Følg os

Økonomi

August 2013 forhold til juli 2013: Industriproduktionen op af 1.0% i euroområdet, op af 0.5% i EU-28

DEL:

Udgivet

on

100002010000061E00000131A8C2B2EAI august 2013 sammenlignet med juli 2013 voksede den sæsonkorrigerede industriproduktion med 1.0% i euroområdet (EA-17) og med 0.5% i EU-28 ifølge estimater fra Eurostat, Den Europæiske Unions statistiske kontor. I juli3 faldt industriproduktionen med henholdsvis 1.0% og 0.6%.

I august 2013 sammenlignet med august 20124 faldt industriproduktionen med 2.1% i euroområdet og med 1.6% i EU-28.

Månedlig sammenligning

I august 2013 sammenlignet med juli 2013 voksede produktionen af ​​kapitalgoder med 2.4% i euroområdet og med 1.4% i EU-28. Mellemliggende varer steg henholdsvis 0.9% og 0.8%. Holdbare forbrugsvarer steg med 0.8% i euroområdet, men faldt med 0.9% i EU-28. Ikke-holdbare forbrugsvarer steg med 0.5% i euroområdet og faldt med 0.3% i EU-28. Energi steg henholdsvis 0.4% og 0.2%.

reklame

Blandt de medlemsstater, for hvilke der foreligger data, steg industriproduktionen i tretten og faldt i ti. De højeste stigninger blev registreret i Portugal (+ 8.2%), Malta (+ 7.2%) og Tjekkiet (+ 4.7%), og de største fald i Estland (-3.5%), Sverige (-2.8%) og Letland ( -2.0%).

Årlig sammenligning

I august 2013 sammenlignet med august 2012 faldt produktionen af ​​holdbare forbrugsvarer med 6.1% i euroområdet og med 3.9% i EU-28. Energi faldt med henholdsvis 3.0% og 4.1%. Mellemliggende varer faldt med 2.8% i euroområdet og med 1.4% i EU-28. Ikke-holdbare forbrugsvarer faldt med 1.8% i begge zoner. Kapitalvarer faldt med 1.4% i euroområdet og med 0.7% i EU-28.

reklame

Blandt de medlemsstater, for hvilke der foreligger data, faldt industriproduktionen i fjorten og steg på ni. De største fald blev registreret i Sverige (-7.9%), Grækenland (-7.5%), Irland (-5.9%) og Italien (-4.6%) og de højeste stigninger i Rumænien (+ 6.0%), Slovakiet (+4.3 %) og Tjekkiet (+ 4.2%).

  1. Indekset over industriproduktion måler udviklingen i produktionsmængden for industrien eksklusive byggeri baseret på data justeret for arbejdsdag og sæsoneffekter. Sæsonkorrigeret euroområde og EU-serie beregnes ved at aggregere de sæsonkorrigerede nationale data. Eurostat foretager sæsonjusteringen af ​​dataene for de lande, der ikke justerer deres data for sæsoneffekter. Manglende observationer fra medlemsstaterne i de seneste måneder estimeres til beregningen af ​​euroområdet og EU.

Vægtene for medlemslandene i EU og aggregater i euroområdet kan findes her.

Mere detaljerede data findes i den kortsigtede statistikdatabase om Eurostat hjemmeside her.

  1. Euroområdet (EA-17) inkluderer Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.

Den Europæiske Union (EU-28) inkluderer Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL) , Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT) , Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE) og Det Forenede Kongerige (UK).

Tabellerne inkluderer også Norge (NO).

  1. Data fra tidligere måneder er revideret i forhold til dem, der blev offentliggjort i pressemeddelelse 132/2013 af 12. september 2013. De månedlige vækstrater for juli 2013 er revideret fra -1.5% til -1.0% i EA17 og fra -1.0% til -0.6% i EU-28. De årlige vækstrater er blevet revideret fra -2.1% til -1.9% i EA-17 og fra -1.7% til -1.5% i EU-28.
  2. Baseret på data justeret for arbejdsdage.

Landbrug

Fælles landbrugspolitik: Hvordan støtter EU landmænd?

Udgivet

on

Fra støtte til landmænd til beskyttelse af miljøet dækker EU's landbrugspolitik en række forskellige mål. Lær hvordan EU -landbrug finansieres, dets historie og fremtid, Samfund.

Hvad er den fælles landbrugspolitik?

EU støtter landbrug gennem sit Den fælles landbrugspolitik (KASKET). Det blev oprettet i 1962 og har gennemgået en række reformer for at gøre landbruget mere retfærdigt for landmænd og mere bæredygtigt.

reklame

Der er omkring 10 millioner gårde i EU, og landbrugs- og fødevaresektoren giver tilsammen næsten 40 millioner arbejdspladser i EU.

Hvordan finansieres den fælles landbrugspolitik?

Den fælles landbrugspolitik finansieres over EU -budgettet. Under EU's budget for 2021-2027, Er der afsat 386.6 milliarder euro til landbrug. Det er opdelt i to dele:

reklame
  • € 291.1 mia. Til Den Europæiske Landbrugsgarantifond, der yder indkomststøtte til landmænd.
  • € 95.5 mia. Til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, som omfatter finansiering til landdistrikter, klimaindsatser og forvaltning af naturressourcer.

Hvordan ser EU -landbruget ud i dag? 

Landmænd og landbrugssektoren blev påvirket af COVID-19 og EU indførte særlige foranstaltninger til støtte for industrien og indkomster. Nuværende regler for, hvordan CAP -midler skal bruges, løber frem til 2023 på grund af forsinkelser i budgetforhandlingerne. Dette krævede en overgangsaftale til beskytte landmændenes indkomster og sikre fødevaresikkerhed.

Vil reformen betyde en mere miljøvenlig fælles landbrugspolitik?

EU -landbruget tegner sig for ca. 10% af drivhusgasemissionerne. Reformen bør føre til en mere miljøvenlig, mere retfærdig og gennemsigtig EU -landbrugspolitik, sagde MEP'er efter a der blev indgået aftale med Rådet. Parlamentet ønsker at knytte den fælles landbrugspolitik til Parisaftalen om klimaændringer, samtidig med at støtten til unge landmænd og små og mellemstore bedrifter øges. Parlamentet vil stemme om den endelige aftale i 2021, og den træder i kraft i 2023.

Landbrugspolitikken er knyttet til European Green Deal og Farm to Fork-strategi fra Europa -Kommissionen, der har til formål at beskytte miljøet og sikre sund mad til alle, samtidig med at landmændenes levebrød sikres.

Mere om landbrug

Briefing 

Kontroller lovgivningen 

Læs

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending