Følg os

Økonomi

Ban deponering dumpning af plast ved 2020, siger EU-byer og regioner

DEL:

Udgivet

on

Politikere fra Europas byer og regioner har opfordret til nye EU-foranstaltninger for at forbyde dumpning af plastikaffald på lossepladser og overveje at forbyde gratis plastikposer.

EU's Regionsudvalg (RU) understregede, at der skal ske et holdningsskifte til plast, som ikke skal betragtes som affald, men som en uvurderlig ressource og en vigtig leverandør af beskæftigelse og innovation. Regionsudvalget advarede også om, at EU's miljølovgivning skal håndhæves bedre, hvis dens mål skal nås. Appellen kom under en debat om plastaffald, hvor Regionsudvalgets medlemmer enstemmigt godkendte en udtalelse om grønbog om en europæisk strategi for plastaffald i miljøet, skrevet af den britiske Linda Gillham (UK/EA).

Rapporten, der udstikker klare retningslinjer, var som svar på Europa-Kommissionens gennemgang af, hvordan man håndterer affald, herunder plastaffald, med nye mål, der forventes offentliggjort i 2014. Under drøftelserne talte Regionsudvalgets medlemmer om virkningen af ​​plastaffald kan have på miljøet og den betydelige skade, det forårsager især på verdens marine liv.

Med nylige rapporter, der anslår, at 25 Mt plastik blev produceret i Den Europæiske Union alene, hvoraf næsten 50 % blev sendt til losseplads, understregede udvalget, at det haster med at indføre strenge foranstaltninger for at håndtere dette voksende problem, hr. Gillham, fra medlem af Runnymede Borough Council , sagde: "De fleste af vores borgere har allerede taget genbrugsbudskabet til sig og forventer, at vi gør det bedste med affaldet og genbruger eller genbruger det. At forbyde dumpning af plastaffald på lossepladser i Europa er et logisk og praktisk skridt til at demonstrere, at vi tager vores ansvar alvorligt for at sikre, at vi får mest muligt ud af vores dyrebare ressourcer."

Opfordringen til at indføre et forbud mod at sende plast og meget brændbart affald til deponering inden 2020 supplerer en holdning, som RU vedtog tidligere på året, hvor den indtrængende opfordrede EU til at hæve målene for plastgenanvendelse til 70 % inden 2020. Cllr Gillham forklarede, at disse forslag skulle også tilskynde til en holdningsændring til plastikaffald: "Plastikposer og -beholdere ses som et affaldsprodukt - vi skal skifte mening og tilskynde til ordninger som "poser for livet". Plast er ikke skrald, det er et komplekst materiale og en værdifuld ressource."

Komiteen anerkender de betydelige forskelle mellem medlemslandene med hensyn til, hvordan de håndterer deres plastaffald - med syv lande sender mindre end 10 % til losseplads sammenlignet med 11, der sender mere end 60 % - så foreslår en indfasning af forbuddet og opstilling af mellemliggende mål for dem, der sakker bagud.

Ud over at give incitamenter til genbrug bør EU overveje at forbyde uddeling af gratis plastikposer til borgerne, en praksis, der allerede anvendes i en række lande. Udvalget ser også gerne, at der opstilles nye mål, som tilskynder til genanvendelse og bakker op om Europa-Parlamentets foreslåede forbud mod, at alt genanvendeligt og bioaffald sendes til deponering inden 2020. Det advarer om, at der dog bør indføres sikkerhedsforanstaltninger for at undgå eksport plastaffald uden for EU.

reklame

Udvalget kritiserer Kommissionen for ikke at gøre nok for at håndhæve EU's miljølovgivning og understreger, at de eksisterende mål skal pålægges bedre. For at maksimere ressourcerne må EU også tage skridt til at gøre det muligt for lokale myndigheder på tværs af nabolande at dele genbrugsfaciliteter. For at mindske byrden på de lokale myndigheder bør ansvaret for at håndtere plastaffald desuden være producenternes ansvar.

Indførelsen af ​​et EU-dækkende mærkningssystem kunne også sikre, at forbrugerne er klar over plastprodukters sande biologiske nedbrydelighed. Endelig opfordrer det til en international aftale om at forbyde mikroperler af plast til kosmetisk brug i ansigtsscrubs, tandpasta og andre personlige produkter for at forhindre dem i at komme ind i fødekæden.

Udkast til Regionsudvalgets udtalelse: Cllr Linda Gillham (UK/EA), medlem af Runnymede Borough Council, Grønbog om en europæisk strategi for plastaffald i miljøet.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending