielle institutioner til at yde yderligere finansiering til SMV'er.

Lånegarantier: EU-støttede lån til rådighed for SMV'er

• Yngre og mindre virksomheder får mere sandsynligt kun en del af den finansiering, de har anmodet om fra det långivende institut (finansiel formidler), og vil i mange tilfælde blive afvist direkte. Support er tilgængelig i form af lån, der støttes af EU.
• Garantier, der tilbydes banker, giver SMV'er adgang til banklån
• under SMV-garantifaciliteten (SMEG) kan en långivende institution modtage EU-garanti, hvis den har til hensigt at låne til SMV'er. Med en EU-garanti kan bank låne ud til en mere risikabel kategori af klienter (unge virksomheder, iværksættere uden kredithistorie, tilstrækkelig sikkerhed osv.) Eller blot låne mere til SMV'er.

Forbedret adgang til kapitalfinansiering:

• Små, meget innovative virksomheder involverer en risikokategori, som sjældent kan accepteres af traditionelle finansieringsudbydere og som sådan har brug for en skræddersyet support - bortset fra banklån.
• Halvdelen af ​​CIP-ressourcerne, der er afsat til SMV's adgang til finansiering, investeres af Den Europæiske Investeringsfond i venturekapitalfonde, der igen investerer i nystartede virksomheder og SMV'er med højt vækstpotentiale.
• Den høje vækst og innovative SMV-facilitet (GIF) tilvejebringer kapital - som regel i størrelsesordenen millioner af euro - til innovative SMV'er i forskellige udviklingsstadier.

For mere information, klik her.

Den Europæiske Investeringsbank

EIB styrker det globale udviklingsfokus og støtter 4.8 mia. € ny finansiering til energi, transport, COVID -vacciner og erhvervsinvesteringer

Udgivet

on

Bestyrelsen for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har godkendt planer om at styrke sit globale udviklingsengagement. Det godkendte også 4.8 mia. Euro i ny finansiering til 24 projekter til støtte for klimaindsatser, COVID -vacciner og økonomisk modstandsdygtighed, bæredygtig transport og uddannelse.

”I juni bad Ministerrådet EU -banken om at øge sit bidrag til Unionens udviklingsindsats gennem dedikerede strategier, stærkere tilstedeværelse på jorden globalt og bedre koordinering med partnere i en ægte Team Europe -tilgang. I dag reagerede vi på Rådets opfordring ved at foreslå oprettelse af en afdeling af EIB med fokus på udviklingsfinansiering, og bestyrelsen godkendte dette forslag. Som følge heraf vil EU -banken kunne yde et stærkere bidrag til at styrke Europas strategiske autonomi ved at placere flere eksperter på stedet og være en mere effektiv partner for andre multilaterale og nationale udviklingsbanker. Og vi vil være bedre i stand til at forfølge vores globale ambition med hensyn til kampen mod klimaændringer, ”sagde EIB's præsident Werner Hoyer.

Styrkelse af EIB's udviklingseffekt

reklame

EIB's bestyrelse godkendte bankens forslag om at oprette en udviklingsfilial for at øge virkningen af ​​dens aktiviteter uden for EU. Det understøtter EIB's svar på opfordringen til handling udtrykt i "Rådets konklusioner om den forbedrede europæiske finansielle arkitektur for udvikling (2021)", der blev vedtaget den 14. juni 2021. EIB vil gennem sin udviklingsgren omorganisere sine aktiviteter uden for Den Europæiske Union og øge sin tilstedeværelse på stedet og udvikle mere målrettede strategier og tjenester i tæt samarbejde med partnere.

Banken vil forstærke repræsentationer uden for EU og oprette en række regionale knudepunkter, der intensiverer komplementaritet og samarbejde med multilaterale udviklingsbanker, nationale udviklingsfinansieringsinstitutioner og lokale partnere i en Team Europe -tilgang. Knudepunkterne vil fokusere på tematiske sektorer, produktkompetencer og tjenester, der svarer til behovene i den region, hvor de er placeret. Det første regionale knudepunkt, der styrker EIB -arbejdet i Østafrika, vil blive placeret i Nairobi.

En ny rådgivende gruppe rådgiver EIB om dens aktiviteter uden for EU. Det vil omfatte

reklame

EU's udviklingspolitiske beslutningstagere udpeget af medlemsstaterne, Europa -Kommissionen og EU -Udenrigstjenesten.

€ 2.2 mia. Til klimaindsats, ren energi og energieffektive hjem

EIB godkendte ny finansiering for at øge vind- og solenergiproduktion i Spanien og Portugal, opgradere nationale energinet i Polen og forbedre energieffektiviteten og reducere varmeregninger i Ungarn og Finland.

Målrettede finansieringsordninger til fremskyndelse af investeringer i småskala vedvarende energi og klimaprojekter i Østrig og Polen og i Latinamerika og Afrika blev også godkendt.

€ 647 millioner til implementering af COVID -vaccine, sundhed og uddannelse

Baseret på Den Europæiske Investeringsbanks opbakning til udvikling af COVID-vaccine og implementering af nye programmer til finansiering af køb af COVID-19-vacciner til distribution i Argentina og i hele Sydasien, herunder Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka og Maldiverne, blev bekræftet.

Bestyrelsen besluttede at støtte udbygningen af ​​langtidspleje til handicappede patienter i Holland, udrulning af digital læringsteknologi i folkeskoler og gymnasier og opgradering af videnskabelig forskning i Kroatien blev også aftalt.

€ 752 mio. Til bæredygtig by-, regional-, luft- og søtransport

Sporvognspassagerer i den slovakiske by Košice og pendlere i de polske byer Gdansk, Gdynia og Sopot og på tværs af Moldova vil drage fordel af nye EIB -støttede investeringer til modernisering og forbedring af transportforbindelser.

De italienske havne i Genova og Savona vil modtage EIB -finansiering til at opgradere jernbaneadgang og bedre beskytte havnene mod oversvømmelser og mere ekstremt vejr gennem opførelsen af ​​en ny molo.

EIB indvilligede også i at finansiere udskiftning og opgradering af lufttrafikstyring og navigationsudstyr for at opretholde sikkerhedsstandarder i det ungarske luftrum.

€ 500 mio. Til investeringer i den private sektor og økonomisk modstandsdygtighed mod COVID-19

EIB's bestyrelse godkendte også nye finansieringsprogrammer, der forvaltes af lokale bank- og investeringspartnere, for at støtte investeringer fra virksomheder i hele Spanien, Polen og Sydøstasien, der står over for COVID-19-udfordringer.

Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er Den Europæiske Unions langsigtede udlånsinstitution, der ejes af dens medlemsstater. Det stiller langsigtet finansiering til rådighed for sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål.

Oversigt over projekter godkendt af EIB's bestyrelse.

Læs

Forretning

EU -reporter under angreb

Udgivet

on

I sidste uge en artikel i publikationen Politico Europe påstod det EU Reporter havde beskæftiget sig med "lobbyisme i EU klædt ud som journalistik", fordi vores marketinglitteratur siger: "Brug EU Reporter til at påvirke".

EU Reporter afviser fuldstændig denne beskyldning om undercover lobbyvirksomhed, som var et angreb fra Politico Europe på en mindre, men vellykket rivaliserende udgivelse og dens udgiver.

Vi fik kun timer til at reagere på disse dårligt funderede anklager, hovedsagelig baseret på en trawl gennem historier, vi har offentliggjort i løbet af de sidste ti år, for at forsvare vores velfortjente gode navn.

reklame

For at berolige vores publikum har vi spurgt den uafhængige nyhedsovervågningsorganisation NewsGuard, for at overvåge vores output fra nu af og for at gøre dets resultater offentligt tilgængelige.

EU Reporter mener Politisk EU's angreb på os er et kynisk forsøg på at opnå markedsdominans og inviterer vores læsere til at se dagens Politico Brussels Playbook, der tilbyder:

“POLITICO Media Solutions giver mærkerne løsningerne til at skabe, indkalde og forbinde med power -spillere. Vi skaber muligheder for mærker for at få forbindelse til vores indflydelsesrige publikum ”

reklame

Et tilfælde af mennesker i glashuse, der måske kaster sten?

Læs

Fiskeri

Middelhavet og det sorte hav: Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2022

Udgivet

on

Kommissionen har vedtaget a forslag til fiskemuligheder for 2022 i Middelhavet og Sortehavet. Forslaget fremmer en bæredygtig forvaltning af fiskebestande i Middelhavet og Sortehavet og lever op til de politiske forpligtelser i MedFish4Ever og Sofia-erklæringer. Det afspejler Kommissionens ambition om at opnå bæredygtigt fiskeri i disse to havområder, i overensstemmelse med det nyligt vedtagne 2030 Strategi for den generelle fiskerikommission for Middelhavet (GFCM).

Kommissær for miljø, oceaner og fiskeri Virginijus Sinkevičius sagde: ”Bæredygtig fiskeriforvaltning i alle EU's havområder er vores engagement og ansvar. Selvom vi har oplevet en vis forbedring i de seneste år i Middelhavet og Sortehavet, er vi stadig langt fra at nå et bæredygtigt niveau, og der er behov for en større indsats for at nå dette mål. Derfor fremsætter vi i dag vores forslag til fiskefangster i de to havområder fuldt ud afhængig af videnskabelig rådgivning. ”

I Adriaterhavet implementerer Kommissionens forslag GFCM's flerårige forvaltningsplan for demersale bestande og dens mål om at nå bæredygtighed for disse bestande inden 2026 gennem et fald i fiskeriindsatsen. Dagens forslag implementerer også den flerårige forvaltningsplan for det vestlige Middelhav (MAP) for demersale bestande med det formål at reducere fiskeriet yderligere i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning. I Sortehavet indeholder forslaget fangstbegrænsninger og kvoter for pighvar og brisling. Forslaget vil blive afsluttet på et senere tidspunkt baseret på resultaterne af GFCM's årlige session (2-6. November 2021) og tilgængeligheden af ​​videnskabelig rådgivning. Flere oplysninger findes i pressemeddelelse.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending